Skip to main content

Från årsskiftet gäller tuffare regler för VVS-installationer

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:45 CET

Från årsskiftet gäller strängare och mer omfattande branschregler för VVS-installationer.

– Alla auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa de nya reglerna, säger Fredrik Runius teknikansvarig för branschreglerna på Säker Vatten AB.

 

Branschreglerna och auktorisationen har samma namn: Säker Vatteninstallation. De infördes 2005 för att minska vattenskadorna, som kostade försäkringsbolagen och i förlängningen deras kunder 5 miljarder kronor om året. En stor del av skadorna berodde på felaktiga installationer och bristfälliga produkter och material.

Första generationens branschregler inriktade sig på de svåraste problemen enligt försäkringsbolagens skadestatistik. Det var tappvattenledningar och installationer i badrum. Felen orsakade inte bara vattenskador, utan kan även vara grogrunden till allergier eller astma.

                                            Regler blir tvingande

Reglerna har sedan dess kompletterats i takt med vunna erfarenheter. 2007 tillkom t ex nya bestämmelser för wc-stolar med cistern inbyggd i vägg. Dessa har orsakat många vattenskador i nybyggda och nyrenoverade lägenheter och villor. Ett annat område som varit föremål för skärpningar är golvbrunnar, där de trendiga designbrunnarna nära vägg inte höll tätt.

Efter fem år har nu regelverket reviderats från grunden. Dels har befintliga regler skärpts, dels har nya områden tillkommit. Skärpningarna ligger i att ett antal bör ändrats till ska, alltså att rekommendationer blivit tvingande krav.

Vidare har krav införts på hur vattenburna värmesystem ska installeras samt att avloppet, eller spillvattenledningar som det heter på fackspråk, efter årsskiftet omfattas av branschreglerna.

En annan nyhet är att jobben inte bara ska dokumenteras, utan att all mätutrustning och vissa arbetsredskap ska kontrolleras regelbundet och kalibreras.

                                            Trender vållar skador

Branschregler Säker Vatteninstallation 2011 är resultatet av vunna erfarenheter från fem år med auktorisationen. Det är också resultatet av nya trender på bostadsområdet. Utöver inbyggda cisterner och designade golvbrunnar, orsakar två heta trender allt fler vattenskador. Det är inbyggda blandare i bad- och duschrum samt vattenkopplade maskiner i köket, t ex kyl och frys med inbyggd ismaskin. Enligt de nya branschreglerna måste bland annat alla vattenanslutna maskiner i köket utrustas med en lätt åtkomlig avstängningsventil.

                                            Byggbranschen lyssnar

Säker Vatteninstallation har fått arkitekter, projektörer samt entreprenörer att samordna bättre och ge VVS-installationer bättre förutsättningar.

- Hela byggbranschen pratar om att bygga för att minska legionellatillväxt och vattenskador. Här har branschreglerna gjort stor nytta, säger Thomas Helmerson, vd Säker Vatten AB.

 

I Sverige finns 1150 auktoriserade VVS-företag med över 14 000 utbildade montörer och arbetsledare. Efter årsskiftet är de skyldiga att följa de nya branschreglerna och dokumentera sitt arbete i ett intyg som överlämnas till kunden. Utan intyg riskerar kunden lägre försäkringsersättning om det skulle inträffa en skada i framtiden. Se vidare på www.säkervatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera