Skip to main content

Pressmeddelande från Sametingets kulturråd

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:05 CET

091216

Kulturrådet konstaterar att det är en olycklig situation att det första mötet, för det nya kulturrådet, är ett decembermöte eftersom det är ett så stort och omfattande möte. Det är också olyckligt att kulturrådet under detta möte är tvungen att agera utan en gällande handlingsplan.

Kulturrådet är inte intresserad av att skapa kaos och har därför valt att fördela, bland annat, organisationsstöden så likt 2009 års stöd som möjligt.

Vidare kan kulturrådet konstatera att det är trist att närmast ingen av de så kallade samnordiska organisationerna, har kommit in med en komplett ansökan. Det betyder att dessa organisationer, som har en viktig roll i utvecklingen av samiskt kulturliv, blir utan organisationsstöd 2010. Sámi Jienat var den enda av de samnordiska organisationerna som kommit in med en komplett ansökan. De gör ett otroligt viktigt jobb.

Glädjande är också att kulturrådet såg en möjlighet att öka budgeten något för sameföreningarna och samegårdarna.

När det gäller biblioteksverksamheten kan kulturrådet konstatera att det inte föreligger någon ansökan från kansliet på biblioteksmedlen, trots att styrelsebeslut föreligger. Vidare såg kulturrådet det som nödvändigt att besluta att inga bibliotekspengar får lyftas från kulturanslaget innan kulturrådet beslutar om det.

Ansökan från Giron Sámi Teáhter är komplett och medlen ska utbetalas. Kulturrådet vill ha en tätare dialog med teatern och andra institutioner som kulturrådet finansierar.

Arbetet med den nya Kulturpolitiska handlingsplanen påbörjas i januari. Då ska kulturrådet se över gällande regler och kriterier.  Det är viktigt att påbörja arbetet med den nya handlingsplanen så tidigt som möjligt.

Prioriteringar och avgränsningar är nödvändiga utifrån att kulturrådets budget är den samma sedan Sametinget öppnade 1993. Detta är mycket anmärkningsvärt.

För kontakt:

Kulturrådets ordförande Karin Mannela, 0047 47348736 (mobilnummer)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.