Skip to main content

Taggar

SAFERs forskare banar väg för självkörande lastbilar genom avancerad datainsamling

SAFERs forskare banar väg för självkörande lastbilar genom avancerad datainsamling

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 10:08 CEST

Att göra en lastbil helt självkörande är inte enkelt. Men SAFERs forskare arbetar enträget med att göra det möjligt genom att samla data för att lära framtidens automatiserade system att köra säkert. Syftet är att minska trafikolyckorna, rädda liv samtidigt som transporten blir mer hållbar.

Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 07:54 CEST

Automatiserade fordon spås kunna ge båda säkrare och mer hållbara transporter på de europeiska vägarna. Forskningsprojektet HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra.

Tre års forskning om fordons- och trafiksäkerhet – här är resultatet

Tre års forskning om fordons- och trafiksäkerhet – här är resultatet

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 07:50 CEST

SAFERs senaste period av samverkansforskning inom trafiksäkerhet är nu publicerad i en rapport. 38 parter har varit aktiva inom forskningsplattformen och bidragit till nya rön och kunskap inom området. Forskningen sträcker sig över perioden 1 april 2016 - 31 mars 2019.

35 partners sluter avtal om gemensam forskning med SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers

35 partners sluter avtal om gemensam forskning med SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 08:10 CEST

SAFER går i dag in i ett nytt samarbetsavtal som avser att tillsammans med 35 nationella parter forska och sprida kunskap om trafiksäkerhet genom multidisciplinär samverkan. Avtalet avser samarbete under 5 år.

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:55 CEST

Framtidens automatiserade fordon möjliggör att man både som förare och passagerare kan sitta placerade på helt andra sätt än man gör i dag. Detta medför att fordonens skyddssystem behöver utformas på nya sätt för att skydda de åkande vid en eventuell krock. Projektet VIRTUAL har nu påbörjats för att fortsätta arbetet med utveckling av virtuella modeller och provmetoder för framtidens fordon.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum expanderar med 6 nya partners och medlemmar

SAFER Trafiksäkerhetscentrum expanderar med 6 nya partners och medlemmar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 13:04 CEST

Det är nu 36 olika företag, forskningsinstitut och lärosäten som tillsammans verkar för en säkrare trafikmiljö under SAFER-paraplyet. Nya i familjen är Scania, Veoneer, Aptiv, HiMinds, Tekniska Högskolan i Jönköping och Smart Eye.

SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson bär den gyllene dieselringen

SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson bär den gyllene dieselringen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:03 CEST

Motorjournalisförbundet (VdM) i Tyskland hedrar SAFERs forskningsledare Lotta Jakobsson med den prestigefyllda gyllene dieselringen för sitt extraordinära engagemang för barnsäkerhet och i bilsäkerhetsforskning. Ringen vandrar mellan olika personer som gjort stora insatser för en säkrare trafik.

SAFERs årsrapport – summerar årets livräddande trafiksäkerhetsforskning

SAFERs årsrapport – summerar årets livräddande trafiksäkerhetsforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 10:00 CEST

SAFERs årsrapport för det tolfte verksamhetsåret är nu lanserad. Rapporten presenterar aktiviteter och forskning som bedrivits 1 april 2017 - 31 mars 2018. - Hållbar och säker mobilitet kan bara uppnås när engagerade personer arbetar tillsammans med en klar vision. Det är precis vad allt handlar om på SAFER; vi arbetar tillsammans för att rädda liv, säger Magnus Granström, SAFERs Föreståndare.

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Självkörande lastbilssläp utan förare på allmänna vägar – snart verklighet i nytt SAFER-projekt

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:50 CET

SAFER fortsätter att utöka sin projektportfölj med forskning för säkrare transporter genom automation. I det här projektet, iDolly, kommer forskare från Chalmers och Volvokoncernen i samverkan med flera andra företag att utveckla teknik för att transportera containers på allmänna vägar, helt autonomt utan förare.

Säkrare och effektivare gruvtransporter i nytt SAFER-associerat projekt
SAFER delar sin forskning på Transportforum

SAFER delar sin forskning på Transportforum

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 15:00 CET

Årets upplaga av Transportforum var välbesökt med ca 1600 deltagare. Mötet är viktigt och under två dagar samlades den svenska eliten inom transportforskning för att diskutera de senaste rönen. Det är tydligt att Sverige har den fortsatta ambitionen att behålla ledningen inom hållbar mobilitet och att FNs globala hållbarhetsmål är på god väg att implementeras i de nationella strategierna.

Första Drive Me- bilarna överlämnade till kunder

Första Drive Me- bilarna överlämnade till kunder

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 15:00 CET

De två första familjerna, Hains och Simonovskis, har nu fått sina automatiska Drive Me-bilar. Familjerna kommer att testa bilarna på allmänna vägar i och runt Göteborg och stödja forskningsprojektet med kördata och information om deras vardagliga användning och interaktion med bilarna.

Nudgingteorin bekräftas av årets nobelprisvinnare och SAFER testar nu teorin för ökad trafiksäkerhet

Nudgingteorin bekräftas av årets nobelprisvinnare och SAFER testar nu teorin för ökad trafiksäkerhet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 18:00 CET

Kungliga Vetenskapsakademin beslutade att tilldela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel 2017 till Richard H. Thaler, University of Chicago, IL, USA för hans bidrag till beteendeekonomi. Och samma teori - nudging - testas nu på SAFER Trafiksäkerhetscentrum för att ta reda på om trafiksäkerheten kan förbättras.

SAFER tar nyckelroll i det nya projektet Autofreight - automatiserade lastbilar mellan Göteborg och Viared

SAFER tar nyckelroll i det nya projektet Autofreight - automatiserade lastbilar mellan Göteborg och Viared

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 14:00 CET

Varje dag kör många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och Viareds industriområde utanför Borås. Att göra dessa transporter effektivare skulle innebära ökad lönsamhet för transportbolagen, men också för samhället på grund av minskad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet. Detta är bakgrunden till ett nytt stort forskningsprojekt inom SAFER, AutoFreight.

Co-creation lab - Hur kan ett autonomt transportsystem öka samhällsnyttan i städerna?

Co-creation lab - Hur kan ett autonomt transportsystem öka samhällsnyttan i städerna?

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 10:00 CEST

Denna fråga har utvärderats i ett SAFER-relaterat projekt som undersökte fyra specifika stadsutmaningar genom den samverkande projektmetodiken co-creation i workshops.

Start av L3PILOT: 1.000 testförare - 100 fordon - 11 europeiska länder

Start av L3PILOT: 1.000 testförare - 100 fordon - 11 europeiska länder

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 17:30 CEST

Det nya SAFER-projektet, LP3Pilot, som börjar den 1 september, har det övergripande målet att ingående utvärdera automatiserad körning som ett säkert och effektivt transportmedel. Funktionerna ska testas i varierande förhållanden i 11 olika europeiska länder. Totalt ingår 100 fordon och 1000 provförare i det storskaliga försöket.

MeBeSafe gör trafiken säkrare med beteendeförändringar - "Nudging"

MeBeSafe gör trafiken säkrare med beteendeförändringar - "Nudging"

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 14:00 CEST

Det EU-finansierade Horizon 2020 SAFER-projektet MeBeSafe syftar till att minska antalet trafikolyckor och dess negativa effekter genom att ändra vårt trafikbeteende på olika smarta sätt, i princip utan att det märks. Olika ”nudging”, eller coachande, åtgärder kommer att användas för att till exempel trötta förare ska ta en paus och cyklister ska minska sin hastighet i korsningar.

SAFER bidrar till förbättrad trafiksäkerhet i Afrika

SAFER bidrar till förbättrad trafiksäkerhet i Afrika

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:00 CEST

Trafiksäkerhetssituationen i Afrika är ser tämligen dyster ut och för att förbättra detta är SAFER involverat i SaferAfrica, ett projekt inom EU Horizon 2020.

SAFER och VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

SAFER och VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 14:18 CEST

VTI har i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet SAFER fått förtroendet att arrangera den sjunde upplagan av världens största internationella konferens inom trafikpsykologi, ICTTP7. Konferensen anordnas på Lindholmen, Göteborg i augusti 2020.