Skip to main content

Sametinget håller plenum i Sundsvall/Sjädtavaellie

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 12:17 CET

Den 22-23 februari 2011, äger Sametingets första plenum för året rum. Den här gången samlas Sametingets 31 politiker på Sundsvalls konferenscenter/Folkets Hus i Sundsvall/Sjädtavaellie. Även Västernorrland är en del av Sápmi och numera finns det ett officiellt samiskt namn även för Sundsvall.

Plenum inleds på tisdag den 22/2 kl. 8.30 och beräknas vara avslutat på torsdag den 24/2 kl. 15.00.

Några tunga punkter i föredragningslistan är:

§ 9 Sametingets budget 2011
§ 11 Förslag om tillsättande av nämnder
§ 12 Skrivelse till plenum från Siidajuogus arbete med initiativ till en ny svensk samepolitik

Besök från regering och riksdag
Både integrationsministern Erik Ullenhag och partiledaren för Vänsterpartiet Lars Ohly kommer att avlägga var sitt besök under plenumsveckan. Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson menar att riksdagens beslut att anta den nya grundlagen och därmed offentligt och formellt fastställa att samerna är ett folk i Sverige, har gjort det mer angeläget för riksdagsledamöter, partiledare för riksdagspartierna och för olika ministrar att besöka plenum.

Legitim representant
- Det folkvalda organet Sametinget är den enda legitima representanten för samerna som folk, säger Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson. För oss innebär lagändringen också ett stort ansvar som förpliktigar till att vara elegantare och mer uthålligt än tidigare.
- Om vi själva inte klarar upp till att uppnå de mål som vi antagit, hur ska vi då kunna förtjäna omvärldens och våra väljares respekt? undrar Mikaelsson.

Allmänpolitisk debatt
Den allmänpolitiska debatten äger rum på tisdag 22/2 kl. 10.30-12.00.

Ny svensk samepolitik
I februari 2010 bildades en kommitté med ledamöter från alla sametingspartier för att arbeta fram förslag till en ny samepolitik. Kommittén antog namnet ”Siidajuogus”. Till plenum i Sundsvall har kommittén lagt fram en skrivelse om samebyn med mera, och vill få fortsatt uppdrag att bereda det slutliga betänkandet som ska presenteras för regeringen.

Frågestund

I samband med plenums behandling av Sametingets rambudget klockan 15.30 på tisdagen har sameallmänheten möjlighet att ställa frågor till politikerna.

För fullständigt program, föredragningslista och handlingar se www.sametinget.se/plenum

Kontakt

Stefan Mikaelsson
, Sametingets ordförande (talman), tel. 070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se
Twitter: Silponah

Presskontakt under plenum:

Marie Enoksson, informatör, tel. 070-310 09 94
marie.enoksson@sametinget.se
Twitter: sametinget_sve

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av styrelseordförande Ingrid Inga. Plenum som träffas till plenum tre gånger per år leds av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av kanslichef Patrik Kansa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy