Skip to main content

Legionellabakterier ökar på grund av felaktiga VVS-installationer

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 14:57 CEST

Legionellabakterien finns naturligt i vattnet, men finns i naturen i så små mängder att bakterierna inte utgör någon hälsorisk. Men vid felaktigt utförda VVS-installationer kan bakterierna snabbt växa till nivåer som kan vara dödliga för människor.

Legionellabakterien finns naturligt i vår miljö och är inte särskilt farlig förrän man andas in den som mikroskopiska droppar. Med ändrade duschvanor och bristande VVS-installationer har riskerna för att utsättas för sjukdomen ökat med åren. I ett VVS-system kan bakterierna snabbt växa till farliga nivåer. Tillväxten sker i temperaturer från 20 till närmare 50 grader.
– Om rören för varmt och kallt vatten installerats för nära varandra, kan varmvattnet kylas och kallvattnet värmas. Resultatet kan bli en temperatur som gynnar bakterietillväxt, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten AB.

VVS-branschen har sedan länge arbetat för att få bra installationer som är trygga för användarna, och där riskerna för att drabbas av legionella minimeras. Branschförbundet VVS Företagen har tagit fram ”Legionellahandboken” för att ge vägledning i hur man kan minska riskerna.
Säker Vatten står bakom branschregler Säker Vatteninstallation som beskriver hur installationer skall utföras för att undvika vattenskador och hälsorisker som legionella. Regelverket är framtaget av VVS-branschen med VVS Företagen tillsammans med bland annat försäkringsbolagen, Boverket och Smittskyddsinstitutet.


Det effektivaste sättet att stoppa legionella är att installera VVS med ett auktoriserat vvs-företag enligt branschregler Säker Vatteninstallation och sedan sköta anläggningen på rätt sätt. Om bakterien får fäste i systemet, blir åtgärderna omfattande och människors liv är i fara. Under 2011 rapporterades 128 fall av legionellainfektion till Smittskyddsinstitutet. Dödligheten för de som insjuknar i legionella är mellan 5 och 10 procent.
– Människor ska inte behöva bli sjuka av att duscha. Därför är det viktigt att människor får information om legionella, och hur de kan undvika att utsättas för det, säger Thomas Helmerson.

 

För att hitta ett av de nära 1300 auktoriserade VVS-företagen som följer branschregler Säker Vatteninstallation och lämnar intyg på sitt arbete, gå in på www.säkervatten.se.

På VVS Företagens hemsida, www.vvsforetagen.se, kan Legionellahandboken laddas ner kostnadsfritt.

För mer information kontakta VD Thomas Helmerson på 0709-62 75 27, eller Elin Ritter på 08-762 75 45 på Säker Vatten AB för mer information om legionella till följd av vatteninstallationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy