Tyf8qd8xesmgfxtkgzq7
Ofih8luq4trmdid9mrds

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:50 CET

SAFER fortsätter att utöka sin projektportfölj med forskning för säkrare transporter genom automation. I det här projektet, iDolly, kommer forskare från Chalmers och Volvokoncernen i samverkan med flera andra företag att utveckla teknik för att transportera containers på allmänna vägar, helt autonomt utan förare.

Y77qwov7g7qtjdogzpwr
J2kwegmlwieqsg1ylycs

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

Nyheter   •   Jan 31, 2018 14:02 CET

Ett av de största problemen vid utveckling av autonoma fordon är tillgången till verklig kördata och att testa de nya funktionerna. I SAFERs nya projekt ”Realsim för AD” kommer därför verktyg för simulering att utvecklas. Utmaningen är att få verktygen att likna verkligheten och här kommer SAFERs databaser, som innehåller mer är 5 miljoner kilometer insamlad kördata, till stor användning.

Qvkt74iomz1af0se3m8a
Ofih8luq4trmdid9mrds

SAFER leder nytt projekt för att snabba på implementeringen av autonoma fordon och digitaliserade transporter

Nyheter   •   Jan 29, 2018 16:57 CET

SAFER Trafiksäkerhetscentrum har beviljats medel från Vinnova för ett nytt viktigt projekt - Drive Sweden Test Site Automated Highway III. Det är det tredje projektet i raden som syftar till att skapa testbäddar för utveckling, utvärdering och demonstration av autonoma och digitaliserade transporter, med fokus på landsväg och motorväg.

B8jggqmpkberwczrugkd
Ogqjzapx71cffrqr4oqk

SAFERs kvinnliga krockdocka kan rädda liv

Nyheter   •   Jan 25, 2018 10:41 CET

​I dag är normen för standardiserade krockprov manliga krockdockor. Men det är lika många kvinnor som kör bil och i många fall löper kvinnor dubbelt så stor risk att skadas vid kollisioner mellan fordon.

Yjlbfcxb0mxcqvx5wvdz
L7dwfq7cuspo5xapfsfx J2kwegmlwieqsg1ylycs

Nytt forskningscentrum för cykling ger skjuts åt SAFERs forskning

Nyheter   •   Jan 18, 2018 15:37 CET

En av SAFERs huvudparters, VTI, kommer att öppna ett nationellt forsknings- och kunskapscentum för cykling. Satsningen är positiv för SAFERs forskningsverksamhet, där ett av fokusområdena är just oskyddade trafikanter.

Rjgh50j69somlnbgjivc
J2kwegmlwieqsg1ylycs

Säkrare och effektivare gruvtransporter i nytt SAFER-associerat projekt

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 15:27 CET

Guotas1snf6zldxujf7o
Lxuw9qlouysx32i6sei0 J2kwegmlwieqsg1ylycs

SAFER delar sin forskning på Transportforum

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 15:00 CET

Årets upplaga av Transportforum var välbesökt med ca 1600 deltagare. Mötet är viktigt och under två dagar samlades den svenska eliten inom transportforskning för att diskutera de senaste rönen. Det är tydligt att Sverige har den fortsatta ambitionen att behålla ledningen inom hållbar mobilitet och att FNs globala hållbarhetsmål är på god väg att implementeras i de nationella strategierna.

Exvglbgx8tvvwg8b1mnr
J2kwegmlwieqsg1ylycs

Första Drive Me- bilarna överlämnade till kunder

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 15:00 CET

De två första familjerna, Hains och Simonovskis, har nu fått sina automatiska Drive Me-bilar. Familjerna kommer att testa bilarna på allmänna vägar i och runt Göteborg och stödja forskningsprojektet med kördata och information om deras vardagliga användning och interaktion med bilarna.

Rctwipzpffb9gbau8gfw
Lgrtux9o0cr8n7kkl8ss J2kwegmlwieqsg1ylycs

Nudgingteorin bekräftas av årets nobelprisvinnare och SAFER testar nu teorin för ökad trafiksäkerhet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 18:00 CET

Kungliga Vetenskapsakademin beslutade att tilldela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel 2017 till Richard H. Thaler, University of Chicago, IL, USA för hans bidrag till beteendeekonomi. Och samma teori - nudging - testas nu på SAFER Trafiksäkerhetscentrum för att ta reda på om trafiksäkerheten kan förbättras.

Qxo4oriukwsohr1slc4o
Qrrblgaaibtaonpqsllc J2kwegmlwieqsg1ylycs

SAFER tar nyckelroll i det nya projektet Autofreight - automatiserade lastbilar mellan Göteborg och Viared

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 14:00 CET

Varje dag kör många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och Viareds industriområde utanför Borås. Att göra dessa transporter effektivare skulle innebära ökad lönsamhet för transportbolagen, men också för samhället på grund av minskad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet. Detta är bakgrunden till ett nytt stort forskningsprojekt inom SAFER, AutoFreight.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Föreståndare SAFER
  • psibmagnus.gralkbpdndmnseltromjl@crwmgxgcwhalmhperjcishcmabeiamcxogis.oenltqse
  • 0734-060424

Om SAFER Trafiksäkerhetscentrum

​SAFER Trafiksäkerhetscentrum

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Adress

  • SAFER Trafiksäkerhetscentrum
  • Lindholmspiren 3A
  • 41756 Göteborg
  • Sverige