Skip to main content

Sverige sämst i Europa på spårbarhet av farligt avfall

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 16:00 CEST

Danmark har det, Norge och Tyskland likaså - varför kan inte Sverige prioritera införandet av ett väl fungerande system för spårbarhet av farligt avfall? Vi är sämst i Europa, framkom det idag vid en paneldebatt i Almedalen.

Vi kan konstatera att genom felaktig hantering av farligt avfall och undermålig spårbarhet så sprids farliga ämnen i vår miljö. SAKAB, som under ett flertal år aktivt arbetat med frågan om spårbarhet, hade idag torsdagen den 5 juli bjudit in ett antal riksdagspolitiker samt naturvårdsverkets generaldirektör till en paneldebatt i ämnet.

Spårbarhet ingen prioriterad fråga

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren sa vid paneldebatten att ett nationellt register för farligt avfall inte är prioriterat. Hon talade om att de vill se ett eget grepp från branschens sida.

Övriga deltagare i paneldebatten; riksdagspolitikerna Roger Tiefensee (c), Johan Löfstrand (s) och Helena Leander (mp) förde alla fram att de vill avvakta avfallsutredarens rapport för att sedan se vad som måste prioriteras när det gäller farligt avfall. Kanske kan spårbarhet vara ett område som måste prioriteras?

Men har vi tid att vänta?

Hur ska vi i Sverige säkerställa att vi följer EUs krav att avfall ska kunna följas från avfallsproducent till slutdestination om vi inte har ett obligatoriskt fungerande register? Vi måste säkerställa att det farliga avfallet hanteras så att människors hälsa och miljö skyddas. Det finns idag många brister i spårbarheten och det är ytterst svårt att följa ett avfalls väg. I publiken satt representanter från bl a Återvinningsindustrierna och EQT som äger danska farligt avfallsbolaget Kommunekemi. De framförde att ett beslut om ett obligatoriskt system måste till för att kunna förbättra spårbarheten, det är ett krav. Andra länder runtomkring oss har löst detta varför kan inte vi i Sverige?

Fakta om kraven på spårbarhet från EU-kommissionen

EU-kommissionen skriver, i vägledningen för införandet av avfallsdirektivet, att ett minimikrav är att farligt avfall registreras i ett nationellt register. Med hjälp av ett nationellt register underlättar vi tillsyn och kontroll av vart farligt avfall tar vägen. Risken minskar då betydligt att farliga ämnen hamnar i återvunna material eller i nya produkter som kan skada människor genom att spridas i miljön.

För mer information:

Se hela seminariet i en bandad version som ligger upplagd på Miljöaktuellts hemsida klicka här.

Göran Eriksson, vd SAKAB, telefon 070-525 91 10, e-post  

SAKAB är Sveriges ledande miljöföretag inom giftfri återvinning av avfall. Vi erbjuder industri och samhälle kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden. Vi finns i hela landet och för oss är miljö- och kundnyttan en självklarhet. SAKAB ingår i Ekokem-koncernen. www.sakab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy