Skip to main content

Sara Larsson sitter kvar som ordförande trots styrelseavhopp

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 23:00 CET

Plenumsveckan i Skellefteå är över. Sametingets styrelse ställdes inför ett oväntat avhopp när mötesveckan inleddes. Men styrelsen sitter fortfarande kvar och Sara Larsson fortsätter som styrelseordförande.  Debatten fördes i konstruktiv anda och viljan till kompromisser och gemensamma lösningar var märkbar.

Styrelsen sitter kvar
- Inga andra alternativ har presenterats och därför fortsätter jag att ta mitt ansvar, säger Sara Larsson.

Enligt sametingslagen ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Något nyval till styrelsen gick dock inte att genomföra och någon ny ordförandekandidat utkristalliserades inte. Det blir ett ämne som nästa plenum i maj måste ta ställning till. Sara kan se flera tänkbara scenarior.

-          Jag fortsätter att inbjuda de partier som står utanför styrelsen att tillsätta sina styrelseplatser, upprepar Sara Larsson.  Jag kan också tänka mig att börja om från början igen. Det är också tänkbart att partierna presenterar ett annat alternativ till styrelse som får stöd i plenum i maj. Men så länge ingen annan vill så sitter jag kvar och tar mitt ansvar, säger hon.

Budgeten antagen
Sara Larsson är nöjd över att Sametinget kunde enas om en budget. Det blev en del förändringar i styrelsens förslag men hon kan fortfarande stå för den och anser att den i vissa delar blev bättre. Plenum beslutade till exempel att vänta med näringsnämnden som styrelsen hade avsatt pengar till i sitt förslag. Istället ökades medlen till den samepolitiska kommittén. Språkkampanjrådet läggs inte ner utan utökas med politiker och en språkkommitté bildas.

Översyn av politisk styrning
Ett annat förslag som sittande styrelse gläds över är uppdraget från plenum att påbörja en översyn av den politiska styrningen och lägga fram ett förslag till plenum i maj. Till detta är tanken att en del av pengarna till en parlamentsbyggnad ska användas.

-          Vi måste ju skapa ett parlament innan vi har ett parlamentshus, kommenterar Larsson, och tror att regeringen är med på det resonemanget.

Samepolitisk kommitté
Det sista glädjeämnet är bildandet av en samepolitisk kommitté med en ledamot från varje parti. Den ska nu starta upp arbetet med förslag till en ny svensk samepolitik. Jordbruksdepartementet drog ju som bekant tillbaka förslaget till en ny samepolitik efter massiva protester från samiskt håll.

-          Nu ska kommittén sammanställa allt jobb som hittills är gjort och enas om en väg framåt när det gäller förvaltningen av samiska naturresurser, ett ökat samiskt inflytande och samernas rätt till självbestämmande, avslutar Sara Larsson trosvisst.

För kontakt

Sara Larsson, Sametingets styrelseordförande, 070-378 88 24

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy