Skip to main content

Skrivelse till SVT ang. de samiska TV-sändningarna

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:45 CEST

SVT bryter avtalet med staten?

Enligt vad Sametinget erfar planerar Sveriges Television (SVT) att göra besparingar och neddragningar av sin verksamhet som även kommer att påverka de samiska sändningarna i TV. Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill Sametinget dels uppmärksamma SVT om den samiska programverksamhetens stora betydelse för den samiska befolkningen i Sverige och dels begära ett klarläggande av SVT:s ledning hur man ser på den samiska programverksamheten och hur man tolkar riksdagens uppdrag i detta avseende.

Samerna har inte valt att bosätta sig i Sverige utan tillhör en befolkning som i hög grad blivit berövad sitt språk genom statsmakternas försvenskningspolitik under 1900-talet. Det samiska folket har inte samma möjlighet som det svenska folket att själv påverka resurserna och medieutbudet. Därför är det samiska samhället beroende av det svenska public service-utbudet från SR och SVT.
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera