Skip to main content

Nytt innehåll i branschens regler för VVS-installationer

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:15 CET

Vid årsskiftet ställs högre krav landets auktoriserade VVS-företag.

Branschreglerna utvidgas till att även gälla vattenburna värmesystem och spillvattenledningar.

– Flera av de tidigare reglerna var rekommendationer. Nu blir de tvingande, säger Fredrik Runius, teknikansvarig för branschregler Säker Vatteninstallation 2011.

 

Branschreglerna är grunden för auktorisation av VVS-företag. Idag finns det närmare 1150 auktoriserade VVS-företag med över 14 000 utbildade montörer och arbetsledare. Dessa är skyldiga att följa branschreglerna, vilket innebär att den nya versionen snabbt får genomslag.

Säker Vatteninstallation infördes 2005. Sedan dess har branschreglerna bara kompletterats. Nu kommer den första revisionen, baserad på verkliga skador och vunna erfarenheter.

En viktig förändring är att branschreglerna hårdare kopplas till auktorisation. Efter årsskiftet är det bara auktoriserade företag som har rätt att utfärda intyg om installationen utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Fördelen för kunden är att auktoriserade företag kan ställas till svars om reglerna inte följs, t ex genom förlorad auktorisation.

                                            Koordinerat med AMA

Tidigare har branschreglerna gällt tappvatten och installationer i badrum, vilka orsakar majoriteten av vattenskadorna. Nu omfattas även vattenburna värmesystem och spillvattenledningar. Inledningsvis är föreskrifterna frivilliga, men blir i framtiden tvingande. Reglerna är samma som i dagens VVS AMA.

– AMA bygger på frivilliga överenskommelser mellan parterna. Säker Vatteninstallation gäller alla auktoriserade VVS-företag utan särskilda avtal, förklarar Fredrik Runius.

Principen för värmesystem är samma som för tappvatten. Värmefördelare ska vara synliga eller åtkomliga. Förläggningen ska ske så att man snabbt ser om det läcker.

                                            Trender skapar nya regler

Inredningstrenderna har satt tydliga spår i branschreglerna av årsmodell 2011. Det är främst tre områden som tillkommit och där kraven har blivit skarpare.

• Inbyggda wc-cisterner och blandare. Det måste finnas ett tätskikt bakom modulen eller på hela installationsväggen och utrymmet ska ha en läckageindikator.

• Väggnära golvbrunnar ska provas och vara godkända i kombination med ett specifikt tätskikt.

• Alla vattenanslutna apparater i köket ska ha lättåtkomlig avstängningsventil. Anledningen är att kyl- och frys med inbyggd ismaskin och liknande orsakar många vattenskador. Vidare gäller nya krav på hur klamring av rör till köksblandare ska utföras.

                                            Ökade krav på kontroll

Säker Vatteninstallation 2011 skärper också kraven på täthets- och temperaturkontroll. Alla rörledningar ska tryck- och täthetstestas innan de tas i drift. Spillvattenledningar ska kontrolleras och temperaturen mätas i tappvattensystemet. Kontrollerna ska dokumenteras.

Särskilda krav ställs på presskopplingar. Det ska finnas en indikering som varnar om kopplingen inte är pressad. Pressmaskinen ska dessutom ha ett räkneverk eller en indikering för service.

Även reglerna för att stoppa legionellatillväxt blir strängare. Nya krav är att handdukstorkar eller värmare inte får anslutas på tappvarmvatten. Det får inte finnas proppade eller outnyttjade avstick, inte heller risk för värmeöverföring mellan t ex golvvärme och tappvatten.

                                            Byggbranschen lyssnar

- VVS-branschens Säker Vatteninstallation har fått byggbranschens aktörer att prata och förebygga vattenskador samt motverka legionellatillväxt, vilket till sist gynnar kunden som får en säkrare och tryggare boende, säger Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten AB.

Branschregler 2011 gäller installationsarbeten som startas efter den 1 januari 2011. För arbeten som börjats dessförinnan gäller de gamla reglerna. Branschregler Säker Vatteninstallation kommer i sin helhet att publiceras på www.säkervatten.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera