Skip to main content

Återvinningsgalan Swedish Recycling Award 2010 avgjord

Nyhet   •   Nov 29, 2010 14:41 CET

Den 25 november genomfördes Återvinningsgalan - Swedish Recycling Award 2010. FriGeo AB vann kategorin Årets kretsloppsavgiftare, ett pris som SAKAB stod bakom.

Priset Årets kretsloppsavgiftare tilldelas det företag eller person som verkat för eller tagit fram metoder som underlättat avgiftning av material eller produkter, såväl i ekonomiska termer som miljömässiga, av till exempel avfall eller förorenad mark. Årets Kretsloppsavgiftare har på ett miljöbra, hälso- och arbetssäkert sätt funnit metoder för att rena kretsloppet och på så sätt bidragit till att giftfri återvinning.

Slutnominerade i kategori Årets Kretsloppsavgiftare, Swedish Recycling Award 2010 var:

  • FriGeo AB
  • Svensk Freonåtervinning AB
  • Skadeteknik AB.

Priset delades ut av Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen till en mycket glad Mats-Johan Rostmark VD för FriGeo.

Vad är Återvinningsgalan Swedish Recycling Award?

Så här lyder förklaring från Recycling & Miljöteknik:
"Avfalls- och återvinningsbranschen är en av de snabbast växande marknaderna i Sverige och Europa. Svenskt kunnande och tekniska lösningar ligger i främsta ledet vad gäller omhändertagande, behandling och insamling av avfall. Tillväxten ökar och trenden ser inte ut att vika av de närmsta åren med tanke på all den klimat- och miljödebatt som pågår i samhället idag.

Vi som ständigt och jämnt, följer och analyserar, rapporterar och bevakar branschen ser att framtidstron spirar på de flesta håll. Svenskt kunnande har gott renommé ute i världen. Därför instiftade vi 2007 ”Swedish Recycling Award”, för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar, som gjort avtryck i såväl företagets eller kommunens ekonomi som miljö."

Vilka var årets vinnare i alla kategorier?

Läs mer på <A href="http://www.recyclingaward.se/"
orgurl="http://www.recyclingaward.se">www.recyclingaward.se</A>

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera