Skip to main content

Stort genomslag för auktorisation bland VVS-företag

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 13:28 CEST

Över 1000 VVS-företag med fler än 12 000 utbildade montörer och arbetsledare över hela landet har auktoriserats enligt branschens regler Säker Vatteninstallation.

-Majoriteten av landets seriösa VVS-företag är idag auktoriserade, konstaterar Thomas Helmerson, ansvarig för Säker Vatteninstallation.

VVS-branschen anses ibland ha ett tvivelaktigt rykte. Vattenskador för 5 miljarder kronor om året talar sitt tydliga språk - installationer har tyvärr inte gått helt rätt till alla gånger. Försäkringsbolagen är måttligt roade över att betala notan och medverkade i utvecklingen av branschregler och auktorisation av VVS-företag. Resultatet heter Säker Vatteninstallation.

Branschreglerna föreskriver hur olika typer av installationer skall utföras. Reglerna utvecklas i takt med nya erfarenheter och nya material. Målet är att minska vattenskadorna. Det senaste tillskottet är provning och bestämmelser om väggnära golvbrunnar.

Regler är en sak, hur installationerna blir utförda i verkligheten är något annat. Därför har regelverket byggt på med auktorisation. Även den heter Säker Vatteninstallation. Auktoriserade företag förbinder sig att följa reglerna. Arbetsledning och montörer går utbildningar och kan efter godkänt prov styrka sin kompetens med hjälp av en branschlegitimation.

- Auktorisationen har fått ett större och snabbare genomslag än vad någon hade väntat sig, säger Thomas Helmerson.

Branschens stora företag är auktoriserade och en stor del av de mindre. Uppskattningsvis görs 70-75 procent av alla VVS-arbeten idag av utbildade montörer i auktoriserade företag. Förklaringen till succén är förmodligen att försäkringsbolagen varit med om att skapa auktorisationen. Flertalet försäkringsbolag ser nu över villkoren för ersättning av vattenskador. Om installationen utförts av någon som inte är auktoriserad, äventyras ersättningen.

Liknande auktorisationer finns redan för väggar och golv i våtrum. Erfarenheten är att kvalitetsdokument från ett auktoriserat företag ökar värdet på villan eller bostadsrätten.

En förteckning över landets auktoriserade VVS-företag finns på webbplatsen http://www.sakervatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy