Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

SAFERs forskare banar väg för självkörande lastbilar genom avancerad datainsamling

SAFERs forskare banar väg för självkörande lastbilar genom avancerad datainsamling

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 10:08 CEST

Att göra en lastbil helt självkörande är inte enkelt. Men SAFERs forskare arbetar enträget med att göra det möjligt genom att samla data för att lära framtidens automatiserade system att köra säkert. Syftet är att minska trafikolyckorna, rädda liv samtidigt som transporten blir mer hållbar.

SAFER kartlägger hur väl dagens krockdockor representerar befolkningen som helhet

SAFER kartlägger hur väl dagens krockdockor representerar befolkningen som helhet

Nyheter   •   Maj 21, 2019 08:03 CEST

SAFERs Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum på Chalmers har fått i uppdrag av näringsdepartementet att genomföra en kartläggning av eventuella brister i hur väl krockdockor representerar befolkningen som helhet.

Fem nya parter bidrar med viktig kunskap till SAFERs femte etapp

Fem nya parter bidrar med viktig kunskap till SAFERs femte etapp

Nyheter   •   Maj 07, 2019 11:59 CEST

Den första april påbörjades en ny etapp av gemensam trafiksäkerhetsforskning inom SAFER. Tre nya parter; BETA CAE, CEVT och NFT Väst har anslutit sig till verksamheten och två av våra befintliga parter; Högskolan i Skövde och V-Traffic har klivit upp en nivå från associerad medlem till fullvärdiga forskarpartners.

Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 07:54 CEST

Automatiserade fordon spås kunna ge båda säkrare och mer hållbara transporter på de europeiska vägarna. Forskningsprojektet HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra.

Tre års forskning om fordons- och trafiksäkerhet – här är resultatet

Tre års forskning om fordons- och trafiksäkerhet – här är resultatet

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 07:50 CEST

SAFERs senaste period av samverkansforskning inom trafiksäkerhet är nu publicerad i en rapport. 38 parter har varit aktiva inom forskningsplattformen och bidragit till nya rön och kunskap inom området. Forskningen sträcker sig över perioden 1 april 2016 - 31 mars 2019.

35 partners sluter avtal om gemensam forskning med SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers

35 partners sluter avtal om gemensam forskning med SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 08:10 CEST

SAFER går i dag in i ett nytt samarbetsavtal som avser att tillsammans med 35 nationella parter forska och sprida kunskap om trafiksäkerhet genom multidisciplinär samverkan. Avtalet avser samarbete under 5 år.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum leder förstudie för att skapa nationellt center för Artificiell Intelligens

SAFER Trafiksäkerhetscentrum leder förstudie för att skapa nationellt center för Artificiell Intelligens

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:46 CEST

​I höst öppnas ett nationellt center för artificiell intelligens, Data & Factory Arena, på Lindholmen. Syftet med centret är att bidra till att Sverige tar sig upp på den globala arenan när det gäller forskning inom AI. SAFER, med sina över tio års kunskapsuppbyggnad om insamling, analys och hantering av stora mängder trafikdata, kommer leda en av förstudierna till centret, ”Datafabriken”.

SAFER sprider livräddande kunskap på den årliga Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand

SAFER sprider livräddande kunskap på den årliga Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand

Nyheter   •   Aug 16, 2018 08:20 CEST

Den årliga trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand den 4-5 september är en viktig del i Sveriges framgångsrika trafiksäkerhetsarbete. I år har SAFER Trafiksäkerhetscentrum flera inslag i programmet där senaste forskningen och kunskapen delas och förs vidare.

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:55 CEST

Framtidens automatiserade fordon möjliggör att man både som förare och passagerare kan sitta placerade på helt andra sätt än man gör i dag. Detta medför att fordonens skyddssystem behöver utformas på nya sätt för att skydda de åkande vid en eventuell krock. Projektet VIRTUAL har nu påbörjats för att fortsätta arbetet med utveckling av virtuella modeller och provmetoder för framtidens fordon.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum expanderar med 6 nya partners och medlemmar

SAFER Trafiksäkerhetscentrum expanderar med 6 nya partners och medlemmar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 13:04 CEST

Det är nu 36 olika företag, forskningsinstitut och lärosäten som tillsammans verkar för en säkrare trafikmiljö under SAFER-paraplyet. Nya i familjen är Scania, Veoneer, Aptiv, HiMinds, Tekniska Högskolan i Jönköping och Smart Eye.

SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson bär den gyllene dieselringen

SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson bär den gyllene dieselringen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:03 CEST

Motorjournalisförbundet (VdM) i Tyskland hedrar SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson med den prestigefyllda gyllene dieselringen för sitt extraordinära engagemang för barnsäkerhet och i bilsäkerhetsforskning. Ringen vandrar mellan olika personer som gjort stora insatser för en säkrare trafik.

SAFERs årsrapport – summerar årets livräddande trafiksäkerhetsforskning

SAFERs årsrapport – summerar årets livräddande trafiksäkerhetsforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 10:00 CEST

SAFERs årsrapport för det tolfte verksamhetsåret är nu lanserad. Rapporten presenterar aktiviteter och forskning som bedrivits 1 april 2017 - 31 mars 2018. - Hållbar och säker mobilitet kan bara uppnås när engagerade personer arbetar tillsammans med en klar vision. Det är precis vad allt handlar om på SAFER; vi arbetar tillsammans för att rädda liv, säger Magnus Granström, SAFERs Föreståndare.

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Nyheter   •   Apr 16, 2018 13:23 CEST

Anders Lie från Transportverket, en partnerna i SAFERs Trafiksäkerhetscentrum, prognosen för döda och allvarligt skadade i trafiken, baserat på statistik och dagens kunskap om pågående teknikutveckling. Och det ser faktiskt riktigt lovande ut, även om det måste göras en del för att verkligen komma ner till noll.

​​​Viktigt MoU på plats - SAFER träffar Science and Technology Commission of Shanghai Municipality

​​​Viktigt MoU på plats - SAFER träffar Science and Technology Commission of Shanghai Municipality

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:49 CEST

Den 11 och 12 april gästades Göteborg av kinesiska Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (STCSM). Anledningen var undertecknandet av en avsiktsförklaring, eller ett så kallat MoU, mellan STCSM och Business Region Göteborg. Avsiktsförklaringen öppnar upp nya möjligheter för livräddande forskning inom SAFERs trafiksäkerhetscentrum.

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:50 CET

SAFER fortsätter att utöka sin projektportfölj med forskning för säkrare transporter genom automation. I det här projektet, iDolly, kommer forskare från Chalmers och Volvokoncernen i samverkan med flera andra företag att utveckla teknik för att transportera containers på allmänna vägar, helt autonomt utan förare.

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

Nyheter   •   Jan 31, 2018 14:02 CET

Ett av de största problemen vid utveckling av autonoma fordon är tillgången till verklig kördata och att testa de nya funktionerna. I SAFERs nya projekt ”Realsim för AD” kommer därför verktyg för simulering att utvecklas. Utmaningen är att få verktygen att likna verkligheten och här kommer SAFERs databaser, som innehåller mer är 5 miljoner kilometer insamlad kördata, till stor användning.

SAFER leder nytt projekt för att snabba på implementeringen av autonoma fordon och digitaliserade transporter

SAFER leder nytt projekt för att snabba på implementeringen av autonoma fordon och digitaliserade transporter

Nyheter   •   Jan 29, 2018 16:57 CET

SAFER Trafiksäkerhetscentrum har beviljats medel från Vinnova för ett nytt viktigt projekt - Drive Sweden Test Site Automated Highway III. Det är det tredje projektet i raden som syftar till att skapa testbäddar för utveckling, utvärdering och demonstration av autonoma och digitaliserade transporter, med fokus på landsväg och motorväg.

SAFERs kvinnliga krockdocka kan rädda liv

SAFERs kvinnliga krockdocka kan rädda liv

Nyheter   •   Jan 25, 2018 10:41 CET

​I dag är normen för standardiserade krockprov manliga krockdockor. Men det är lika många kvinnor som kör bil och i många fall löper kvinnor dubbelt så stor risk att skadas vid kollisioner mellan fordon.

Nytt forskningscentrum för cykling ger skjuts åt SAFERs forskning

Nytt forskningscentrum för cykling ger skjuts åt SAFERs forskning

Nyheter   •   Jan 18, 2018 15:37 CET

En av SAFERs huvudparters, VTI, kommer att öppna ett nationellt forsknings- och kunskapscentum för cykling. Satsningen är positiv för SAFERs forskningsverksamhet, där ett av fokusområdena är just oskyddade trafikanter.

Säkrare och effektivare gruvtransporter i nytt SAFER-associerat projekt