Doxiozow3hgmtewe7smh

​Sjukhusets beredskap vid ett militärt angrepp sätts på prov

Nyheter   •   2015-08-27 11:15 CEST

Måndagen den 31 augusti deltar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en övning tillsammans med Försvarsmakten. Syftet är bland annat att testa och förbättra sjukhusets förmåga att ta emot ett stort antal skadade vid ett eventuellt militärt ingrepp.

Klkvpnzl6q3jmpwigzq8

Gabriel Wikström har tagit ställning

Nyheter   •   2015-08-14 17:07 CEST

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström har tagit ställning. Vid ett besök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på fredagen valde han att anmäla sig till donationsregistret.

Wbsybotnvaf935e632y6

​Minskat behov av blodtransfusioner vid hjärtkirurgi

Pressmeddelanden   •   2015-08-05 08:00 CEST

Genom att undvika icke-livsnödvändiga blodtransfusioner slapp en femtedel av alla patienter att få blod i samband med hjärtkirurgi. Samtidigt sparades miljonbelopp och över tusen blodpåsar. Det visar resultatet från ett blodbesparingsprogram på thoraxkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lcwrzxytauwxw4wx90aa

Halverade väntetider med värdebaserad vård

Pressmeddelanden   •   2015-08-03 08:45 CEST

2013 ringlade kön lång av patienter som behövde en höftprotesoperation på Ortopedi Mölndal. Nu är väntetiderna halverade, operationstakten slår rekord och patienterna är nöjdare än någonsin. Efter övergången till värdebaserad styrning har de goda resultaten inte låtit vänta på sig.

Media-no-image

Fem barn smittade av MRSA-bakterie

Nyheter   •   2015-07-29 17:57 CEST

Fem barn som vårdas på neonatalavdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset har smittats med den resistenta bakterien MRSA. Detta upptäcktes efter screening-kontroller.

Ett av barnen har samma MRSA som sin mor, för de övriga fyra barnen är smittvägen ännu inte känd.

- Läget är under kontroll, de smittade barnen är omhändertagna så att inte smittan sprids vidare. Händelsen kommer att Lex Maria-anmälas, vi gör en intern utredning och vi genomför också fortsatta kontroller, säger Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid normal screeningrutin kontrolleras neonatalbarnen en gång i veckan, men under sommaren har man på grund av ett stort patientinflöde dubblat antalet screeningar på neonatalavdelningen. Detta kan ha gjort att man upptäckt smittan tidigare hos barnen.

I början av förra veckan identifierades även en annan resistent bakterie hos några barn, klebsiella ESBLcarba.

- Sjukhuset har rutiner för att ta hand om sådana här situationer. Vi följer vårdhygieniska riktlinjer som innebär att isolera patienter som bär på dessa bakterier samt genomföra smittspårning, säger Görel Nergelius.

Fakta

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför också stora kostnader för sjukvården bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

Bakteriearten gula stafylokocker är en vanligt förekommande bakterie på vår hud som vi normalt inte insjuknar av. Den kan dock ibland orsaka infektion, framför allt sårinfektioner. MRSA, multiresistenta stafylockockus aureus, är en variant av denna bakterie som är motståndskraftig mot en del vanliga antibiotika

Den andra bakterien, klebsiella, är en tarmbakterie som kan finnas i den normala tarmfloran, men som kan ställa till allvarliga infektioner särskilt hos små känsliga barn. En variant av sådana bakterier benämns ESBL carba, Extended Spectrum Beta-Lactamase, och är motståndskraftig mot vanliga antibiotika.

Kontakt: Görel Nergelius, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon via presstjänsten 031-342 96 00. 

Fem barn som vårdas på neonatalavdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset har smittats med den resistenta bakterien MRSA. Detta upptäcktes efter screening-kontroller.

Läs vidare »
Enf3nnrhwocooxfy5adk

Sanning och myt om högt blodtryck

Nyheter   •   2015-07-22 09:51 CEST

Runt en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck. Men vad är egentligen sant om högt blodtryck och vad är myt? Vi har frågat experten Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin.

Bojbbdhlkpmvnbk8zudc

Högtryck på könsmottagningen i sommar

Nyheter   •   2015-07-15 07:00 CEST

Många söker sig till könsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under sommaren för att testa sig för smittsamma könssjukdomar. Ibland alldeles för tidigt. Först tio dagar efter man haft oskyddat sex kan man identifiera smittoämnen i kroppen

Yxtz9fxyfy8ph0qfqmmd

Rekordmånga donatorer hittills i år

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 10:36 CEST

Arbetet med att identifiera avlidna organdonatorer i Västra Götalandsregionen har varit framgångsrikare än vanligt i år. Under årets första halva har dubbelt så många donatorer identifierats jämfört med samma period förra året. Det har lett till att 82 personer fått nytt liv på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lpuy5fa22hbbcwb9lgl6

​Ny områdeschef för barn- och kvinnosjukvården

Nyheter   •   2015-06-17 16:30 CEST

Per-Olof Sjöblom blir ny områdeschef för barn- och kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med erfarenheter av byggprojekt tar han sig an ett område med många förändringar, inte minst bygget av en helt ny barnsjukhusbyggnad.

Media-no-image

​Förtydligande om kliniskt basår för nya sjuksköterskor

Nyheter   •   2015-06-04 14:29 CEST

Här kan du ta del av en förtydligande text om det kliniska basåret för nyexaminerade sjuksköterskor. Detta med anledning av att det förekommit felaktigheter i rapporteringen och väsentliga fakta har utelämnats.

I GP kritiserades den 4 juni det kliniska basåret, ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Det är en satsning som vi anser är nödvändig för att ge våra nya sjuksköterskor en så god introduktion till sitt nya yrke som möjligt. Men som alla nya satsningar kan det finnas barnsjukdomar. Därför ser vi inte det kliniska basåret som ett färdigt paket, utan något vi utvecklar över tid.

I artikeln sägs det felaktigt att vi skulle tvinga sjuksköterskor att säga upp sig om de inte vill gå det kliniska basåret. Vi har inte tvingat någon att sluta och värnar om att våra sjuksköterskor ska trivas. Vi har också förtydligat för alla chefer att alla föreläsningar räknas som arbetstid och inget man ska behöva göra på sin fritid.

Utvärderingarna visar att de allra flesta är nöjda med det kliniska basåret, men att nivån på föreläsningarna kan höjas. Därför har vi gjort flera ändringar inför hösten. Men föreläsningar om exempelvis vårdhygien och multiresistenta bakterier är nödvändiga då vi vet att vårdrelaterade infektioner fortfarande är ett stort problem inom vården. För våra patienters skull måste vi repetera sådant som kan verka självklart, det gäller för all vårdpersonal.

Efter tre månader har fem av totalt 120 deltagare valt att sluta. Det är naturligtvis tråkigt, men vi har full förståelse för att det kliniska basåret inte passar alla. Samtidigt för vi en kontinuerlig dialog med våra verksamheter för att ta tillvara deras synpunkter och skapa bästa möjliga introduktion.

Basåret är obligatoriskt då vi vill att våra nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin yrkesroll. Sjukhuset och Vårdförbundet är eniga om att satsningen är en viktig del för att kunna bedriva en patientsäker vård. Samtidigt finns det ett stort intresse för denna typ av satsningar i hela Västra Götalandsregionen.

Lena Hagelqvist, projektledare för det kliniska basåret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per-Olof Blomqvist, HR-chef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elisabeth Flygare, förtroendevald hos Vårdförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer att publicera ett förtydligande om det kliniska basåret för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta med anledning av att det förekommit felaktigheter i medierapporteringen kring det kliniska basåret där väsentliga fakta har utelämnats.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • massmedia.su@vgregion.se
 • 031-342 96 00
Vardag 8.00-16.30. Tel: 031-342 96 00.

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • maxdkutgssmediaya.su@vgregxpion.cqse
 • 031- 342 96 00
vard. 08.00-16.30. Tel: 031-342 96 00 

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • joakjmwmimhw.kenndaiajal@vgrleegion.wsqjnzzuse
 • 070-082 46 08

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • lisa.klang@vgregion.se
 • 073-648 09 30

 • Presskontakt
Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet är av stort... Visa mer

 • Presskontakt
Inom sjukhuset råder generellt fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som... Visa mer

 • Presskontakt
 • 031- 342 96 00
Pressjouren svarar på olycksförfrågningar alla vardagar 16.30-21.00 och på helger... Visa mer

 • Presskontakt
 • massmedia.su@vgregion.se
Tyck gärna till om vårt pressrum. Är det något du saknar eller har synpunkter på andra förändringar, hör av dej till massmedia.su@vgregion.se

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Sjukhuset har rikssjukvård inom följande områden: barns ögonsjukdomar, hjärtkirurgi på barn och vuxna, hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation, levertransplantation, lungtransplantation och viss kranofacial kirurgi

Verksamheten finns på flera platser i göteborgsområdet - på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus och på flera öppenvårdsmottagningar runtom i stan. Tillsammans arbetar cirka 16000 personer hos oss, vilket gör sjukhuset till en av de största arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen.

En vanlig dag på sjukhuset:
30 förlossningar
500 akutbesök
2.200 läkarbesök
16.700 labbanalyser