Nu blir Ekokem Fortum Waste Solutions

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 16:10 CEST

Den nordiska återvinningskoncernen Ekokem blir nu Fortum Waste Solutions. Företagets verksamhet är oförändrad, att erbjuda tjänster inom miljövård och materialeffektivitet med målet att spara naturresurser och främja återvinning. Ekokems namnbyte sker tisdagen den 4 april.

Ekokem Sverige söker Produktionschef

Nyheter   •   Apr 02, 2017 19:52 CEST

Ekokemkoncernen, som är en del av Fortum, söker en Produktionschef till sin anläggning i Kumla i Sverige. Din huvudsakliga uppgift som produktionschef är att leda, samordna och ta fullt ansvar för utvecklingen av produktionen vid Ekokems anläggning i Norrtorp, Kumla. Detta innebär att optimera och effektivisera produktionsprocesserna samt skapa affärsmöjligheter som präglas av affärsförståelse.

EU vill införa cirkulär ekonomi på bred front i Europa, men bara åtta procent av svenska tillverkningsföretag har tillräcklig kunskap

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 13:00 CET

Inom EU arbetas det just nu för högtryck med ett nytt förslag för att företag i Europa ska anamma ett utökat cirkulärt arbetssätt. Samtidigt tycker färre än var tionde tillverkningsföretag i Sverige att de har tillräcklig kunskap om cirkulär ekonomi. Över 75 procent av de tillfrågade känner inte till vad cirkulär ekonomi innebär, visar en ny undersökning från Norstat på uppdrag av Ekokem.

EU-kommissionen förväntas lägga fram en ny handlingsplan och åtgärdspaket för cirkulär ekonomi under våren 2017 och kommissionen har redan visat att de har höga ambitioner inom området.

- Det är oroande att kunskapen om cirkulär ekonomi är så låg när en åtgärdsplan för EUs medlemsstater inte ligger långt borta, säger Kalle Saarimaa, VD Ekokem Sverige. Vi förväntar oss att det kommer ett flertal konkreta och långtgående initiativ för att stödja utvecklingen av en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. De nya direktiven ställer helt nya typer av krav på företagens material- och avfallshantering, vilket kommer påverka den svenska tillverkningsindustris fortsatta konkurrenskraft.

Företagen positiva till cirkulär ekonomi men saknar kunskap om aktörer som kan stötta processen

I undersökningen framkommer det också att hela 90 procent av de tillfrågade är positiva till ett ökat kretsloppstänk. Så många som 81 procent anser att cirkulär ekonomi skulle göra företaget bättre rustade för framtiden medan 71 procent ser ett cirkulärt arbetssätt leda till nya affärsmöjligheter. Över 55 procent bedömer dessutom cirkulär ekonomi som affärskritiskt för sin bransch inom 3 till 5 år.

De hinder som företagen ser förutom brist på kunskap är avsaknad av aktörer som kan stötta processen, samt en rädsla för ökade ekonomiska kostnader i samband med omställningen. Hos 30 procent av de tillfrågade nämns även ökad konkurrens om resurser och förlorad konkurrenskraft gentemot andra länder som risker i samband med en omställning från en linjär till cirkulär ekonomi. Det finns dock anledning att koppla samman denna oro med okunskap om processen.

- Vad många inte vet idag är att företag kan spara mycket pengar på att ställa om till en cirkulär ekonomi. Trots okunskap visar undersökningsresultaten en tydlig positiv inställning till kretsloppstänkande och en vilja hos svenska tillverkningsföretag att gå i en cirkulärekonomisk riktning. En förbättrad miljö, kostnadsbesparingar genom resursoptimering och nya affärsmöjligheter bör motivera övergången till en cirkulär ekonomi för företagen säger Kalle Saarimaa, VD Ekokem Sverige.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behåller en produkt sitt mervärde så länge som möjligt och avfallsproduktion och användandet av jungfruligt material minimeras. Genom återanvändning bevaras det mervärde som adderas till råvaran i produktionsprocessen, vilket ger kunder ett lägre pris och företag en högre lönsamhet. Övergången till en kretsloppsekonomi kräver såväl förändringar av värdekedjorna som innovation och förnyelse av teknik, företag och samhället.

För mer information om cirkulär ekonomi, se: www.circulareconomy.ekokem.com/sv

Om Ekokem:

Ekokem är ett av Nordens ledande bolag inom cirkulär ekonomi och erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokem driver Nordens ledande anläggningar för farligt avfall och erbjuder sina kunder specialiserad kunskap inom miljöhantering i ett brett perspektiv. Bolagets mål är att skapa värde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återvinning, återanvändning och slutdeponering såväl som marksanering och miljöbyggande. I mer än 35 år har Ekokem bidragit till att spara på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Ekokem kan vara en partner på företagens resa mot en cirkulär ekonomi. Ekokem ingår i Fortumkoncernen. Läs mer på www.ekokem.com/sv

Om undersökningen

Undersökningen utfördes av Norstat under början av september 2016 och bygger på 100 telefonintervjuer med beslutsfattare på C-nivå (eller likvärdigt) hos små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri.

För mer information:

Kalle Saarimaa, vd Ekokem AB, 072-561 17 70

Inom EU arbetas det just nu för högtryck med ett nytt förslag för att företag i Europa ska anamma ett utökat cirkulärt arbetssätt. Samtidigt tycker färre än var tionde tillverkningsföretag i Sverige att de har tillräcklig kunskap om cirkulär ekonomi. Över 75 procent av de tillfrågade känner inte till vad cirkulär ekonomi innebär, visar en ny undersökning från Norstat på uppdrag av Ekokem.

Läs vidare »

Fortum fortsätter sin satsning inom cirkulär ekonomi genom förvärv av Turebergs Recycling AB

Nyheter   •   Dec 21, 2016 14:18 CET

FORTUM CORPORATION PRESS RELEASE 21 December 2016

Fortum har idag slutfört förvärvet av Turebergs Recycling AB från Turebergs Åkeri AB med ett värde på upp till cirka 11 miljoner euro (108 Mkr). Den huvudsakliga verksamheten inom Turebergs Recycling är mark- och miljöbyggnation, återvinning och bearbetning av bottenaskor från avfall-till-energi-anläggningar.

Tureberg Recycling har långtidskontrakt med sina kunder, baserat på vilken företaget erhåller förbränningsrester, behandlar dem och använder renade material som infrastrukturbyggandematerial. En viktig del av verksamheten är separering av metaller för återanvändning. Tureberg Recyclings verksamhet finns främst i Stockholmsområdet och företaget har en god lönsamhet med en årlig omsättning på över 100 miljoner kronor. Företaget kommer att integreras som en del av Fortums division City Solutions, som genom förvärvet av Ekokem i augusti 2016, har stark kompetens och befintlig verksamhet inom behandling av askor.

- Vi är mycket nöjda med förvärvet av Turebergs Recycling, vilket stärker vår beslutade strategi att gå in i materialåtervinningsaffärer. Utnyttjande av avfallsförbränning i sin helhet, inklusive metallseparation, är i linje med vår vision "För en renare värld" eftersom det hjälper till att spara naturresurser och minska koldioxidutsläppen. Förvärvet av Ekokem var vårt första stora steg in i cirkulära ekonomiaffärer och vi räknar med att fortsätta vår tillväxt när attraktiva möjligheter uppstår både inom våra befintliga hemmamarknader samt inom nya geografiska områden, säger Markus Rauramo, chef för divisionen City Solution, Fortum.

- Vi välkomnar Fortum som ny ägare av vårt dotterbolag Turebergs Recycling, som har lång erfarenhet inom behandling och återvinning av bottenaskor från förbränning. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och vi ser fram emot att följa företagets fortsatta framgångar, Daniel Bergholtz, ägare av Turebergs Åkeri AB.

Fortum Corporation
Group Communications

För mer information:

Antti Kaartokallio, Head of Environmental Construction, Fortum, City Solutions, tel. +358 50 3833 497

Fortum

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2015 uppgick till 3,5 miljarder euro. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V) www.fortum.com

Ekokemkoncernen är en del av Fortumkoncernen. Ekokem AB (tidigare Sakab) ingår i Ekokemkoncernen, en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återvinning, återanvändning och slutförvaring samt marksanering och mark- och miljöbyggtjänster.

Fortum har idag slutfört förvärvet av Turebergs Recycling AB från Turebergs Åkeri AB med ett värde på upp till cirka 11 miljoner euro (108 Mkr). Den huvudsakliga verksamheten inom Turebergs Recycling är mark- och miljöbyggnation, återvinning och bearbetning av bottenaskor från avfall-till-energi-anläggningar.

Läs vidare »

Ekokem stöttar O, Helga Natt – en utomhuskonsert som sprider julstämning i centrala Örebro

Nyheter   •   Dec 04, 2016 14:06 CET

Ekokem är i år bronspartner till O, Helga Natt, Sveriges största julallsångsshow utomhus på Stortorget i Örebro, som genomförs söndagen den 4 december, andra advent.

Ekokem söker nya säljare

Nyheter   •   Okt 28, 2016 14:03 CEST

Ekokem söker nya säljare till region Örebro och Göteborg. Som säljare hos oss kommer att arbeta i en spännande roll inom en innovativ bransch med snabb utveckling. Då bolaget expanderar så kommer det att finnas mycket spännande utmaningar att ta dig an.

Ekokem stöttar Swim of Hope och Barncancerfonden

Nyheter   •   Okt 28, 2016 13:51 CEST

Swim of Hope är ett samarbete mellan Barncancerfonden, Svensk Simidrott och landets simföreningar. Swim of Hope är ett friskvårdsevent, som genomförs i syfte att samla in pengar till Barncancerfonden och de medverkande simklubbarna. Ekokem i Sverige har valt att stötta Örebro Simallians och den 13 åriga-simmerskan Magdalena Hagsten Skarda.

Ekokem får ny koncernvd efter Fortums förvärv

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 11:05 CEST

Den 31 augusti 2016 meddelade Fortum att bolaget har avslutat förvärvet av Ekokem Corporation. Från och med slutet av augusti 2016 kommer Ekokem att integreras i Fortumkoncernen som ett verksamhetsområde under avdelningen City Solutions.

Efter förvärvet, med hänsyn till den kommande integrationen och i enlighet med koncernvd-avtalet har Karri Kaitue beslutat att lämna sin position som koncernvd för Ekokem vid slutet av september. Man har ömsesidigt enats om att Karri Kaitue kommer att vara tillgänglig för att bidra till Ekokems integration i Fortumkoncernen fram till slutet av mars 2017. Ekokems styrelse har utnämnt Jani Lösönen, för närvarande Senior Vice President, Commercial, till Ekokems nya koncernvd från och med den 1 oktober 2016.

Karri Kaitue kommenterar: ”Det har varit ett verkligt privilegium att arbeta på Ekokem de här åren, först som styrelsemedlem, och sedan som koncernvd. Ekokem är ett fantastiskt exempel på det faktum att man kan göra bra affärer på ett hållbart vis samtidigt som man främjar cirkulär ekonomi. Vi har utvecklats snabbt och omvandlat bolaget under de senaste åren. Nu kan Ekokem, som en del av Fortumkoncernen, fortsätta sin tillväxt med ökade resurser. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och vill tacka hela organisationen för det exceptionella engagemanget och det hårda arbetet.”

Markus Rauramo, Executive Vice President, City Solutions vid Fortum säger: ”Karri har gjort ett bra jobb på Ekokem. Han har byggt ett starkt team av mycket engagerade ledare med vilka han har fått bolaget att växa, utvecklat dess unika portfölj och byggt dess rykte bland tusentals kunder i hela världen. Jag uppskattar personligen arbetet Karri har gjort och jag är tacksam över att han är villig att hjälpa oss i den initiala fasen av integrationsprocessen.”

För mer information

Hanna Masala, SVP, strategy and communications, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 110

Bakgrundsinformation:

Fortum i korthet

Fortums vision är att vara en föregångare inom ren energi. Fortum förser sina kunder med elektricitet, värme och kyla samt andra energilösningar. Fortums huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte Fortum omkring 8 000 personer och Fortums omsättning uppgick till 3,5 miljarder EUR. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Ekokem i korthet

Ekokem är ett av Nordens ledande bolag inom cirkulär ekonomi och erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokem driver Nordens ledande anläggningar för farligt avfall och erbjuder sina kunder specialiserad kunskap inom miljöhantering i ett brett perspektiv. Bolagets mål är att skapa värde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återvinning, återanvändning och slutdeponering såväl som marksanering och miljöbyggande. I mer än 35 år har Ekokem bidragit till att spara på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi.

Ekokem AB (tidigare Sakab) tillhör Ekokem-koncernen, en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återvinning, återanvändning och slutförvaring samt marksanering och miljöbyggtjänster. Ekokemkoncernen är en del av Fortumkoncernen. www.ekokem.com

Den 31 augusti 2016 meddelade Fortum att bolaget har avslutat förvärvet av Ekokem Corporation. Från och med slutet av augusti 2016 kommer Ekokem att integreras i Fortumkoncernen som ett verksamhetsområde under avdelningen City Solutions. Ekokems styrelse har utnämnt Jani Lösönen, för närvarande Senior Vice President, Commercial, till Ekokems nya koncernvd från och med den 1 oktober 2016.

Läs vidare »

Ekokem söker en teknisk inköpare

Nyheter   •   Aug 12, 2016 11:43 CEST

Ekokem söker en teknisk inköpare med känsla för miljö, för att stärka vår inköpsorganisation.

Kinesiska forskare besökte Ekokem för att lära om hantering av farligt avfall

Nyheter   •   Aug 09, 2016 15:37 CEST

​Tisdagen den 9 augusti fick Ekokem i Kumla besök av en grupp kinesiska forskare från Tongji-universitetet i Shanghai. De är involverade i ett projekt som tittar på kemiska miljöföroreningar och miljökvalitet och de samarbetar med Stockholms universitet. Resan till Sverige, där besöket på Ekokem ingår, handlar om att hitta lösningar för hur farligt avfall ska tas om hand i Kina.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Administrative MD Sweden, EHSQ Director
 • Miljö, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö
 • hazhnnyqa.skerglikftsedwn@klfoqmrtjrumem.cvuomqb
 • 070-375 88 06
 • 019-30 51 00

Om Fortum Waste Solutions AB

Kompletta lösningar för materialåtervinning, avfall och förorenade markområden

Fortum Recycling and Waste Solutions (fd Ekokem) erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet i Norden. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering av avfall samt tjänster för marksanering och miljöbyggande.

Fortum Recycling and Waste Solutions har närmare 650 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Vi ingår i Fortums division City solutions och vi arbetar tillsammans för en renare värld. Fortums omsättning 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. För mer information: www.fortum.com/wastesolutions.

Adress

 • Fortum Waste Solutions AB
 • Norrtorp
 • 692 85 Kumla
 • Sverige
 • Vår hemsida