Skip to main content

Taggar

I väntan på bättre informationssäkerhetslösningar...

I väntan på bättre informationssäkerhetslösningar...

Blogginlägg   •   Apr 04, 2014 13:55 CEST

Användare kommer alltid ha ett stort ansvar för hur information hanteras, men borde inte mer kraft läggas på att utveckla enkla och användarvänliga lösningar för informationssäkerhet? Ska vi verkligen lämna användarna ensamma i ösregnet med krångliga säkerhetslösningar som uppmuntrar till riskexponerade genvägar? Läs Mia Palms exempel från verkligheten…

Skugg-IT är här för att stanna.

Skugg-IT är här för att stanna.

Blogginlägg   •   Mar 14, 2014 15:43 CET

"Att försöka begränsa SaaS är som att stänga dörren till stallet efter att hästen rymt – det hjälper helt enkelt inte!". Enligt McAfee och Frost & Sullivan rapport: The Hidden Truth Behind Shadow IT använder över 80% skugg-IT. Nu behövs en strategi som möjliggör ökad produktivitet och frihet för medarbetare utan att man tappar kontrollen över informationen för skugg-IT är här för att stanna.

Media no image

Certifikatprofiler behöver revideras

Blogginlägg   •   Sep 13, 2013 12:30 CEST

Under våren 2013 har analys av de grundläggande kryptografiska problemen som många asymmetriska kryptografiska algoritmer bygger på gjort stora publicerade ”framsteg” och grundproblemen är inte längre lika svårlösta. Man har alltså lyckats lösa grundproblemen diskret logaritmproblemet och därmed även primtalsfaktorisering på betydligt kortare tid än vad som var tidigare känt.

Media no image

Sammanfattning av förslag till dataskyddsförordning

Blogginlägg   •   Maj 23, 2013 07:30 CEST

Europakommissionen presenterade i januari 2012 ett förslag till dataskyddsförordning. Lagförslaget innebär stora förändringar och det har i media debatterats att det kan strida mot svensk grundlag. All affärsverksamhet som bygger på att kunder lämnar personuppgifter för att få åtkomst till tjänster via Internet kommer påverkas. Det vill säga nästan all affärsverksamhet som bedrivs på nätet idag.

Media no image

Integritet 2012

Blogginlägg   •   Feb 20, 2013 13:24 CET

Datainspektionen redovisar 80 lagar, förslag till ny lagstiftning och andra händelser som under 2012 påverkade integriteten. I Datainspektionens skrift ”Integritetsåret 2012” som offentliggörs nu i dagarna visas tydligt den stora spännvidd som området integritet berör.

Media no image

BYOS – Bring your own security?

Blogginlägg   •   Aug 16, 2012 09:30 CEST

Annika Bibergs reflektioner gällande rapporten från den intervjubaserade undersökningen framtagen av företaget Coalfire ”Employees Speak Up About Their Mobile Devices in the Office, And what it means for BYOD security”.

Media no image

Lärdomar från arbete med IT-GRC – del 1

Blogginlägg   •   Maj 04, 2012 10:00 CEST

Under cirka fyra års tid har jag och min kollega Niklas arbetat med olika former GRC (Governance, Risk and Compliance). I det här inlägger berättar jag lite mer om mina lärdomar runt IT GRC-processen, integration i verksamhetsprocesserna, metoder och modeller samt organisation.