Skip to main content

Samtrans bildar holdingbolag

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 13:04 CEST

TransportIT Group AB blir moderbolag för transportföretagen Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB, Taxi Flen AB, Taxi 10 000 AB och IT-företaget New Technology Sweden AB. Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov och utför årligen 1,2 miljoner personresor. Samtrans omsatte 358 Mkr 2009.

- Det är naturligtvis av strukturella skäl som vi bildar en koncern. Tidigare var det Samtrans som var ägare och Samtrans styrelse som utvecklade strategin för alla bolagen. Med ett holdingbolag som huvudägare kan respektive dotterbolag fokusera på sin verksamhet. Varje bolag i koncernen har sina unika styrkor och det vill vi utveckla vidare, säger Jan Pelli, VD för TransportIT Group.

De privatägda aktierna som tidigare låg i Samtrans har nu flyttats till holdingbolaget. Jan Pelli fortsätter att vara VD i Samtrans och nu alltså även i moderbolaget TransportIT Group AB. Styrelseordförande i Samtrans och TransportIT Group, Sverker Littorin, kommenterar den nya bolagsstrukturen:

 - Den omstruktureringen vi nu gör för Samtrans är helt i linje med våra framtidsplaner, för Samtrans del och även för våra övriga bolag. Fokus föder framgång, avslutar Sverker Littorin.

För mer information var god kontakta:

Jan Pelli, VD TransportIT Group AB, telefon: 073-655 74 05.
E-post: jan.pelli@samtrans.se.

TransportIT Group AB

TransportIT Group AB äger bland andra Samtrans som är ett av Sveriges ledande företag inom området persontransporter för personer med speciella behov. Samtrans har 500 fordon anslutna och som under 2009 omsatte 342 Mkr och är verksamt inom bland annat kommunala transporter, skolskjuts, Färdtjänst och Rullstolstaxi.

Styrelseordförande: Sverker Littorin
VD: Jan Pelli

Bolag i koncernen TransportIT Group AB:

  • Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB,
    årsomsättning 2009: 358 Mkr
  • Taxi 10 000 AB, årsomsättning 2009: 15 Mkr.
  • Taxi Flen AB, årsomsättning 2009: 15 Mkr.
  • New Technology Sweden AB, årsomsättning 2009: 5 Mkr.

Totalt antal medarbetare i koncernen: 750 st.
Total årsomsättning i koncernen: 393 Mkr.

Samtrans erbjuder trygga resor för personer med särskilda behov. Vi är också en naturlig del av den helhet som erbjuds på skolor, arbetsplatser, dagcenter och vårdgivare. Genom tillgänglighet, respekt och engagemang ska vi vara det självklara valet när personer med särskilda behov behöver resa.

Samtrans kör också Färdtjänst- och sjukresor och arrangerar semesterresor utomlands.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera