Skip to main content

Rekordmånga sommarjobbare hos Sandvikenhus

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:51 CEST

Klassisk sommarjobbssyssla som bovärd, att rensa ogräs

Sandvikenhus har de tre senaste åren ökat antalet sommarjobbare markant, mer än 100%; från 24 st 2015 till 39 st 2016 för att 2017 erbjuda hela 55 arbetslösa ungdomar sysselsättning under sommaren!

-Arbetslösheten i Sandviken är mycket hög och vi utmanar alla företag, stora som små, att följa vårt exempel och erbjuda sysselsättning, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

De 55 ungdomarna kommer dels från Arbetsförmedlingen men också från kommunens satsning Första steget som organiseras i samarbete med Göranssonska Stiftelserna. Under totalt sex veckor (två st perioder) i sommar kommer de att utföra sysslor i Sandvikenhus verksamhet, som yttre skötsel i bostadsområde, parker och annan kommunal mark.

-Att få ungdomar i arbete är en av de viktigaste strategiska frågorna för Sandviken i framtiden och det påverkar alla medborgare och hyresgäster om vi lyckas, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och ansvarar även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. Vi har ca 120 anställda och omsätter ca 450 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.