Skip to main content

Sandvikenhus tackar engagerade hyresgäster

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 15:53 CET

Den 8 december tackar Sandvikenhus frivilligvärdar och borådsmedlemmar för deras engagemang under 2015 med en summering av 2015 och inblick i 2016. Hyresgästerna bjuds därefter på en jultallrik. Ca 40 av totalt ca 70 aktiva hyresgäster har tackat ja till mötet.

För andra gången tar Sandvikenhus detta initiativ. 2015 års jullunch blev ett uppskattat arrangemang. Det är VD Stefan Lundqvist och styrelseordförande Lena Åman som håller i träffen och presentationen av företaget. Tanken är att inbjuda till dialog och delaktighet i företaget. I år är också representanter för de båda hyresgästföreningarna medbjudna till lunchträffen med anledning av de nyss skrivna boendeinflytandeavtalen.

Våra frivilligvärdar och borådsmedlemmar är mycket värdefulla för Sandvikenhus, men också för samhället, det här är ett sätt att visa vår uppskattning. Att vi nu också har formaliserat ett samarbete med hyresgästföreningarna förstärker systemets legitimitet, säger Stefan Lundqvist, VD, Sandvikenhus.

Ett led i boendeinflytandearbetet
Under 2012 påbörjade Sandvikenhus utvecklingen av boendeinflytandearbetet. Företaget arbetar genom detta löpande med följande aktiviteter:

  • Social stadsdelsförnyelse via samarbetsprojekt och i våra ruster och renoveringar.
  • Aktivt störningsarbete (bo-skolor, samarbeten med IFO, BRÅ osv.).
  • Boendeinflytandemedel.
  • Systematiskt arbete med frivilligvärdar och deltagare i boråd.
  • Samarbetsavtal med idrotts- och kulturföreningar som gynnar hyresgästerna.

Systemet med boråd och frivilligvärdar är etablerat men genomgår ständiga förbättringar. Vi hoppas på fortsatt förtroende för hyresgästernas engagemang under 2016. Vi ser träffen som ett tack för 2015 och ett avstamp för 2016, säger Cecilia Book Partanen, marknadsstrateg, Sandvikenhus.

Fakta

  • Det finns 12 stycken boråd runt om i Sandvikenhus bostadsområden och ett 40-tal frivilligvärdar.
  • Ett boråd är en kontaktlänk och ett forum där hyresgäster och Sandvikenhus möts. Borådet är ett forum för gemensam diskussion om hur man tillsammans kan utveckla närområdet.
  • En frivilligvärd är en engagerad hyresgäst som är kunnig på något speciellt eller som gärna vill hjälpa till att se efter en särskild del av sitt bostadsområde, som kvarterslokal, redskapsbod eller blommor.

Mer information
Cecilia Book Partanen, marknadsstrateg Sandvikenhus AB, tfn 070- 089 96 85, cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och förvaltar ca 300 000 kvm skolor, idrottshallar m.m. åt Sandvikens kommun. Vi har ca 120 anställda och omsätter ca 450 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.