Samtrans insamling och bidrag till Musikhjälpen

Blogginlägg   •   Jan 02, 2019 12:10 CET

Samtrans har under 2018 varit engagerat i Musikhjälpen, vars kampanj fokuserade på allas rätt att funka olika. Insamlingen är nu avslutad och vi kan konstatera att vi med gemensamma krafter lyckats samla in 34 500 kronor.

Förvärvet av Samtrans slutförs

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:00 CEST

Det har länge pratats om att Nobina väljer att köpa Samtrans. Idag, den 1 oktober 2018, har förvärvet slutförts. Det innebär att Samtrans blir en del av Nordens största kollektivtrafikföretag och en ny spännande resa tar vid.

Samtrans svarar på debattartikel om Skolskjuts i LT Södertälje: Skolskjutsfrågan behöver ingen politisk pajkastning

Nyheter   •   Sep 14, 2018 12:17 CEST

Flera politiska företrädare har under den senaste tiden skrivit debattinlägg här i LT om skolskjutsen i Södertälje. Senast var det Elof Hansjons (S) och tidigare också Tage Gripenstam (C) och Marita Sörefjord (M).

För att citera Elof Hansjons så försöker samtliga ”ta politiska poäng” angående just skolskjutsfrågan. Elof Hansjons är själv inkluderad då han bland annat skriver: ”Det som har hänt, och som blir allt vanligare, är att den upphandlade entreprenören, Samtrans, har valt att stärka sina ekonomiska marginaler i en hårt prispressad bransch. Denna gång genom att sätta körslingor som ger orimliga konsekvenser för en del elever och föräldrar.”

Det är beklämmande att en så viktig fråga som skolskjutsen blir den paj som politikerna kastar på varandra inför valet – det spär på en redan infekterad fråga. I stället för att arbeta konstruktivt med lösningar som gagnar gemene man.

Avtalet som vi arbetar utifrån bygger på det skolskjutsreglemente som samtliga partier i Södertälje kommun klubbat igenom – det betyder att majoriteten skrev under på förutsättningarna, däribland tidsgränserna.

Vi har hittills valt att inte lägga oss i den politiska debatten i frågan. Samtrans är trots allt helt politiskt oberoende – vi har lagt anbud i en upphandling där vi såg att vi kunde tillföra en mer hållbar skolskjuts med hjälp av samplanering.

I den månen kan vi konstatera att vi lyckats. Första terminen blev en utmaning. Vi upplevde stora svårigheter med att få in korrekta beställningar och synkronisera kanalerna med skola och kommun.

Det visade sig också råda en viss diskrepans mellan vad som upphandlats och den allmänna bilden av vad som upphandlats. I dag har vi både kunnat lokalisera roten till de problem som uppkommit och hitta långsiktigt hållbara lösningar som fungerar i enlighet med avtalet, detta tack vare mycket gott samarbete med kommunen.

Upphandlingar handlar om en kompromiss mellan pris och servicenivå till invånarna. Det som inte framkommer i debatten är storleken på de kostnadsökningar som skulle bli om kommunen frångick principen om en hög samplanering och i vilken utsträckning annan kommunal service skulle behöva försämras.

Inför nästa upphandling bidrar vi gärna med vår kunskap och råd om vad som behöver till för att uppfylla alla önskemål om skolskjutsen.

Erika Wegener

kommunikationschef Samtrans

Under rubriken "Skolskjutsfrågan behöver ingen politisk pajkastning" svarar Samtrans på kritiken från diverse debattartiklar i LT Södertälje inför valet 2018.

Läs vidare »

Nobina köper Samtrans

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 19:02 CEST

Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB blir en del av Nobina-koncernen, Nordens största operatör inom kollektivtrafik.

Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB från TransportIT Group AB. Leif Zetterberg, styrelseordförande för Samtrans moderbolag TransportIT Group, kommenterar affären:

- Samtrans är som en gammal kär vän och helt unikt i sitt slag – med en 30 år lång historia. Det känns viktigt att lämna över stafettpinnen till någon som vet att förvalta den erfarenhetsbasen. Därför känns det bra att sälja till Nobina. De har ett genuint intresse av att driva och utveckla Samtrans verksamhet samtidigt som de visat engagemang för det vi gör.

Nobina är känt för sin bussverksamhet och företaget har verksamhet i hela Norden. Nobina Sverige bedriver upphandlad trafik i hela landet och svarar för nära 30 procent av den linjelagda kollektivtrafiken med buss, bland annat på uppdrag av SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Förvärvet av Samtrans är strategiskt och breddar Nobinas verksamhet i Sverige, i synnerhet Stockholm.

Vi köper ett företag som har gedigen erfarenhet och kunskap inom sitt område, där vi med samlad kompetens kan utveckla kvalitet och avtalsmodeller för både kunder och samhälle och samtidigt skapa ett unikt erbjudande för framtiden, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och transportörer inom Samtrans driva och utveckla verksamheten och kvaliteten för våra kunder.

Detta innebär affären

 • Förvärvet omfattar hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB, inklusive personal och den inneboende kompetens det innebär.
 • Samtrans får möjlighet att utvecklas under Nobinas erfarna kollektivtrafikvingar.
 • Samtliga avtal med kommun och landsting fortsätter att gälla.
 • Samtliga transportörsavtal fortsätter att gälla som vanligt.
 • Samtliga köruppdrag kommer att fortsätta som vanligt.

Kvar inom TransportIT Group AB ligger Funkisgruppen (en verksamhet med tjänster inom daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagarservice), Taxi 10000 i Sörmland (idag kallat Taxi Samtrans) och Inclusion Services LLC i Abu-Dhabi.

Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, förväntas slutföras under Q3 2018.

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov (rullstolstaxi och färdtjänst) samt skolskjutsar och sjukresor i specialfordon. Samtrans har ca 175 åkerier anslutna – med totalt ca 750 fordon och 750 förare. Samtrans är verksamt i Stockholms län, Uppland och Sörmland och ingår i TransportIT Group AB. År 2016 omsatte företaget 555 MSEK.

Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB från TransportIT Group AB. Förvärvet omfattar hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB, inklusive personal och den inneboende kompetens det innebär. Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket förväntas slutföras under Q3 2018.

Läs vidare »

Information gällande skolskjuts och omsorgsresor i Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:57 CEST

​Samtrans har sedan 2016 haft förmånen att leverera skolskjuts och turbundna resor till invånarna i Norrtälje kommun. Initialt har Samtrans anlitat Norrtälje Taxi för att utföra tjänsten men i mitten av juni 2018 kommer Samtrans att ta tillbaka uppdraget i egen regi.

Samtrans svarar på rapportering om fusk inom färdtjänsten

Nyheter   •   Apr 20, 2018 17:06 CEST

Den senaste tiden har media, med Dagens Nyheter Stockholm i bräschen, rapporterat om misstänkt fusk och grovt överutnyttjande av färdtjänsten i Stockholm. Såhär agerar vi på Samtrans med anledning av detta.

- Vi har nolltolerans för fusk. Vi ansvarar både för våra resenärers väl och ve men också för de skattemedel vi förvaltar. Samtrans, och övriga som utför färdtjänstuppdrag, har tillsammans ett stort ansvar för att motverka all form av mygel och att säkra så att resurserna används på rätt sätt, säger Anders Larsson, VD på Samtrans.

Samtrans har ett väl etablerat samarbete med färdtjänsten i Stockholm. De gånger uppmärksamma medarbetare har noterat misstänkt överutnyttjande, har detta rapporterats till färdtjänsten som i sin tur utrett frågan.

Med anledning av det som kommit i dager rörande misstänkt överutnyttjande av färdtjänstförmånen har Samtrans ledning beslutat att systematisera uppföljningen av våra egna förares uppdrag – detta för att säkra att ingenting faller mellan stolarna. Det innebär:

 • Utökade stickprovskontroller i vår egen verksamhet
 • Systematisk, månatligen återkommande översyn av köruppdrag inom ramen för färdtjänsten.

Historiskt sett har enstaka fall av fusk hos förare upptäckts – något som lett till omedelbar avstängning och indragen Samtrans-licens. Givetvis har det också rapporterats till färdtjänsten. Denna praxis gäller fortfarande. 

Den senaste tiden har media, med Dagens Nyheter Stockholm i bräschen, rapporterat om misstänkt fusk och grovt överutnyttjande av färdtjänsten i Stockholm. Samtrans är en av flera utförare av färdtjänst i Stockholm. Vi välkomnar granskningen och berättar här mer om hur vi agerar.

Läs vidare »

Nya avtalet med Stockholms stad tar fart

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 09:41 CET

Den 5 mars 2018 går Samtrans in i ett nytt avtal för skolskjuts och turbundna resor med Stockholms stad. Samtrans kommer att köra i sju av de 14 geografiska områden som staden upphandlat samt i 2 av 5 områden för utomkommunala resor. I vissa områden har Samtrans kört tidigare medan Samtrans i andra områden tar över från en annan leverantör.

Den 1 mars börjar Samtrans leverera skolskjuts och turbundna resor i Täby

Blogginlägg   •   Feb 28, 2018 10:12 CET

Samtrans börjar leverera skolskjuts och turbundna resor i Täby den 1 mars. Här kan du läsa mer om hur det kommer att fungera.

Svensk Kollektivtrafik: ”Höga betyg för färdtjänst- och sjukresor”

Blogginlägg   •   Feb 14, 2018 12:03 CET

9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa – det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning Anbaro baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017.

Undersökningen visar att resenärer som fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och då servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda. Fördjupade analyser visar också att förarens förmåga att köra mjukt och smidigt har stor påverkan på nöjdheten med förarens bemötande.

– Undersökningsresultatet korrelerar väl med våra erfarenheter och visst är det roligt att se att så många som 90 procent har en positiv bild av sin färdtjänst/sina sjukresor. Vi på Samtrans strävar ständigt efter att bli bättre och vår ambition är att den siffran ska stiga ytterligare framöver, säger Anders Larsson, VD för Samtrans.

Sällanresenärer tillhör den mer nöjda kategorin passagerare medan kategorin yngre färdtjänstresenärer som reser dagligen är mindre nöjda. Svensk kollektivtrafik konstaterar att detta fenomen inte är unikt för serviceresor utan samma tendenser återfinns i den allmänna kollektivtrafiken.

Svensk Kollektivtrafik ställde också frågor som handlade om resenärernas digitala mognad. Resultatet visade att 75 procent av de tillfrågade använder digitala verktyg som mobil och dator. Sett till de dagliga resenärerna landar siffran på 86 procent.

– Undersökningsresultatet stämmer väl överens med vår bild av vad som efterfrågas av resenärerna. Vi har redan idag väl utvecklade digitala verktyg för turbundna resor såsom skolskjuts och arbetsresor (exempelvis en smartphone-app). I dagsläget går det att boka färdtjänst via vår hemsida och vi håller på att utveckla en app även för färdtjänst och sjukresor, säger Anders Larsson.

Klicka här för att läsa mer om undersökningen

​9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa – det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan. Undersökningen visar också att resenärer som fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och då servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda.

Läs vidare »

Erika Wegener ny kommunikationschef på Samtrans

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:00 CET

​Samtrans, Sveriges ledande företag vad gäller resor för personer med särskilda behov och skolskjuts, har rekryterat Erika Wegener som ny kommunikationschef.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Intern och extern kommunikation
 • erkeikzva.apwevlgetdnebir@edsafpmtxcraolnsoz.stjelg
 • 0736-557405

Om Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB

Erfaren och specialiserad utförare av persontransporter med specialfordon

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Vi kör bland annat skolskjutsar, färdtjänst- och sjukresor i specialfordon.

Adress

 • Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB
 • Korta gatan 7, 10 tr
 • 171 06 Solna
 • Sverige
 • Vår hemsida