Skip to main content

Framtidens självkörande fordon kräver nya skyddssystem

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 10:55 CEST

Virtuella krockdockor med avancerade funktioner kan bidra till bättre skyddssystem och därmed minska skaderisken vid en krock.

Framtidens automatiserade fordon möjliggör att man både som förare och passagerare kan sitta placerade på helt andra sätt än man gör i dag. Detta medför att fordonens skyddssystem behöver utformas på nya sätt för att skydda de åkande vid en eventuell krock. SAFER Trafiksäkerhetscentrum har under många år arbetat med utveckling av människolika simuleringsmodeller för att optimera fordons skyddssystem, som t ex säkerhetsbälten och airbags. Ett nytt stort EU-projekt – VIRTUAL – har nyligen påbörjats för att fortsätta arbetet med utveckling av virtuella modeller och provmetoder för framtidens fordon.

I projektet ska virtuella testmetoder och humanmodeller av fotgängare, cyklister, åkande i fordon och i kollektivtrafik, utvecklas. Humanmodellerna, det vill säga datormodeller av människor för krocksimulering, kommer att användas i flera tillämpningsfall av konsumentprovning och utveckling av framtidens skyddssystem.

Bättre simuleringsverktyg ger säkrare fordon
Efter projektet kommer det att finnas både en modell av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man.
- Detta är särskilt viktigt vid de skador där kvinnor har högre risk att drabbas, såsom t ex whiplashskada vid en bakifrånkollision, säger Mats Svensson, kompetensområdesledare inom biomekanik och skadeprevention på SAFER.
Båda modellerna kommer att få aktiv muskelfunktion. Detta gör det möjligt att simulera även vad som händer med människokroppen strax innan en krock. Det ska också bli möjligt att anpassa modellen till olika storlekar och åldrar. Genom att kombinera traditionell fysisk provning med virtuell provning kommer framtida utvärdering kunna ge mer kompletta provresultat, som kan bidra till att skyddssystemen blir bättre och mer anpassade till olika åkande. På så sätt minskar risken för allvarliga skador och dödsfall i trafikolyckor.

Källkoden öppen för alla
Projektet kommer även studera olika sittpositioner, åkande i helt självkörande fordon, samt även personer stående upp i kollektivtrafik, t ex i spårvagnar, cyklister och fotgängare. I studier av spårvagnsolyckor har man funnit att människor ramlar och skadar sig i större utsträckning på vissa linjer och detta vill man förstå mer om.
Modellerna som utvecklas inom projektet ska bli så kallade ”open source modeller”, vilka blir fritt tillgängliga för andra intressenter efter projektet.

- Vi tror och hoppas att projektet genom de avancerade humanmodellerna, som dessutom kommer bli tillgängliga för andra forskningsprojekt, ska kunna bidra till att framtidens fordon blir ännu säkrare, avslutar Mats Svensson.

Flera SAFER-partners aktiva
VIRTUAL, ”Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety” är ett forskningsprojekt som finansieras genom ”Horisont 2020”, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro.
VIRTUAL har en total budget på nära 7 miljoner euro. 15 partners i 9 länder ingår i projektet, 4 av dem är del av SAFERs Trafiksäkerhetscentrum: VTI, Chalmers tekniska högskola, Folksam och Volvo Cars. VTI, med SAFERs forskare Astrid Linder i spetsen som projektledare, leder hela projektet på EU-nivå. Projektet påbörjas i juni 2018 och pågår i 4 år.

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.