Skip to main content

Hyresgäster klagade på kallt varmvatten - en insjuknade i legionella

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 12:07 CEST

Hyresgäster i en fastighet i centrala Landskrona larmade om att varmvattnet tidvis var för kallt och kallvattnet för varmt.

När en av hyresgästerna blev sjuk togs prover på vattnet. Analysen visade på höga halter av legionellabakterier.

– Hyresgästerna gjorde rätt som larmade. Vattnets temperatur är avgörande för skydd mot legionella, säger Fredrik Runius, teknisk chef på Säker Vatten AB.

 

Händelsen inträffade i slutet av mars. Legionellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom. När sjukdomsfallet rapporterades kontaktade smittskyddsläkaren Landskrona kommuns miljöförvaltning.


Vattenprover i den sjukes lägenhet visade på höga halter av legionellabakterier. Ytterligare prover i andra lägenheter gav samma resultat. Följden blev att alla hyresgäster i fastigheten förbjöds att duscha. Den akuta åtgärden blev att renspola ledningarna och nu ska hela VVS-systemet gås igenom.

– Renspolning gör bara nytta under en begränsad tid. Tillväxt av bakterier beror ofta på felaktiga VVS-installationer, säger Fredrik Runius och ger exempel på en riskkonstruktion.

– Om rören för varmt och kallt vatten ligger för nära varandra, kan varmvattnet kylas och kallvattnet värmas. Resultatet kan bli en temperatur som gynnar bakterietillväxt.

Legionellabakterier finns naturligt i vatten. I naturen är mängden så liten att bakterierna inte utgör någon hälsorisk. Men i ett VVS-system kan bakterierna snabbt växa till farliga nivåer. Tillväxten sker i temperaturer från 20 till närmare 50 grader.


Det effektivaste sättet att stoppa legionella är att installera VVS enligt branschregler Säker Vatteninstallation och sköta anläggningen på rätt sätt. Om bakterien får fäste, blir åtgärderna omfattande och människors liv är i fara. Under fjolåret rapporterades 128 fall av legionellainfektion till Smittskyddsinstitutet. Av dem avled cirka tio procent.


Skydd mot legionella har ett eget kapitel i branschregler Säker Vatteninstallation. Auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa reglerna. I landet finns drygt 1 300 auktoriserade VVS-företag med 17 500 utbildade arbetsledare och montörer. Alla företag finns sökbara på säkervatten.se. 

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget av VVS-branschen tillsammans med bland annat försäkringsbolagen, Boverket och Smittskyddsinstitutet.

Säker Vatteninstallation bygger på auktoriserade företag som utför arbetet enligt branschreglerna, för att minska vattenskador och personskador, såsom legionella, brännskador och förgiftning.

Det finns över 1200 auktoriserade företag, som lämnar intyg på sitt arbetet, sökbart via www.säkervatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera