Skip to main content

Skolstart i Stockholm: Åtgärder ska ge 2 000 skolresor bättre trafikflöde

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 15:22 CEST

Sedan juli 2014 är Samtrans upphandlade av Stockholms stad för att utföra skolskjutstransporter för, bland andra, barn med särskilda behov. Med syfte att förbättra skolskjutsverksamheten i Stockholms län har flera åtgärder vidtagits under det gångna året.


Avtalet mellan Samtrans och Stockholms stad omfattar omkring 2 000 skolresor per dag för cirka 1 100 skolelever. Under det år som gått har Samtrans, tillsammans med Stockholm stad, genomfört följande förbättringsåtgärder för skolskjutsen i länet:

  • Ökad dialog om förbättrande åtgärder tillsammans med Stockholm stad.
  • Satsningar på att bättre känna resenärerna för att anpassa tjänsten efter deras individuella behov.
  • Inköp av extra fordonsresurser under skolstartsperioden.
  • Utbildning och förstärkning av personal som kan svara i telefon under samtalstopparna.
  • Utveckling av teknik för effektivare planering.
  • Effektivisering av Samtrans uppföljningssystem för avvikelser i samband med resa.
  • Utökat möjligheterna för resenärer och deras anhöriga att själva av- och påboka sina resor via smartphones och/eller kundwebb.

Nuläget för skolstarten 2015
Förra årets förseningar hängde samman med sent inkomna beställningar till Samtrans. Under våren och sommaren har Samtrans och Stockholms stad arbetat tillsammans för att få in fler beställningar i tid. Utgångsläget inför terminsstart är därför bättre än ifjol. Förändringar under sommaren, till exempel att elever flyttar eller får sen skolplacering, gör dock att förändringar kommer att ske även under de första skolveckorna.

- Vi har förberett oss så mycket vi kan och är beredda på att saker kan uppstå som vi inte kan förutse. De två första veckorna efter skolstarten brukar vara intensiva men vi hoppas att skolskjutsen ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade, säger Jan Pelli, VD på Samtrans.

Om beställningar av skolresor
Samtliga skolresebeställningar i Stockholm ska vara inkomna till Samtrans senast sex veckor före skolornas terminsstart. Det är viktigt för att Samtrans ska kunna planera och schemalägga resor för omkring 1 100 skolbarn med särskilda behov. På så sätt kan Samtrans i god tid tillgodose behovet av tidig information om resorna, hämtnings- och lämningstider, vem chauffören är, vilka andra resenärer som eventuellt kommer att vara med på resan samt vilken väg resan går.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Pelli, VD Samtrans
Telefon: 073-655 74 05. E-post: jan.pelli@samtrans.se

Samtrans ingår i TransportIT Group AB och är ett av Sveriges ledande företag inom området persontransporter för personer med speciella behov. Samtrans har cirka 750 fordon anslutna och omsatte 508 Mkr under 2014. Samtrans är verksamt inom bland annat kommunala transporter, skolskjuts, färdtjänst och Rullstolstaxi.

Styrelseordförande: Leif Zetterberg
VD: Jan Pelli

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy