Skip to main content

Taggar

farligt avfall 29 återvinning 26 sakab 25 avfallshantering; avfallsminimering; transport av farligt gods 25 ekokem 16 giftiga ämnen 16 miljöproblem 16 avgiftning 15 giftfri återvinning 12 förbränning 11 göran eriksson 11 cirkulär ekonomi 9 materialåtervinning 5 marksanering 5 växthusgaser 4 återvinningscentral 3 avfallshierarki 3 f-gaser 3 Fortum 3 fluorkolväten 2 förorenad jord 2 giftfri miljö 2 förorenad mark 2 kalle saarimaa 2 tillverkningsindustri 1 stöd 1 rötslam 1 naturresurser 1 deponering 1 tungmetaller 1 kvicksilver 1 fosfor 1 simning 1 örebro kommun 1 hushållsavfall 1 örebro universitet 1 ungdomsidrott 1 miljögifter 1 deponi 1 julstämning 1 arsenik 1 skogsråvara 1 zandra arwidssons 1 kristin elgh-dalgren 1 förorenade jordmassor 1 dioxin 1 miljökvalitet 1 slamspridning 1 stålindustri 1 förnyelsebara bränslen; 1 ren energi 1 laxå kommun 1 resursutnyttjande 1 miljöföroreningar 1 biometanol;biogas;metanol;fjärrvärme 1 avloppsslam 1 mjältbrand 1 drivmedel energi 1 biometanol 1 restaavfall 1 askersunds kommun 1 spårbarhet av avfall 1 uppföljning av avfallshantering 1 spårbarhet av farligt avfall 1 bygg- och anläggning 1 flusspat 1 jungfrulig råvara 1 swim of hope 1 fosforåterföring 1 bio-sng 1 kreosot 1 oljeförorenat vatten 1 spara naturresurser 1 renova miljö 1 oklassificerade jordmassor 1 schaktmassor 1 bästa tillgängliga teknik 1 cirkulärekonomi 1 teknisk inköpare 1 miljöbyggtjänster 1 örebro simallians 1 bottenaska 1 renare värld 1 säljare 1 materialeffektivitet 1 ingenjör 1 säkerhet 1 EU 1 fordonsgas 1 kina 1 forskning 1 göteborg 1 transporter 1 örebro 1 biogas 1 arbetsmiljö 1 jordbruk 1 sanering 1 materialhantering 1 allsång 1 spårbarhet 1 barncancerfonden 1 inköp 1 socialt ansvarstagande 1 biodrivmedel 1 lågenergilampor 1 kretslopp 1 nord 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nu blir Ekokem Fortum Waste Solutions

Nu blir Ekokem Fortum Waste Solutions

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 16:10 CEST

Den nordiska återvinningskoncernen Ekokem blir nu Fortum Waste Solutions. Företagets verksamhet är oförändrad, att erbjuda tjänster inom miljövård och materialeffektivitet med målet att spara naturresurser och främja återvinning. Ekokems namnbyte sker tisdagen den 4 april.

Ekokem Sverige söker Produktionschef

Ekokem Sverige söker Produktionschef

Nyheter   •   Apr 02, 2017 19:52 CEST

Ekokemkoncernen, som är en del av Fortum, söker en Produktionschef till sin anläggning i Kumla i Sverige. Din huvudsakliga uppgift som produktionschef är att leda, samordna och ta fullt ansvar för utvecklingen av produktionen vid Ekokems anläggning i Norrtorp, Kumla. Detta innebär att optimera och effektivisera produktionsprocesserna samt skapa affärsmöjligheter som präglas av affärsförståelse.

EU vill införa cirkulär ekonomi på bred front i Europa, men bara åtta procent av svenska tillverkningsföretag har tillräcklig kunskap

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 13:00 CET

Inom EU arbetas det just nu för högtryck med ett nytt förslag för att företag i Europa ska anamma ett utökat cirkulärt arbetssätt. Samtidigt tycker färre än var tionde tillverkningsföretag i Sverige att de har tillräcklig kunskap om cirkulär ekonomi. Över 75 procent av de tillfrågade känner inte till vad cirkulär ekonomi innebär, visar en ny undersökning från Norstat på uppdrag av Ekokem.

Fortum fortsätter sin satsning inom cirkulär ekonomi genom förvärv av Turebergs Recycling AB

Nyheter   •   Dec 21, 2016 14:18 CET

Fortum har idag slutfört förvärvet av Turebergs Recycling AB från Turebergs Åkeri AB med ett värde på upp till cirka 11 miljoner euro (108 Mkr). Den huvudsakliga verksamheten inom Turebergs Recycling är mark- och miljöbyggnation, återvinning och bearbetning av bottenaskor från avfall-till-energi-anläggningar.

Ekokem stöttar O, Helga Natt – en utomhuskonsert som sprider julstämning i centrala Örebro

Ekokem stöttar O, Helga Natt – en utomhuskonsert som sprider julstämning i centrala Örebro

Nyheter   •   Dec 04, 2016 14:06 CET

Ekokem är i år bronspartner till O, Helga Natt, Sveriges största julallsångsshow utomhus på Stortorget i Örebro, som genomförs söndagen den 4 december, andra advent.

Ekokem söker nya säljare

Ekokem söker nya säljare

Nyheter   •   Okt 28, 2016 14:03 CEST

Ekokem söker nya säljare till region Örebro och Göteborg. Som säljare hos oss kommer att arbeta i en spännande roll inom en innovativ bransch med snabb utveckling. Då bolaget expanderar så kommer det att finnas mycket spännande utmaningar att ta dig an.

Ekokem stöttar Swim of Hope och Barncancerfonden

Ekokem stöttar Swim of Hope och Barncancerfonden

Nyheter   •   Okt 28, 2016 13:51 CEST

Swim of Hope är ett samarbete mellan Barncancerfonden, Svensk Simidrott och landets simföreningar. Swim of Hope är ett friskvårdsevent, som genomförs i syfte att samla in pengar till Barncancerfonden och de medverkande simklubbarna. Ekokem i Sverige har valt att stötta Örebro Simallians och den 13 åriga-simmerskan Magdalena Hagsten Skarda.

Ekokem får ny koncernvd efter Fortums förvärv

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 11:05 CEST

Den 31 augusti 2016 meddelade Fortum att bolaget har avslutat förvärvet av Ekokem Corporation. Från och med slutet av augusti 2016 kommer Ekokem att integreras i Fortumkoncernen som ett verksamhetsområde under avdelningen City Solutions. Ekokems styrelse har utnämnt Jani Lösönen, för närvarande Senior Vice President, Commercial, till Ekokems nya koncernvd från och med den 1 oktober 2016.

Ekokem söker en teknisk inköpare

Ekokem söker en teknisk inköpare

Nyheter   •   Aug 12, 2016 11:43 CEST

Ekokem söker en teknisk inköpare med känsla för miljö, för att stärka vår inköpsorganisation.

Kinesiska forskare besökte Ekokem för att lära om hantering av farligt avfall

Kinesiska forskare besökte Ekokem för att lära om hantering av farligt avfall

Nyheter   •   Aug 09, 2016 15:37 CEST

​Tisdagen den 9 augusti fick Ekokem i Kumla besök av en grupp kinesiska forskare från Tongji-universitetet i Shanghai. De är involverade i ett projekt som tittar på kemiska miljöföroreningar och miljökvalitet och de samarbetar med Stockholms universitet. Resan till Sverige, där besöket på Ekokem ingår, handlar om att hitta lösningar för hur farligt avfall ska tas om hand i Kina.

Farligt avfall måste kunna spåras

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 15:17 CEST

Sverige är ett av bara tre europeiska länder som inte har något system för att spåra farligt avfall. 2015 konstaterade Riksrevisionen att en fjärdedel av Sveriges farliga avfall från 2012 kan ha kommit på avvägar. Under Almedalsveckan arrangerar Ekokem två seminarier på temat Spårbarhet av farligt avfall.

500 dagar utan olyckor med sjukfrånvaro – arbetsmiljöarbetet har gett resultat

500 dagar utan olyckor med sjukfrånvaro – arbetsmiljöarbetet har gett resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:00 CEST

Ekokem AB firade den 6 juni att det gått sammanlagt 500 dagar utan frånvaro på grund av arbetsskada hos någon av företagets anställda och inhyrda entreprenörer. Det är resultatet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som pågått på Ekokem i Sverige (fd Sakab) under många år. Hela Ekokemkoncernen har en nollvision när det gäller olyckor och det gäller både medarbetare och entreprenörer.

Ekokem deltar vid Circular Materials Conference

Nyheter   •   Maj 11, 2016 11:11 CEST

Ekokem deltar vid Circular Materials Conference den 11-12 maj. Onsdagen den 11 maj håller Ekokem ABs vd Kalle Saarimaa ett föredrag om cirkulär ekonomi - möjligheter för företag och fördelar för samhället.

Europeiska specialister på besök hos Ekokem

Europeiska specialister på besök hos Ekokem

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 12:00 CEST

Fredagen den 29 april fick Ekokem i Kumla besök av deltagare i den Europeiska tekniska arbetsgruppen som ska bereda vad som är bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning. Gruppen ska arbeta fram ett underlag till kommande förändrat regelverk för avfallsförbränning inom EU, som syftar till ett högt miljöskydd.

Ekokem förnyar sin ledningsgrupp

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 14:42 CET

​Återvinningsbolaget Ekokem har förnyat sin ledningsgrupp från och med den 10 december 2015. De tre centrala fokusområdena i Ekokems verksamhet är kontinuerlig tillväxt, affärsverksamhetens lönsamhet och verksamhetens effektivitet.

Sakab blir Ekokem och Nordens ledande aktör inom cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 10:19 CEST

Det svenska miljöserviceföretaget Sakab offentliggör idag att företaget byter namn till Ekokem. Namnbytet är en naturlig följd av att Sakab numera ingår i den växande Ekokemkoncernen och ett viktigt steg i Ekokems strategi att bli den ledande aktören inom cirkulär ekonomi i Norden.

Renova Miljö och Sakab samarbetar om förorenad jord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 14:32 CET

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

Ekokem Group har köpt danska Nordgroup

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2015 09:45 CET

Den 29 januari 2015 köpte Ekokem Group det danska miljöserviceföretaget NORD. NORDs omsättning uppgår till ca 50 M€ och personalstyrkan till cirka 200 personer. NORD har sex verksamhetsställen i Danmark. I och med företagsförvärvet kommer Ekokem Groups omsättning att överstiga 250 M€ och personalstyrkan att uppgå till cirka 670 personer.

Sakab tar hand om förorenad jord från Åsbro

Sakab tar hand om förorenad jord från Åsbro

Nyheter   •   Nov 18, 2014 11:24 CET

Just nu pågår saneringen av en impregneringsplats i Åsbro i Närke. Sakab kommer att ta emot och hantera sammanlagt 30 000 kubik jord ifrån området till och med december 2014. Jorden är förorenad med arsenik och kreosot.

Bioraffinaderi på is i väntan på rimliga skatteregler

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2014 14:41 CEST

Sakab AB, VärmlandsMetanol AB, EON Gasification development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun bildade 2010 ett konsortium för att gemensamt genomföra en avancerad konceptstudie för ett bioraffinaderi i Norrtorp utanför Kumla. Vid utvärderingsmötet konstaterade parterna att med nuvarande beskattningsregler är det omöjligt att få lönsamhet i projektet.