Skip to main content

Sametinget håller plenum i Boden 21-23 februari 2012

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 15:17 CET

Sametingets 59:e plenum är denna gången lokaliserat till en av de mindre kustkommunerna i Norrbotten, nämligen Suttes (eller Boden som platsen heter på svenska).

SVT24/Kunskapskanalen kommer att på tisdagen direktsända från den allmän politiska debatten klockan 10.30-12.00 samt klockan 13-15 då det bland annat finns plats för sameallmänhetens frågestund. 

- De tyngsta ärendena på föredragningslistan är §7 Budget, §8 Budgetunderlag 2013-2015, §9 Toleransnivåer av rovdjur för rennäringen och §10 Ungdomspolitisk handlingsplan, säger Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson. Plenums fastställande av budget är mer formell till sin karaktär men det  är det viktigaste ärendet, anser Mikaelsson. I samband med budget och årsredovisning har allmänheten alltid möjlighet att ställa frågor utifrån föredragning och handlingar, och så även denna gång.  

Mikaelsson förutser också en principdiskussion kring frågan om toleransnivåer av rovdjur för rennäringen.
- Debatten kommer att synliggöra den eskalerande misskötseln av rovdjursförvaltningen och behovet av en radikal förändring i nära framtid. Men ytterst är styrelsen ansvarig för att driva ärendet, poängterar han. Styrelsen kommer att ta till sig debatten för att använda sig av den i det fortsatta processandet av ärendet.
- Plenum i Suttes – Boden är viktigt för att synliggöra det samiska folkets existens i kustkommunerna och de legitima rättigheter som är en konsekvens av samernas status som folk, konstaterar Mikaelsson som själv är bosatt i kommunen. Jag hoppas att kustkommunerna i framtiden accepterar sitt ansvar och anmäler sig som förvaltningskommuner för samiska språket, avslutar han.

Till galamiddagen är samiska organisationer, samebyar och sameföreningar speciellt inbjudna, men även politiska företrädare från det svenska samhället. Bodens kommunalråd Torbjörn Lidberg och kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomdahl väntas, liksom landstingsrådet Kent Ögren och inte minst landshövding P-O Eriksson.

Program och handlingar
För detaljerat program, föredragningslista med mera, läs vidare på www.sametinget/plenum
För kontaktuppgifter till politiker se www.sametinget.se/politiker

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera