Skip to main content

Taggar

Media no image

Praktiska riskanalyser, erfarenheter och lärdomar från it-landskapet (del 2 av x)

Blogginlägg   •   Sep 12, 2012 10:00 CEST

Ett av mina kanske största problem med “vanliga” riskanalyser är bristen på detaljer om hur man gjort en given bedömning. Jag har vid flertalet tillfällen valt att helt ignorera sannolikhetsbedömning då jag anser att en gissning kan vara farligare än att inte säga något alls. Det är också i detta som mina åsikter tydligen skär sig mot andras så tillåt mig nu att förklara min enkla metodik.

Media no image

Praktiska riskanalyser, erfarenheter och lärdomar från it-landskapet (del 1 av x)

Blogginlägg   •   Aug 14, 2012 10:00 CEST

I den härliga världen av fullständigt kvantitativa riskanalyser är allting bra, för vi kan beräkna allt. Även om jag drar mig för att kalla nuläget en dystopi, är det ändå ganska ofta vi multiplicerar gissningar med gissningar, och kallar det kvantitativt. Så även om vår strävan bör vara kvantitativa riskanalyser är det en utopi vi troligtvis inte kommer att få erfara inom en nära framtid.

Media no image

Riksrevisionen granskar myndigheternas rapportering av riskhantering

Blogginlägg   •   Jun 04, 2012 09:00 CEST

Riksrevisionen har granskat hur FISK-myndigheterna redovisar sitt arbete med intern styrning och kontroll i sina respektive årsredovisningar. Riksrevisorerna kommer i sin analys fram till att tre huvudsakliga riskområden med underliggande risker väger tyngst för förvaltningsmyndigheterna. Annika Biberg på SAFESIDE SOLUTIONS reflekterar över rapporten.