Skip to main content

Säker Vatten samordnar branschprojekt med lösningar för tappvattenschakt och teknikvägg

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 19:56 CEST

2014 kom nya byggregler där man ställer krav på tappkallvattentemperaturer. Syftet var att förhindra tillväxt av legionellabakterier och skydda de som använder installationerna, och kravet är därför utformat för att säkerställa tappvattnets temperatur. Nu redovisas nästa steg för att uppfylla BBR-kravet genom att titta på hur tappvattnets schaktbotten kan utformas för att undvika risker för vattenskador och uppfylla temperaturkravet.

- Det känns jättekul att än en gång kunna visa på hur branschen gemensamt kan dela med sig av erfarenhet och kunskap och ta fram förslag på lösningar, säger Fredrik Runius som är teknikansvarig på Säker Vatten och projektledare för arbetet.

Samverkan för att uppfylla BBR-krav och möta framtidens behov

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 har sin utgångspunkt i Boverkets byggregler, BBR, och för att hitta fungerande lösningar genomfördes redan 2016 ett projekt med stöd från SBUF som presenterades på Nordbygg. I fortsättningen på projektet som även denna gång gjorts tillsammans med branschens aktörer har fokus legat på hur schaktbotten bör utformas.

- Vi har tagit fram ett beräkningsprogram för att enklare få fram konstruktioner som uppfyller temperaturkravet, och det kommer att finnas tillgängligt för auktoriserade VVS-företag under hösten, fortsätter Fredrik Runius.

Plats för installationer avgörande för bra resultat

Behovet av installationsutrymme för dagens smarta hus blir allt större. För att de boende ska få den standard som de förväntar sig behöver exempelvis värmepumpen, fördelarskåpet för värmen och mediacentralen få tillräckligt med utrymme och ges lösningar som anpassade för en framtida utveckling.

- Parallellt med arbetet med schaktet har vi tittat på hur man kan samla och ge plats för fackmässiga installationer i småhus, något som blir allt viktigare med tanke på vad man förväntar sig att huset ska kunna uppfylla, säger Fredrik Runius.

Teknikutrymmet bör utformas utifrån behov och önskemål för de boende och skiljer sig därför åt mellan olika fastigheter, men oavsett är det viktigt att man redan i projekteringen tagit hänsyn till plats för installationer.

- Vi visar uppbyggda moduler med lösningar för tappvattenschaktet och teknikväggen på Nordbygg i april i vår gemensamma monter EÖ:09, där du kan träffa de olika projektdeltagarna. Experter från branschorganisationer, försäkringsbolag, byggare, leverantörer, arkitekter och projektörer har alla varit mycket aktiva och kommer kunna mötas på mässan, avslutar Fredrik Runius.

Mer information finns på www.säkervatten.se.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget av VVS-branschen tillsammans med bland annat försäkringsbolag, Boverket och Foklhälsomyndigheten.

Reglerna bygger på auktoriserade företag som utför arbetet enligt branschreglerna, för att minska risken för vattenskador och även personskador, som legionella, brännskador och förgiftning.

Alla auktoriserade företag är sökbara på www.säkervatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy