Skip to main content

Taggar

SAFER kartlägger hur väl dagens krockdockor representerar befolkningen som helhet

SAFER kartlägger hur väl dagens krockdockor representerar befolkningen som helhet

Nyheter   •   Maj 21, 2019 08:03 CEST

SAFERs Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum på Chalmers har fått i uppdrag av näringsdepartementet att genomföra en kartläggning av eventuella brister i hur väl krockdockor representerar befolkningen som helhet.

Fem nya parter bidrar med viktig kunskap till SAFERs femte etapp

Fem nya parter bidrar med viktig kunskap till SAFERs femte etapp

Nyheter   •   Maj 07, 2019 11:59 CEST

Den första april påbörjades en ny etapp av gemensam trafiksäkerhetsforskning inom SAFER. Tre nya parter; BETA CAE, CEVT och NFT Väst har anslutit sig till verksamheten och två av våra befintliga parter; Högskolan i Skövde och V-Traffic har klivit upp en nivå från associerad medlem till fullvärdiga forskarpartners.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum leder förstudie för att skapa nationellt center för Artificiell Intelligens

SAFER Trafiksäkerhetscentrum leder förstudie för att skapa nationellt center för Artificiell Intelligens

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:46 CEST

​I höst öppnas ett nationellt center för artificiell intelligens, Data & Factory Arena, på Lindholmen. Syftet med centret är att bidra till att Sverige tar sig upp på den globala arenan när det gäller forskning inom AI. SAFER, med sina över tio års kunskapsuppbyggnad om insamling, analys och hantering av stora mängder trafikdata, kommer leda en av förstudierna till centret, ”Datafabriken”.

SAFER sprider livräddande kunskap på den årliga Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand

SAFER sprider livräddande kunskap på den årliga Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand

Nyheter   •   Aug 16, 2018 08:20 CEST

Den årliga trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand den 4-5 september är en viktig del i Sveriges framgångsrika trafiksäkerhetsarbete. I år har SAFER Trafiksäkerhetscentrum flera inslag i programmet där senaste forskningen och kunskapen delas och förs vidare.

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Nyheter   •   Apr 16, 2018 13:23 CEST

Anders Lie från Transportverket, en partnerna i SAFERs Trafiksäkerhetscentrum, prognosen för döda och allvarligt skadade i trafiken, baserat på statistik och dagens kunskap om pågående teknikutveckling. Och det ser faktiskt riktigt lovande ut, även om det måste göras en del för att verkligen komma ner till noll.

​​​Viktigt MoU på plats - SAFER träffar Science and Technology Commission of Shanghai Municipality

​​​Viktigt MoU på plats - SAFER träffar Science and Technology Commission of Shanghai Municipality

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:49 CEST

Den 11 och 12 april gästades Göteborg av kinesiska Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (STCSM). Anledningen var undertecknandet av en avsiktsförklaring, eller ett så kallat MoU, mellan STCSM och Business Region Göteborg. Avsiktsförklaringen öppnar upp nya möjligheter för livräddande forskning inom SAFERs trafiksäkerhetscentrum.

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

SAFERs världsunika databaser med verklig kördata möjliggör stor projektsatsning inom maskininlärning

Nyheter   •   Jan 31, 2018 14:02 CET

Ett av de största problemen vid utveckling av autonoma fordon är tillgången till verklig kördata och att testa de nya funktionerna. I SAFERs nya projekt ”Realsim för AD” kommer därför verktyg för simulering att utvecklas. Utmaningen är att få verktygen att likna verkligheten och här kommer SAFERs databaser, som innehåller mer är 5 miljoner kilometer insamlad kördata, till stor användning.

SAFER leder nytt projekt för att snabba på implementeringen av autonoma fordon och digitaliserade transporter

SAFER leder nytt projekt för att snabba på implementeringen av autonoma fordon och digitaliserade transporter

Nyheter   •   Jan 29, 2018 16:57 CET

SAFER Trafiksäkerhetscentrum har beviljats medel från Vinnova för ett nytt viktigt projekt - Drive Sweden Test Site Automated Highway III. Det är det tredje projektet i raden som syftar till att skapa testbäddar för utveckling, utvärdering och demonstration av autonoma och digitaliserade transporter, med fokus på landsväg och motorväg.

SAFERs kvinnliga krockdocka kan rädda liv

SAFERs kvinnliga krockdocka kan rädda liv

Nyheter   •   Jan 25, 2018 10:41 CET

​I dag är normen för standardiserade krockprov manliga krockdockor. Men det är lika många kvinnor som kör bil och i många fall löper kvinnor dubbelt så stor risk att skadas vid kollisioner mellan fordon.

Nytt forskningscentrum för cykling ger skjuts åt SAFERs forskning

Nytt forskningscentrum för cykling ger skjuts åt SAFERs forskning

Nyheter   •   Jan 18, 2018 15:37 CET

En av SAFERs huvudparters, VTI, kommer att öppna ett nationellt forsknings- och kunskapscentum för cykling. Satsningen är positiv för SAFERs forskningsverksamhet, där ett av fokusområdena är just oskyddade trafikanter.