Skip to main content

Bångbro Kraft satsar på vattenkraft i Jädraån

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 09:18 CET

Idag överlåter Bångbro Kraft de fyra vattenkraftstationerna Husbykvarn, Åshammar, Uhrfors och Åttersta till nya ägare.

- Vi säljer fyra vattenkraftstationer med ambitionen att koncentrera vattenkraftsverksamheten till Jädraån samt att frigöra kapital till investeringar, säger Niclas Reinikainen VD i Sandviken Energi.

Den 1 januari 2013 upphörde elcertifikatstilldelningen för Bångbro Krafts samtliga kraftstationer. En förnyad elcertifikatstilldelning kan bara fås om betydande förnyelseinvesteringar görs i anläggningarna.

- Kan vi få förnyade elcertifikat så innebär det en extra intäkt utöver elförsäljningen. Det här är en möjlighet vi har som producenter av förnybar el, säger Niclas Reinikainen.

Investeringar för att erhålla elcertifikat kommer sannolikt att göras i en eller flera av bolagets största anläggningar som är Kungsfors, Jädraås och Djupdal, men bolaget tittar också på möjligheten att göra investeringar för att höja kapaciteten i beståndet med de kvarvarande 11 kraftstationerna.

Beslut om försäljningen har tagits i Bångbro Kraft AB:s styrelse, Sandviken Stadshus AB och Sandvikens kommunfullmäktige. Precis som vid en vanlig husförsäljning så har det därefter anordnas visningar av stationerna då samtliga intresserade har fått möjlighet att besöka vattenkraftstationerna.

- De nya ägarna, två privatpersoner, tar över skötseln och driften av stationerna idag, säger Niclas Reinikainen.

Sandviken Energis dotterbolag Bångbro kraft AB äger och förvaltar nu totalt 11 vattenkraftstationer. Det innefattar tio stationer i Jädraån och en station i Gavelhytteån. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år.

Sandviken Energi-koncernens verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme, sotning och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator. Elhandel jobbar vi också med, men som delägare i Bixia AB.

Det kommunala energibolaget Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy