Skip to main content

Taggar

Media no image

Riksrevisionen granskar myndigheternas rapportering av riskhantering

Blogginlägg   •   Jun 04, 2012 09:00 CEST

Riksrevisionen har granskat hur FISK-myndigheterna redovisar sitt arbete med intern styrning och kontroll i sina respektive årsredovisningar. Riksrevisorerna kommer i sin analys fram till att tre huvudsakliga riskområden med underliggande risker väger tyngst för förvaltningsmyndigheterna. Annika Biberg på SAFESIDE SOLUTIONS reflekterar över rapporten.