Skip to main content

Vill du utveckla Samhällsbyggarnas studentsektion?

Nyhet   •   Feb 16, 2016 12:14 CET

Vi saknar nu någon som vill ansvara för Samhällsbyggarnas studentsektion.

Föreningens sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet.

Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

Är du intresserad av att anta utmaningen om att driva Studentsektionen? Anmäl ditt intresse på info@samhallsbyggarna.org. Du bör beskriva din bakgrund, vilka frågor du tycker är speciellt viktiga och på vilket sätt just du skulle kunna bidra. Du bör även vara student och vara eller bli medlem i Samhällsbyggarna. Återkom senast 7 mars med din intresseanmälan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera