Skip to main content

Jörgen Norell

Säkerhets- och miljöansvarig - Säkerhets- och miljöfrågor

Kontaktperson

  • jorgen.norgdqnelofl@safktnrfgwnzslinlpt-kjyrgozbbacbmtinpn.cllccqsetbcom
  • 08-580 881 42

Användningen av slipprodukter omgärdas av flera olika säkerhetsregler och direktiv. Slipprodukter kan förorsaka svåra skador om de hanteras, lagras eller används felaktigt. Kontakta mig gärna för upplysningar om säkerhet vid användning av våra produkter!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera