Iwgvtrbxsuli64dzbawx

​Mats Bergström ny kommundirektör i Salem

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 16:07 CET

Mats Bergström, tidigare ekonomichef i Salem, har sedan december 2017 varit tillförordnad kommundirektör. Nu är det klart att han tillsvidare tar över rollen som kommundirektör i Salems kommun.

Media no image

​Snart klart för bebyggelse vid Södra Hallsta

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 15:59 CET

Efter en omfattande utvärderingsprocess finns nu förutsättningarna för att fatta beslut om vilken entreprenör som kommunen bör förhandla vidare med gällande bebyggelse på området Södra Hallsta. I ett förslag till kommunstyrelsen från Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna i Salem föreslås förslaget från Svea fastigheter

- Svea Fastighetsutveckling är det förslag som är mest fördelaktigt för kommunen ur flera aspekter. Det är viktigt att kommunen tar tillvara på Södra Hallsta för att ge ett gott tillskott till bra bostäder nära Rönninge centrum och stationen, dessutom med bra ekonomi som tillåter att Tvärleden byggs, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsen ordförande.

- En bra utveckling för Salems invånare med kollektivtrafiknära bostäder, extra roligt att det kommer bli ca 60 hyresrättslägenheter. Bra för ungdomar som vill flytta hemifrån och de som vill lämna villan/radhuset, säger Arne Närström (S), oppositionsråd.

- Vi får en lugn boendemiljö innanför den bullerdämpande bebyggelsen ut mot stora vägen, därmed tar vi väl vara på Södra Hallstas centrala läge. Inom området ska både radhus och flerfamiljshus ta plats, liksom en förskola, det kommer att locka inte minst barnfamiljer till området, dessutom bevaras en del parkmark, säger Mia Franzén (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

Salems kommun tog emot flertal förslag från olika entreprenörer, varav sju valts ut som underlag för framtida beslut. Förslagen har bland annat ställts ut på biblioteket i Salem och på salem.se Målet är att komplettera Rönninge centrum och tanken är att den nya bebyggelsen ska ha en modern, tät utformning som samtidig bevarar det genuina Salem.

Beslut tas under nästa kommunstyrelse den 5 mars.

Beslutet gäller dock inte för förskolan i område 1 som måste vänta tills Barn- och Utbildningsnämnden yttrat sig om huvudmannaskap för driften.

Samtliga förslag finns publicerade på salem.se/sodrahallsta

Kontakt

Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Arne Närström
Oppositionsråd
070-723 94 65
arne.narstrom@salem.se

Mia Franzén (L)
Gruppledare och kommunstyrelsens vice ordförande
070-252 99 36
mia.franzen@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Efter en omfattande utvärderingsprocess finns nu förutsättningarna för att fatta beslut om vilken entreprenör som kommunen bör förhandla vidare med gällande bebyggelse på området Södra Hallsta. I ett förslag till kommunstyrelsen från Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna i Salem föreslås förslaget från Svea fastigheter

Läs vidare »
Media no image

Överskott på 44 miljoner i Salems bokslut

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:09 CET

- Ännu ett starkt bokslut för Salems kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Kommuninvånarna kan lita på att kommunen har en stabil ekonomi.

Att notera

Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 9 april och av kommunfullmäktige den 17 maj.

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Kommunens bokslut för 2017 visar preliminärt ett överskott på 44 miljoner kronor. Det är drygt 19 miljoner bättre än budgeterat.

Läs vidare »
Media no image

​Salems kulturskola har fått en miljon kronor av kulturrådet och växer med 100%

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:30 CET

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Kulturskolan i Salem sökte bidraget och har beviljats en miljon kronor, vilket är mest i landet per capita. I kronor har enbart 4 kommuner fått mer stöd, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Kulturrådets utvecklingsbidrag har som syfte att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Kulturskolan i Salem har gjort en grundlig analys av sin verksamhet, med fokus på att göra verksamheten mer tillgänglig för alla. Just detta har Kulturrådet bedömt som viktigt. Detta innebär att Kulturskolan i Salem nu startar nya verksamheter som ska syfta till att bredda målgruppen och arbetet med jämlikhet och jämställdhet. De nya verksamheterna kommer att vara kostnadsfria för alla medverkande och målet är att arbeta normkritiskt och inkluderande.

- Vi vill göra kulturen och konsten mer tillgänglig genom att träffa nya elever, som vi hittills inte lyckats nå ut till. Med musik, dans och drama ska kulturskolan nå ut till barn på förskolor, grundskolor, nyanlända barn samt barn med olika funktionsvariationer, säger Pernilla Söderblom, chef för Kulturskolan i Salem.

Bland annat kommer musik och dans att erbjudas till elever på Säbyskolan och Skogsängsskolan, då elever från dessa områden hittills varit underrepresenterade i kulturskolans verksamhet. Det kommer även startas musikensemble för tjejer och transpersoner samt danslektioner för killar och transpersoner. Längre fram kommer dansträning för personer med funktionsvariationer sättas igång, samt en musikensemble för nyanlända barn och unga. 

Läs mer om våra nya verksamheter:

1. Förskolekultur

 • en satsning för att nå kommunens yngre barn 1-5 år som vi idag inte når.

Denna verksamhet ämnar vi förlägga på förskolor för att ge små barn utökad tillgång till Kultur. Här presenteras olika kulturformer som barnen får vara med att aktivt prova på och utföra. Bl.a. skapa musik tillsammans, dansa och spela teater. Genom denna åtgärd får alla mindre barn i kommunen möta olika kulturformer, vara med om kulturupplevelser, och samtidigt få en naturlig ingång till kulturlivet redan i tidiga år.

2. Lovverksamhet

 • en satsning för att nå boende i socioekonomiskt svaga områden och utrikes födda, samt nyanlända.

Vi vill genom denna verksamhet erbjuda dagliga aktiviteter under några av läsårets skollov. Åtgärden kan väcka ett intresse för olika kulturformer och vara en väg in till vår ordinarie verksamhet, eller till några av de i ansökan nämnda verksamheterna.

3. Uppsökande Prova-på verksamhet:

 • en större satsning för att nå barn 7-9 år, samt 14-17 år, boende i socioekonomiskt svaga områden, samt nyanlända.

Denna musik och dansundervisning kommer att erbjudas till elever på Säbyskolan och Skogsängsskolan, då elever från dessa områden hittills är underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.

4. Separatistisk kultur

 • en satsning för att nå fler killar inom dans och drama, och fler tjejer inom pop & rockmusiken.

Här kommer det att startas musikensembler för tjejer och transpersoner samt danslektioner för killar och transpersoner. Detta eftersom vi ser en underrepresentation av respektive kön i dessa ämnen, vilket vi vill försöka förändra.

5. Funkis-dans

 • en satsning för de med olika funktionsvariationer som vill prova kulturformen dans.

Verksamheten innebär dansträning för personer med funktionsvariationer, förlagd på Kulturskolan.

6. Droppa in på olika teman:

 • en verksamhet förlagd på fritidsgården för åldrarna 13 år och uppåt.

Vi vill genom denna uppsökande verksamhet i fritidsgårdens lokaler nå barn som vi idag inte når. Genom att vi tar oss dit och har en öppen drop‐in‐verksamhet helt kostnadsfritt 1 tillfälle per vecka tror vi att dessa ungdomar kan upptäcka nya kulturformer

Besök oss:

Vecka 4 startar förskolekultur och vecka 7-8 startar de övriga nya verksamheterna. Vill ni besöka vår verksamhet vecka 4 är ni välkomna att besöka något av dessa tillfällen:

Måndag 22/1, förskolan Galaxen. 10.00-11.30 (Musik)

Tisdag 23/1, förskolan sysslagården. 09.30-11.30 (Dans)

Torsdag 25/1 förskolan Solgläntan. 09.30-12.00 (Dans)


För mer information:

Pernilla Söderblom
Chef, Kulturskolan i Salem
Barn- och utbildningsförvaltningen
Salems kommun
Mobil: 070-6232980
www.salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Kulturskolan i Salem sökte bidraget och har beviljats en miljon kronor, vilket är mest i landet per capita. I kronor har enbart 4 kommuner fått mer stöd, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Läs vidare »
Media no image

​Allt fler åker kollektivt i Salem

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:36 CET

I den senaste medborgarundersökningen kan vi se att allt fler väljer att åka kollektivt i Salems kommun.

Det är en ökning från 46 % (2016) till 50% för 2017. Med de siffrorna når Salem sitt uppsatta mål på 50%. Mest ökar andelen som åker pendeltåg, som stiger med sex procentenheter. Ökningen har skett inom samtliga berörda åldersgrupper mellan 18 år till 74 år.

- Väldigt glädjande med en så tydlig ökning av kollektivtrafikandelen. Pendeltågsutbudet ökar kontinuerligt, även om man kan vara kritisk till de förseningar som orsakas av signalfel m m. Vi har också fått fler bussturer från Nytorp och mellan Rönninge och Tumba. Jag ser det som ett resultat av att kommunen ständigt trycker på SL i dessa frågor. Vi för också diskussioner om ökad busstrafik i södra Rönninge, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.

Kontakt
Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Maria Sandberg
Verksamhetscontroller kommunstyrelseförvaltningen
08-532 59 807
maria.sandberg@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

I den senaste medborgarundersökningen kan vi se att allt fler väljer att åka kollektivt i Salems kommun.

Läs vidare »
Media no image

​Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 13:06 CET

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”.

Att minska utsläppen från trafiken är en av de stora utmaningarna för Stockholmsregionen och även för Sverige som helhet. För att nå målet i klimatlagen för år 2030 om att utsläppen från de inhemska transporterna ska minska med 70 procent behöver alla samhällsaktörer hjälpas åt. Som ett led i arbetet med att minska utsläppen har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter.

I dag presenteras rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”. Rapporten är en utvärdering genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansierad av Energimyndigheten.

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar. Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Hittills har den samordnade varudistributionen halverat antalet leveranser till kommunernas verksamheter.

Södertörnskommunerna går nu vidare och kopplar på allt fler leverantörer och den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år. Den samordnade varudistributionen är också en viktig del av Södertörnsmodellen - en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling på hela Södertörn.

Länkar:

Ladda ner rapporten här: https://www.ivl.se/sidor/publikationer.html (pdf, 86 sidor)
Utvärderingen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Energimyndigheten genom Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun) samt Widrikssons Åkeri AB.

Samdistribution på Södertörn
De åtta Södertörnskommunerna startade samarbetet med samdistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer.

IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga – med konsultuppdrag som vilar på vetenskaplig grund med forskning som präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Läs mer om Södertörnsmodellen
I detta projekt möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Mer information:

Olof Bohlin
Uppdragsansvarig samordnad varudistribution
Telefon: 08-606 55 11
olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Tom Sameland Ekström
Inköpslogistiker
Direkt: 08- 606 55 10
tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”.

Läs vidare »
Media no image

​Salem femtonde bästa skolkommun i landet

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:10 CET

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat. Vi placerar oss även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Vid en jämförelse av endast kommunala skolor placerar sig Salem på plats 13. Salems fyra kommunala skolor var för sig ligger dessutom över riksgenomsnittet i nyckeltalen som mäter elevernas skolresultat.

- Det är mycket glädjande och ett kvitto på våra lärares och elevers hårda arbete, det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete. Våra strävanden blir nu att varaktigt hålla oss kvar på den här nivån och fortsätta att vara en attraktiv skolkommun i regionen, säger Lennart Ejenäs, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Salem.

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9 samt nationella prov i årskurs 3. Nyckeltalen har ändrats från föregående år då skolans resultat beskrevs utifrån nyckeltal för elevernas kunskapsresultat i årskurs 9. Statistiken i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan baseras på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

Mer information:

Lennart Ejenäs
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
0708-516 000

Gunilla Schött
Tf. Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
gunilla.schott@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat. Vi placerar oss även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Läs vidare »
Media no image

​Erik Brandt är 2017 års Idrottsstipendiat

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:56 CET

Salems kommuns Idrottsstipendium 2017 går till Erik Brandt, Södertälje Simsällskap, Erik är 18 år och bor i Rönninge. Han blev senast i helgen nordisk mästare på 50 och 100 m frisim samt kom tvåa på 200 m frisim.

- Jag vill veta hur bra jag kan bli som simmare, säger Erik om sin målsättning som simmare.

Erik har alltid simmat. Ända sen han var barn har hand tyckt om vatten och började tidigt i simklubb. Han prövade tennis och truppgymnastik, men efter ett tag var det bara simningen som gällde. Han har tidigare blivit nordisk juniormästare på 100 m frisim och varit i final i ungdoms-OS i Georgien, han tar ständigt nya personliga rekord. Han läser det naturvetenskapliga programmet på Rönninge Gymnasium och hans studiegång har blivit anpassad efter hans satsning, cirka 25 timmar i veckan behövs till både simning, styrketräning, löpning och andningsövningar.

- Det som är roligt med simningen är gemenskapen med kompisarna och den speciella känslan man känner i vattnet när man glider tyngdlöst, säger Erik.

Eriks styrka är självklart hans simning, men han är även en ödmjuk och generös kille som är en god förebild och inspiration för de yngre simmarna.

Idrottsstipendiet

Idrottsstipendiet delas ut till uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande insatser, till ledare eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev Netzell (L) i samband med kommunfullmäktiges avslutningsmöte i Murgrönan i Salems Centrum den 14 december.

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ger Erik Brandt 2017 års idrottsstipendium med följande motivering:

“Erik Brandt är 18 år och simmar för Södertälje Simsällskap. Han är en av Sveriges bästa simmare i sin årskull och en av landets mest lovande juniorer. Bland meriterna märks en finalplats i Ungdoms OS, Nordisk juniormästare på 100 m frisim och ett flertal medaljer på ungdoms SM.

Erik Brandt är en hårt arbetande ung simmare som med stor hängivenhet satsar på sin idrott. Han är med sin insats och genom sitt personliga engagemang en förebild för andra unga idrottare.”

Mer information

Kristina Bjureklev Netzell
kultur- och fritidsnämndens ordförande
076-2916410

Rolf Johanson
kultur- och fritidschef
08-532 599 15, 070-731 82 92

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Salems kommuns Idrottsstipendium 2017 går till Erik Brandt, Södertälje Simsällskap, Erik är 18 år och bor i Rönninge. Han blev senast i helgen nordisk mästare på 50 och 100 m frisim samt kom tvåa på 200 m frisim.

Läs vidare »
Ycf0o1ikv8cy9vveb5td

Salem växer och planerar flera cirkulationsplatser

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 13:16 CET

​Salems kommun ligger i ett spännande skede där kommunen växer på flera håll. Rönninge centrum är på gång, Salems centrum kommer byggas om och förnyas, det tillkommer flera nya bostäder och som en följd av det växer trafiken inom kommunen.

Yovtpzzvfzdiwxasbjxa

​Klart med nytt cykelgarage vid Rönninge torg

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:29 CET

Nu är det beslutat att det byggs ett nytt cykelgarage intill Rönninge torg. Ett viktigt steg för att öka pendlingsmöjligheterna och avlasta infartsparkeringen för alla som bor och verkar i kommunen.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • clara.hagg@salem.se
 • 08-532 598 50

Om Salems kommun

Salems kommun - tryggt och nära.

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Adress

 • Salems kommun
 • Besöksadress: Säby torg 16
 • 144 80 Rönninge
 • Sweden