Sametinget kritiskt till delbetänkande från utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:35 CEST

Sametingets plenum antog ett uttalande att nuvarande frågor och anslag som omfattar samer och de samiska språken ska hanteras av Sametinget även i framtiden och inte av någon annan myndighet. Plenum anser inte att utredaren föreslår tillräckliga ändringar i lagstiftningen för att säkerställa Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

​ Sametinget håller plenum i Kiruna 3-5 oktober 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 11:55 CEST

Sametingets plenum inleds kl 09.15 tisdagen den 3 oktober i Lars Jansson-salen på Folkets Hus i Kiruna. Men redan kl. 08.00 presenteras Riksrevisionen sin rapport om samisk utbildning för ledamöterna: Samisk utbildning – dags för en omstart.

Ytterligare medel till korttidsstudiebidrag

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 12:11 CEST

Sametingets styrelse har beslutat att öka budgeten med 300 000 kronor för korttidsstudiebidrag i samiska. Beslutet är i linje med den politiska avsiktsförklaringen där ökade insatser för att stärka de samiska språken har utlovats. Det är Sametinget som ansvarar för fördelningen av korttidsstudiebidrag. Syftet är att ge samer möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska.

Sametingets högtidliga öppnande i Staare/Östersund vecka 35

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 07:30 CEST

Onsdagen den 30 augusti äger Sametingets öppnande av den sjunde mandatperioden rum i Östersund. Gästerna kommer från när och fjärran och invigningstalar gör bland annat en av många samiska pionjärer; Lars Thomasson, 89 år. Kronprinsessan hedrar Sametinget med sin närvaro under ceremonin. Plenum startar redan på måndag och pågår t o m fredag.

Så många röstade i vallokal i sametingsvalet 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2017 20:55 CEST

När vallokalerna stängde hade 1 964 personer besökt en vallokal för att rösta i valet till Sametingets sjunde mandatperiod. Det brukar vara allt mellan 1000 och 1500 personer som går till en vallokal på söndagen. Ännu kan brevröster droppa in till länsstyrelsen i Luleå, men till i fredags hade 2 286 brevröster kommit in. År 2013 röstade sammanlagt 4530 personer.

Parlör anpassad för ungdomar ska öka användningen av samiska på socialamedier

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 12:31 CEST

Samiska ungdomar visar vägen till ökad samisk språkanvändning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:22 CEST

Genom förbättrad tolkutrustning samt materialet jahkečoahkkinparlör som innehåller politiska ord och fraser på nordsamiska främjar och förstärker Samiskt språkcentrum och Sáminuorra samiskt språkanvändande under Sáminuorras förbundsmöte i Lövånger 19-20 maj.

Inte rätt att arvode betalas ut till sametingsledamöter i andra organ, säger Riksrevisionen

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:12 CET

Riksrevisionen ger Sametinget en modifierad revisionsberättelse för 2016 på grund av utbetalningar av arvode till ledamöter i Sameskolstyrelsens nämnd och Samefondens styrelse. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson är besviken eftersom styrelsen redan fattat beslut om att stoppa utbetalningarna. Han är också kritisk över regeringens detaljstyrning.

Sametingets handlingsplan om klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 11:50 CET

Ett av förslagen i Sametingets handlingsplan för klimatanpassning är att aktivt stötta en bredd av samiska näringsverksamheter samt verka för ökad lönsamhet i de samiska näringarna. Det behövs även resurser att utarbeta handlingsplaner och åtgärdsprogram för markexploateringar. Ett annat förslag är en årlig klimat- och hållbarhetskonferens samt ett fördjupat arbete med renbruksplaner.

#DigiGiella17 - Kan digital teknik leda till en samisk språkrevolution?

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 11:09 CET

Hur ska vi få de samiska språken att bli en del av vardagen? Hur kan den digitala tekniken hjälpa till att utveckla och främja språken? Detta är temat i en konferens som Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh – Samiska veckan i Umeå 4-12 mars.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Ansvar för myndighetens information, webbredaktör, bistår den politiska ledningen som pressekreterare

Om Sametinget - Sámediggi

Folkvalt organ och myndighet

Sametinget är både ett folkvalt organ och en myndighet under Kulturdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Adress

  • Sametinget - Sámediggi
  • Adolf Hedinsvägen 58/ Box 90
  • 981 22 Kiruna
  • Sverige
  • Vår hemsida