Skip to main content

Norrland behöver särskilda EU-medel till samisk utveckling

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 09:27 CEST

På torsdag den 23 augusti kommer Sametinget att träffa företrädare för Landsbygds- och Näringsdepartementet i Stockholm. – Syftet är att informera och påverka så att vi kan få fler egna samiska delprogram under den kommande EU-programperioden, säger Ingrid Inga som är ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.

Ingrid Inga och Håkan Jonsson, ordförande för rennäringsnämnden resp. näringsnämnden kommer att poängtera betydelsen av att rennäringen och samiska näringar särskilt uppmärksammas i programdokumenten för den kommande EU-programperioden 2014-2020.

-          I bland annat Jokkmokks kommun är rennäringen och samiska näringar den största privata näringen. Trots att rennäringen och samiska näringar är en viktig del av inlandskommunernas näringslivsstruktur saknas de ofta i lokala, regionala och nationella strategiprogram, säger Ingrid Inga, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.

-          Kunskapen saknas ofta om vad de samiska projekten kan bidra med när det gäller tillväxt och utveckling av näringslivet i de glest befolkade inlandskommunerna i Norrland. Vi kommer att tala om varför det är viktigt att det finns EU-medel för samisk utveckling, berättar Ingrid Inga.

-          Om vi inte får egna samiska program drunknar de samiska ansökningarna i den stora mängden. Inom Strukturfonderna (Regionalfonden och Socialfonden) har det under den nuvarande programperioden varit ytterst få samiska projekt, konstaterar Håkan Jonsson, ordförande i näringsnämnden.

Det är av yttersta vikt att rennäringen och samiska näringar får del av EU-medel och att det finns möjlighet att söka medel för nationell medfinansiering för utvecklingsarbete. Under mötet med departementen kommer även en särskild skrivelse i frågan att lämnas.

Kontakt

Ingrid Inga, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
070 -55 42 999

Håkan Jonsson, ordförande i Sametingets näringsnämnd
070-372 10 10

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy