Skip to main content

Nordsamisk språkkonferens i Kiruna 14-15 maj 2014

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:30 CEST

Nu samlas språkarbetare och intresserade till en nordsamisk språkkonferens under två dagar i Giron/Kiruna. Konferensens fokus ligger på nordsamiskans språksituation på svensk sida av Sápmi och inriktas på möjligheter och utmaningar för det nordsamiska språket. Samiskt språkcentrum har tidigare arrangerat syd- och lulesamiska konferenser men det här är första gången Språkcentrum arrangerar en nordsamisk språkkonferens.

-  Det känns väldigt positivt att Språkcentrum kan lyfta upp det nordsamiska språket. Vi räknar med att konferensen kommer att leda till att vi får en bättre förståelse för vilka behov som finns inom denna språkgrupp, säger Marie-Louise Allas, avdelningschef på Sametingets avdelning för språk, kultur och Samiskt informationscentrum.

Deltagarna får lyssna till många intressanta föreläsare. Bland annat kommer Mikael Svonni, professor i samisk språkvetenskap vid universitetet i Tromsø och föreläsningarna kommer även att handla om språkaktivism, språkspärrar och om vi väljer att prata samiska.

En stor del av konferensen ägnas åt workshops för att uppmuntra och utbyta erfarenheter, lära av varandra. Workshopteman handlar om ungdomar och språk, språkbad i skolan, språk och slöjd samt språkaktivism. Det handlar om att utveckla arbetet med att stärka och revitalisera nordsamiskan.

-  Det finns så mycket kunskap och erfarenhet bland både föreläsarna och konferensdeltagarna. Vi vill stärka och inspirera de som jobbar med och för det nordsamiska språket, säger Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Bakgrund

Nordsamiska tillhör den finsk-ugriska språkgruppen. Det talas i Norge, Sverige och Finland. På svensk sida räknar man med ca 5000 talare. Bara en del av alla nordsamer behärskar nordsamiska.Den språkliga mångfalden har även inneburit en ökad medvetenhet hos de yngre samerna som vill återta och erövra, revitalisera, de samiska språken, inklusive nordsamiskan.
1995 hölls det senast en nordsamisk språkfestival när Sametinget inrättade språkråd som det bestämde att det skulle hållas tre språkfestivaler. Kiruna, Jokkmokk och Ankarede.

För mer information:  

Ingegerd Vannar, arbetsledare
Samiskt Språkcentrum
070 – 298 16 61
ingegerd.vannar@sametinget.se


Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Samiskt språkcentrum är en del av Sametingets avdelning för språk-, kultur- och Samiskt informationscentrum.  Samiskt språkcentrum finns till för alla som vill stärka samiskans position i samhället och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund. Språkcentrum ska tillgodose alla samers – både ungas och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi. Språkcentrum ska:

  • Aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället
  • Bistå med sakkunskap
  • Utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta de samiska språken
  • Sprida kunskap om revitalisering
  • Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskiltKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera