Skip to main content

Sandvikenhus renodlar verksamheten

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 15:22 CET

Sandvikenhus är ett steg närmare i att renodla verksamheten i kommunen vad det gäller fastighetsförvaltning. Nu äger företaget, via dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter, även Gävlevägen 96, Sandviken Energis huvudkontor.

-Man ska göra det man är bra på och detta ökar våra respektive fokus på kärnverksamheterna vilket också förtydligar våra uppdrag, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist. Båda bolag är specialister inom sina genrer och det är därför naturligt att ta dessa steg vilket också utvecklar kommunkoncernen, avslutar han.

Fastighetsköp

Sandviken Energi är nu hyresgäst hos Sandvikenhuskoncernen och förvaltningen av fastigheten sköts nu i linje med övriga fastigheter i beståndet.

Områdesnät

Affären som SSAB (Sandviken Stadshus AB) beslut om 2018 är klar; Sandviken Energi äger nu det bredband som ansluter alla Sandvikenhus fastigheter till internet, kallat områdesnät. Sandvikenhus äger fortfarande nätet inuti fastigheterna, kallat fastighetsnät. Detta fastighetsnät hyr nu Sandviken Energi av Sandvikenhus.

Fakta

-Köpen har skett genom oberoende marknadsvärderingar och är giltiga från idag fredag den 1 februari 2019.

-Sandvikenhus äger idag ca 4500 lägenheter, 100 lokaler samt ansvarar för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

-Sandvikenhus har två dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB och Knuten Fastigheter HB.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100% ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 500 bostäder och ansvarar även för in- och utvändig drift och skötsel av Sandvikens kommuns fastighetsbestånd. Vi har ca 150 anställda och omsätter ca 600 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.