Media no image

​Salem femtonde bästa skolkommun i landet

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:10 CET

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat. Vi placerar oss även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Vid en jämförelse av endast kommunala skolor placerar sig Salem på plats 13. Salems fyra kommunala skolor var för sig ligger dessutom över riksgenomsnittet i nyckeltalen som mäter elevernas skolresultat.

- Det är mycket glädjande och ett kvitto på våra lärares och elevers hårda arbete, det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete. Våra strävanden blir nu att varaktigt hålla oss kvar på den här nivån och fortsätta att vara en attraktiv skolkommun i regionen, säger Lennart Ejenäs, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Salem.

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9 samt nationella prov i årskurs 3. Nyckeltalen har ändrats från föregående år då skolans resultat beskrevs utifrån nyckeltal för elevernas kunskapsresultat i årskurs 9. Statistiken i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan baseras på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

Mer information:

Lennart Ejenäs
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
0708-516 000

Gunilla Schött
Tf. Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
gunilla.schott@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat. Vi placerar oss även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Läs vidare »
Media no image

​Erik Brandt är 2017 års Idrottsstipendiat

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:56 CET

Salems kommuns Idrottsstipendium 2017 går till Erik Brandt, Södertälje Simsällskap, Erik är 18 år och bor i Rönninge. Han blev senast i helgen nordisk mästare på 50 och 100 m frisim samt kom tvåa på 200 m frisim.

- Jag vill veta hur bra jag kan bli som simmare, säger Erik om sin målsättning som simmare.

Erik har alltid simmat. Ända sen han var barn har hand tyckt om vatten och började tidigt i simklubb. Han prövade tennis och truppgymnastik, men efter ett tag var det bara simningen som gällde. Han har tidigare blivit nordisk juniormästare på 100 m frisim och varit i final i ungdoms-OS i Georgien, han tar ständigt nya personliga rekord. Han läser det naturvetenskapliga programmet på Rönninge Gymnasium och hans studiegång har blivit anpassad efter hans satsning, cirka 25 timmar i veckan behövs till både simning, styrketräning, löpning och andningsövningar.

- Det som är roligt med simningen är gemenskapen med kompisarna och den speciella känslan man känner i vattnet när man glider tyngdlöst, säger Erik.

Eriks styrka är självklart hans simning, men han är även en ödmjuk och generös kille som är en god förebild och inspiration för de yngre simmarna.

Idrottsstipendiet

Idrottsstipendiet delas ut till uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande insatser, till ledare eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev Netzell (L) i samband med kommunfullmäktiges avslutningsmöte i Murgrönan i Salems Centrum den 14 december.

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ger Erik Brandt 2017 års idrottsstipendium med följande motivering:

“Erik Brandt är 18 år och simmar för Södertälje Simsällskap. Han är en av Sveriges bästa simmare i sin årskull och en av landets mest lovande juniorer. Bland meriterna märks en finalplats i Ungdoms OS, Nordisk juniormästare på 100 m frisim och ett flertal medaljer på ungdoms SM.

Erik Brandt är en hårt arbetande ung simmare som med stor hängivenhet satsar på sin idrott. Han är med sin insats och genom sitt personliga engagemang en förebild för andra unga idrottare.”

Mer information

Kristina Bjureklev Netzell
kultur- och fritidsnämndens ordförande
076-2916410

Rolf Johanson
kultur- och fritidschef
08-532 599 15, 070-731 82 92

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Salems kommuns Idrottsstipendium 2017 går till Erik Brandt, Södertälje Simsällskap, Erik är 18 år och bor i Rönninge. Han blev senast i helgen nordisk mästare på 50 och 100 m frisim samt kom tvåa på 200 m frisim.

Läs vidare »
Ycf0o1ikv8cy9vveb5td

Salem växer och planerar flera cirkulationsplatser

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 13:16 CET

​Salems kommun ligger i ett spännande skede där kommunen växer på flera håll. Rönninge centrum är på gång, Salems centrum kommer byggas om och förnyas, det tillkommer flera nya bostäder och som en följd av det växer trafiken inom kommunen.

Yovtpzzvfzdiwxasbjxa

​Klart med nytt cykelgarage vid Rönninge torg

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:29 CET

Nu är det beslutat att det byggs ett nytt cykelgarage intill Rönninge torg. Ett viktigt steg för att öka pendlingsmöjligheterna och avlasta infartsparkeringen för alla som bor och verkar i kommunen.

Media no image

​Salems kommun vill prioritera tvärförbindelse Södertörn

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 17:33 CET

Salems kommun har beslutat att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket tagit fram.

Södertörnskommunerna anser att

 • Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den befolkningstillväxt som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor.
 • Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för att säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som kommuniceras till omvärlden.
 • Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande tidplan.
 • Sårbarheten med motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska åtgärdas.
 • Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.

Kommunstyrelsen i Salem har utöver detta ett tillägg om att arbetet med Östlig förbindelse måste fortsätta, en väg som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, på östra sidan av Stockholm.

- Tvärförbindelse Södertörn bara måste komma igång nu. Efter decennier av avtal och halvfärdiga beslut måste regeringen ordna finansieringen för nära en halv miljon Södertörnsbor. Sedan är det också avgörande för hela Stockholmsregionen att planeringen Östlig förbindelse fortsätter, inte minst för att minska belastningen på Södra Länken, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fakta

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och önskar få in synpunkter senast 30 november 2017. 

Kontakt

Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Salems kommun har beslutat att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket tagit fram.

Läs vidare »
Media no image

​Kommunstyrelsen positiv till idrottshall vid Fågelsången

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 15:54 CET

Kommunstyrelsen i Salems kommun beslöt igår att föreslå kommunfullmäktige att idrottshallen vid den blivande skolan i Fågelsången ska byggas enligt Alliansens förslag i budgeten.

- De blivande eleverna i Fågelsången ska ha idrott och hälsa i en flexibel, normalstor idrottshall, jämförbar med Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall, säger Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplan tas nu fram för den nya skolan. Skolan beräknas vara klar till hösten 2020. Tillfartsvägen läggs i det norra alternativet med infart från Säbytorgsvägen. Idrottshallen planeras ha 4 omklädningsrum, en mindre läktare, planytan blir 40x20 meter med möjlighet dela av med vikvägg.

- Salems befolkning växer och därför är hallen ett nödvändigt tillskott för skolan men också för föreningslivet. Vi har stor efterfrågan från ungdomar som vill träna och spela matcher när det gäller innebandy, fotboll m.m. Hallen ska också kunna användas för kulturella aktiviteter som körsång och musik, säger Kristina Bjureklev Netzell, L, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Kristina Bjureklev Netzell, L
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
076-291 64 10
kristina.bjureklev.netzell@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Kommunstyrelsen beslöt igår att föreslå kommunfullmäktige att idrottshallen vid den blivande skolan i Fågelsången ska byggas enligt Alliansens förslag i budgeten.

Läs vidare »
Vkagig2wcdihnkf3terd

Pressinbjudan: Invigning av konsten i Rönningerondellen

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 08:54 CET

Över 1000 Salemsbor var med och röstade fram det vinnande förslaget för rondellkonsten i Rönninge. Nu är det dags att inviga konstverket Mina paradisfåglar av konstnären Linda Shamma.

Media no image

Alliansens budgetförslag i Salem - En​ ​budget​ ​för​ ​fler​ ​bostäder​ och​ ​växande​ ​sinnen

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 18:18 CEST

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Salem har presenterat sitt budgetförslag för 2018-2020. Budgeten tas upp i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige 23 november. 

Du kan läsa förslaget i sin helhet via länken längre på sidan, här följer en sammanfattning av förslaget:

 • Ytterligare tre år med oförändrad kommunalskatt
 • Nya förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar samt IT-satsningar inom utbildningssektorn.
 • De mindre besparingar som aviserades i juni behöver inte genomföras. Resultatet ligger i nivå med kommunens finansiella mål på 1% av omsättningen 2018-2019 och strax under 2020.
 • Alliansen är överens om att anlägga en idrottshall i Fågelsången med samma planyta som Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.
 • Att under 2018 göra en förstudie av en gång- och cykelväg längs Salemsvägen från Tvärvägen till “Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen.
 • Barn- och utbildningsnämndenfår 1 miljon kronor per år till IT-satsningar i skolorna.
 • VA-taxan höjs de kommande åren.

Läs hela förslaget här

- Tack vare en stabil ekonomi kan vi leverera oförändrad skatt och utvecklad kvalité, samtidigt som de tidigare tänkta besparingarna inom Barn- och Utbildning (1%) inte ska genomföras. Vi gläder oss särskilt åt den nya skolan i Fågelsången med en tillhörande idrottshall med samma planyta som för Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall.

Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

070-623 29 00

- Salems ekonomi är stark och kommer enligt prognoserna att stärkas ytterligare kommande år. Från och med nästa år får alla barn i grundskolan tillgång till en egen dator, även i förskolan ökar vi tillgången till digitala verktyg. Vi drar nu tillbaka de besparingar som tidigare lades ut på skolan för 2019 och 2020.

Petter Liljeblad, L

070-441 88 32

- Vi glädjer oss åt en stabil ekonomi och att många befarade besparingar inte längre behövs.

På miljösidan planeras en utredning om hur vi kan förbättra vattenkvaliteten i Dånviken, kommunen kommer övergå till elbilar, Ersbodadeponin övertäcks och inte minst 4H-gården vid Ersboda färdigställs.

Ankie Bosander, C

070-217 80 96

- Vi är glada över att så många av kommunens mål är gröna och att vi hittills lyckats ta hand om våra tilldelade flyktingar på ett tillfredsställande sätt.

Håkan Paulson, KD

070-275 50 29

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Salem har presenterat sitt budgetförslag för 2018-2020. Budgeten tas upp i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige 23 november.

Läs vidare »
Media no image

Salems kommun motsätter sig Trafikverkets förslag om indragen väghållning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 11:08 CEST

Trafikverket anger i en skrivelse att de vill avsäga sig ansvaret för väg 579, Högantorpsvägen, i Salems kommun. Något som kommunen reagerar skarpt emot.

- Trafikverket smiter ifrån ett väghållaransvar de haft sedan urminnes tider. Staten har alltid haft ansvaret för vägar utanför tätorter som inte är enskilda. Bostäder har växt upp kring statliga vägar. De boende har gjort sin väginsats genom de enskilda stickvägar som bildats. Men staten har haft väghållaransvaret för huvudvägen.Trafikverket har inget politiskt mandat eller uppdrag att backa från det ansvaret, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Enligt Trafikverket får inte en indragning medföra mer än "ringa olägenhet för bygden".

- Deras förslag förändrar hela förutsättningen för de boendes vardag och möjlighet att bo där de bor. Där finns 130 fastighetsägare som aldrig tänkt en tanke på att de ska ta över en statlig väg. Det är mer än "ringa olägenhet", som är den störningsparameter som inte får överskridas, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Innan Salem kommun gav positivt planbesked till byggprojektet i Högantorp var ingångsvärdet från Trafikverket att de skulle bygga om vägen, inte att de skulle avsäga sitt väghållarskap.

Väg 579 är belägen i norra delen av Salems kommun. Vägen går från korsningen med väg 578 vid Ladvik fram till vändplats vid Salems golfklubb och Högantorps golfklubb i Högantorp. Den större delen av vägen är belägen i Salems kommun och en delsträcka av vägen, vid Persboda, är belägen i Södertälje kommun. Stockholms Lokaltrafik busslinje nr 750 trafikerar vägen med nio avgångar mellan Ladvik och Högantorp under vardagar och med tre avgångar på lördagar och söndagar. 

Mer information
Lennart Kalderén
Kommunstyrelsen ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

​Trafikverket anger i en skrivelse att de vill avsäga sig ansvaret för väg 579, Högantorpsvägen, i Salems kommun. Något som kommunen reagerar skarpt emot.

Läs vidare »
Media no image

Förvaltningsrätten avslår överklagande om skola vid Fågelsången

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 16:16 CEST

I en dom från Förvaltningsrätten fastslås att det överklagande som inkommit gällande skola i Fågelsången i Salems kommun avslås.

Det var den 23 februari 2017 som kommunfullmäktige beslutade att Salems nya grundskola kommer att byggas vid Fågelsången. Skolan ska enligt planerna vara klar att användas till höstterminen 2020 och ha plats för cirka 500 elever. För att barnen ska kunna komma till och från skolan behöver även en ny väg byggas. Ett överklagande har lämnats in och det avslås nu av förvaltningsrätten.

- Planeringen fortsätter med skolan i Fågelsången och en anslutningsväg i det norra alternativet i anslutning till gång- och cykelvägen från Säby bollplan mot Fågelsången. Närmast är det förslaget till detaljplan som tas fram samtidigt som utformningen av skolan planeras, säger Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsen ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Läs mer om skolan här

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 
16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

​I en dom från Förvaltningsrätten fastslås att det överklagande som inkommit gällande skola i Fågelsången i Salems kommun avslås.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Kommunikation
 • clara.hagg@sezalvxhzdtem.se
 • 070-623 29 95
 • 08-532 598 50

Om Salems kommun

Salems kommun - tryggt och nära.

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.

Adress

 • Salems kommun
 • Besöksadress: Säby torg 16
 • 144 80 Rönninge
 • Sweden