Nobina köper Samtrans

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 19:02 CEST

Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB blir en del av Nobina-koncernen, Nordens största operatör inom kollektivtrafik.

Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB från TransportIT Group AB. Leif Zetterberg, styrelseordförande för Samtrans moderbolag TransportIT Group, kommenterar affären:

- Samtrans är som en gammal kär vän och helt unikt i sitt slag – med en 30 år lång historia. Det känns viktigt att lämna över stafettpinnen till någon som vet att förvalta den erfarenhetsbasen. Därför känns det bra att sälja till Nobina. De har ett genuint intresse av att driva och utveckla Samtrans verksamhet samtidigt som de visat engagemang för det vi gör.

Nobina är känt för sin bussverksamhet och företaget har verksamhet i hela Norden. Nobina Sverige bedriver upphandlad trafik i hela landet och svarar för nära 30 procent av den linjelagda kollektivtrafiken med buss, bland annat på uppdrag av SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Förvärvet av Samtrans är strategiskt och breddar Nobinas verksamhet i Sverige, i synnerhet Stockholm.

Vi köper ett företag som har gedigen erfarenhet och kunskap inom sitt område, där vi med samlad kompetens kan utveckla kvalitet och avtalsmodeller för både kunder och samhälle och samtidigt skapa ett unikt erbjudande för framtiden, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och transportörer inom Samtrans driva och utveckla verksamheten och kvaliteten för våra kunder.

Detta innebär affären

 • Förvärvet omfattar hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB, inklusive personal och den inneboende kompetens det innebär.
 • Samtrans får möjlighet att utvecklas under Nobinas erfarna kollektivtrafikvingar.
 • Samtliga avtal med kommun och landsting fortsätter att gälla.
 • Samtliga transportörsavtal fortsätter att gälla som vanligt.
 • Samtliga köruppdrag kommer att fortsätta som vanligt.

Kvar inom TransportIT Group AB ligger Funkisgruppen (en verksamhet med tjänster inom daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagarservice), Taxi 10000 i Sörmland (idag kallat Taxi Samtrans) och Inclusion Services LLC i Abu-Dhabi.

Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, förväntas slutföras under Q3 2018.

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov (rullstolstaxi och färdtjänst) samt skolskjutsar och sjukresor i specialfordon. Samtrans har ca 175 åkerier anslutna – med totalt ca 750 fordon och 750 förare. Samtrans är verksamt i Stockholms län, Uppland och Sörmland och ingår i TransportIT Group AB. År 2016 omsatte företaget 555 MSEK.

Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB från TransportIT Group AB. Förvärvet omfattar hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB, inklusive personal och den inneboende kompetens det innebär. Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket förväntas slutföras under Q3 2018.

Läs vidare »

Information gällande skolskjuts och omsorgsresor i Norrtälje kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:57 CEST

​Samtrans har sedan 2016 haft förmånen att leverera skolskjuts och turbundna resor till invånarna i Norrtälje kommun. Initialt har Samtrans anlitat Norrtälje Taxi för att utföra tjänsten men i mitten av juni 2018 kommer Samtrans att ta tillbaka uppdraget i egen regi.

Samtrans svarar på rapportering om fusk inom färdtjänsten

Nyheter   •   Apr 20, 2018 17:06 CEST

Den senaste tiden har media, med Dagens Nyheter Stockholm i bräschen, rapporterat om misstänkt fusk och grovt överutnyttjande av färdtjänsten i Stockholm. Såhär agerar vi på Samtrans med anledning av detta.

- Vi har nolltolerans för fusk. Vi ansvarar både för våra resenärers väl och ve men också för de skattemedel vi förvaltar. Samtrans, och övriga som utför färdtjänstuppdrag, har tillsammans ett stort ansvar för att motverka all form av mygel och att säkra så att resurserna används på rätt sätt, säger Anders Larsson, VD på Samtrans.

Samtrans har ett väl etablerat samarbete med färdtjänsten i Stockholm. De gånger uppmärksamma medarbetare har noterat misstänkt överutnyttjande, har detta rapporterats till färdtjänsten som i sin tur utrett frågan.

Med anledning av det som kommit i dager rörande misstänkt överutnyttjande av färdtjänstförmånen har Samtrans ledning beslutat att systematisera uppföljningen av våra egna förares uppdrag – detta för att säkra att ingenting faller mellan stolarna. Det innebär:

 • Utökade stickprovskontroller i vår egen verksamhet
 • Systematisk, månatligen återkommande översyn av köruppdrag inom ramen för färdtjänsten.

Historiskt sett har enstaka fall av fusk hos förare upptäckts – något som lett till omedelbar avstängning och indragen Samtrans-licens. Givetvis har det också rapporterats till färdtjänsten. Denna praxis gäller fortfarande. 

Den senaste tiden har media, med Dagens Nyheter Stockholm i bräschen, rapporterat om misstänkt fusk och grovt överutnyttjande av färdtjänsten i Stockholm. Samtrans är en av flera utförare av färdtjänst i Stockholm. Vi välkomnar granskningen och berättar här mer om hur vi agerar.

Läs vidare »

Nya avtalet med Stockholms stad tar fart

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 09:41 CET

Den 5 mars 2018 går Samtrans in i ett nytt avtal för skolskjuts och turbundna resor med Stockholms stad. Samtrans kommer att köra i sju av de 14 geografiska områden som staden upphandlat samt i 2 av 5 områden för utomkommunala resor. I vissa områden har Samtrans kört tidigare medan Samtrans i andra områden tar över från en annan leverantör.

Den 1 mars börjar Samtrans leverera skolskjuts och turbundna resor i Täby

Blogginlägg   •   Feb 28, 2018 10:12 CET

Samtrans börjar leverera skolskjuts och turbundna resor i Täby den 1 mars. Här kan du läsa mer om hur det kommer att fungera.

Svensk Kollektivtrafik: ”Höga betyg för färdtjänst- och sjukresor”

Blogginlägg   •   Feb 14, 2018 12:03 CET

9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa – det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning Anbaro baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017.

Undersökningen visar att resenärer som fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och då servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda. Fördjupade analyser visar också att förarens förmåga att köra mjukt och smidigt har stor påverkan på nöjdheten med förarens bemötande.

– Undersökningsresultatet korrelerar väl med våra erfarenheter och visst är det roligt att se att så många som 90 procent har en positiv bild av sin färdtjänst/sina sjukresor. Vi på Samtrans strävar ständigt efter att bli bättre och vår ambition är att den siffran ska stiga ytterligare framöver, säger Anders Larsson, VD för Samtrans.

Sällanresenärer tillhör den mer nöjda kategorin passagerare medan kategorin yngre färdtjänstresenärer som reser dagligen är mindre nöjda. Svensk kollektivtrafik konstaterar att detta fenomen inte är unikt för serviceresor utan samma tendenser återfinns i den allmänna kollektivtrafiken.

Svensk Kollektivtrafik ställde också frågor som handlade om resenärernas digitala mognad. Resultatet visade att 75 procent av de tillfrågade använder digitala verktyg som mobil och dator. Sett till de dagliga resenärerna landar siffran på 86 procent.

– Undersökningsresultatet stämmer väl överens med vår bild av vad som efterfrågas av resenärerna. Vi har redan idag väl utvecklade digitala verktyg för turbundna resor såsom skolskjuts och arbetsresor (exempelvis en smartphone-app). I dagsläget går det att boka färdtjänst via vår hemsida och vi håller på att utveckla en app även för färdtjänst och sjukresor, säger Anders Larsson.

Klicka här för att läsa mer om undersökningen

​9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa – det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan. Undersökningen visar också att resenärer som fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och då servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda.

Läs vidare »

Erika Wegener ny kommunikationschef på Samtrans

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:00 CET

​Samtrans, Sveriges ledande företag vad gäller resor för personer med särskilda behov och skolskjuts, har rekryterat Erika Wegener som ny kommunikationschef.

Samtrans chaufförer ansluts till kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 09:15 CET

Sedan den 1 januari 2018 är alla åkerier inom Samtrans Skol & handikapptransporter Sthlm AB som har anställda chaufförer anslutna till kollektivavtal genom BA (Bilbranschens arbetsgivareförbund inom Transportföretagen).

Svenska tjänster för personer med särskilda behov på export

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 13:05 CET

Samtrans AB, som är ledande inom transporter för personer med särskilda behov i Stockholm har sedan en tid undersökt möjligheterna att exportera sina tjänster och har nyligen fått ett viktigt genombrott. I dagarna tecknades avtal med Careem, en konkurrent till Uber, som är grundat i Förenade Arabemiraten av svensken Magnus Olsson. Enligt avtalet ska Samtrans lokala bolag, Inclusion Services LLC, utföra resor som bokas i Careems app under namnet ”Assist”. Bolagen har båda ambitionen att utöka tjänsten till samtliga platser där Careem är verksamma. Careems vd för Gulfländerna, Bassel Al Nahlaou, säger i Gulf News:

"Att spela en roll för att ge människor med särskilda behov mer frihet att komma ut och träffa sina vänner, åka på lunch, åka till köpcentret, allt vi tar för givet är ett riktigt privilegium och något vi hoppas kunna expandera till varje stad vi arbetar i."

Careem finns för närvarande i över 70 städer i mellanöstern och expanderar stadigt. Tidigare i år fick man dessutom en investering från kinesiska Didi vilket ytterligare ökar möjligheten till expansion av svenska tjänster till en världsmarknad.

Ingemar Fredriksson, vd för Inclusion Services i Abu Dhabi, är hoppfull om samarbetet:

"Vi hoppas kunna använda den här affärsmodellen för att ta våra tjänster över hela Mellanöstern och på sikt betjäna varje stad som Careem arbetar i. Det är också en mycket positiv dag för transportbranschen internationellt, att kunna bredda sitt erbjudande till de personer som behöver det mer än någon annan. Friheten att komfortabelt komma ut med respekt och värdighet är något som alla förtjänar. Något vi i Sverige tar för givet sedan många år tillbaka men något som inte är lika vanligt i andra delar av världen.

Vi har genom våra marknadsundersökningar funnit att Sverige är världsunika i den här typen av tjänster vilket vi även fått bekräftat av alla vi mött här i Förenade Arabemiraten. Förutom avtalet med Careem har vi tecknat avtal med flera sjukhus och våra tjänster, som initialt riktar sig till privatpersoner, går även att boka via hotell i Abu Dhabi och olika researrangörer."

Den statliga stiftelsen för inkludering, SEDRA, lovprisar samarbetet mellan Careem och Inclusion Services i ett uttalande från Program Manager Renate Bauer-Richter:

"Transport räknas som en avgörande faktor för att människor med särskilda behov ska kunna leva ett självständigt liv, tillgången till att enkelt kunna boka sådana anpassade tjänster är en annan viktig komponent. Med tanke på att ett oberoende deltagandet i alla aspekter av livet bidrar väsentligt till den övergripande livskvaliteten välkomnar SEDRA-stiftelsen det gemensamma initiativet mellan Careem och Inclusion Services som ett steg mot en mer tillgänglig Abu Dhabi. Framgångsrik integration bygger på spjutspetslösningar som ökar självförtroendet hos personer med funktionsnedsättning."

För ytterligare information kontakta:

Anders Larsson, vd, Samtrans AB

073-655 74 06

anders.larsson@samtrans.se

Samtrans ingår i TransportIT Group AB och är ett av Sveriges ledande företag inom området persontransporter för personer med speciella behov. Samtrans har cirka 750 fordon anslutna. Samtrans är verksamt inom bland annat kommunala transporter, skolskjuts, färdtjänst och Rullstolstaxi.

Styrelseordförande: Leif Zetterberg
VD: Anders Larsson

Samtrans har tecknat avtal med Careem som är grundat i Förenade Arabemiraten av svensken Magnus Olsson.

Läs vidare »

Samtrans får förnyat förtroende i det nya avtalet för skol- och handikapptransporter inom Stockholms Stad

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 12:26 CET

I den upphandling som Stockholms Stad nu avslutat där man delade upp upphandlingen i sex områden har Samtrans fått en tilldelning på tre och ett halvt område av sex och det motsvarar ca 70 % av den totala volymen resenärer.

Det innebär att Samtrans under perioden 1:a januari till den 5:e november kommer att ansvara för Avtalsområde 1: Innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm), Avtalsområde 2: Nordväst (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista) och Avtalsområde 3: Sydväst (Hägersten- Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö) samt drygt hälften av eleverna inom Avtalsområde 5: Skolskjuts fristående och interkommunala skolor.

”Vi lade anbud på tre av sex områden för att säkerställa en högkvalitativ leverans samtidigt som vi vill göra andra satsningar. Här är det extra kul, med tanke på tidigare kritik, att staden utöver vårt anbud bad oss att ta ytterligare ett halvt område” säger Anders Larsson VD för Samtrans.

Med två skolveckor kvar på befintligt avtal där Samtrans ansvarar för helheten ser vi fram mot 2017 där vi kommer att få avlastning av olika kollegor. Det innebär att andra kommer att köra Avtalsområde 4: Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck), hälften av eleverna i de fristående och interkommunala skolorna och de enstaka/akuta resorna.

Samtrans ingår i TransportIT Group AB och är ett av Sveriges ledande företag inom området persontransporter för personer med speciella behov. Samtrans har cirka 750 fordon anslutna. Samtrans är verksamt inom bland annat kommunala transporter, skolskjuts, färdtjänst och Rullstolstaxi.

Styrelseordförande: Leif Zetterberg
VD: Anders Larsson

I den upphandling som Stockholms Stad nu avslutat där man delade upp upphandlingen i sex områden har Samtrans fått en tilldelning på tre och ett halvt område av sex och det motsvarar ca 70 % av den totala volymen resenärer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Intern och extern kommunikation
 • erika.ybwevkgepyner@vqlmcqknfxsanumtwpfsnsranswszn.se
 • 0736-557405

Om Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB

Nyskapande utförare av persontransporter med specialfordon

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Vi kör bland annat skolskjutsar, färdtjänst- och sjukresor i specialfordon.

Adress

 • Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB
 • Korta gatan 7, 10 tr
 • 171 06 Solna
 • Sverige
 • Vår hemsida