Skip to main content

Vi arbetar för fullt med snön

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 13:19 CET

Bovärd röjer snö på Skolgatan, Nya Bruket

Såväl medarbetarna på Sandvikenhus som inkallade entreprenörer arbetar just nu för fullt med att skotta och forsla undan snö. Det gäller både bostadshus och kommunala lokaler. Snön är för tillfället inte blöt, vilket underlättar, men det har kommit stora mängder och marken är varm vilket skapar blöt snö.

– De senaste dagarna har vintern kommit igång på allvar i Sandviken och det är något som påverkar oss och våra kunder väldigt mycket, säger Sandvikenhus Fastighetschef Jens Strandin. Han fortsätter – Vi får just nu väldigt många samtal från oroliga kunder som vi besvarar så fort vi bara kan. De flesta samtalen handlar om vad som är kundens ansvar och det ska vi bli tydligare med att kommunicera .

Prioriteringar
Sandvikenhus prioriterar framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena. Däremot snöröjs inte parkeringar, förutom gästparkeringar. Hyresgästerna ansvarar själva för snöskottningen på sina parkeringar och vid sina garagedörrar.

Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. Blöt snö är värre än lätt snö, både för hyresgäster och för de som skottar. När det kommer blöt eller stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder att både Sandvikenhus egna maskiner och de maskiner som hyrs in via entreprenörer sätts i arbete. Ibland innebär det även handskottning. Vid snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.

-Idag är inte snön blöt, men vi följer väderprognoserna konstant och har en ständig beredskap, säger Görgen Olofsson Områdeschef Park på Sandvikenhus som hanterar snöröjningen. Han avslutar – vi är nu inne på tredje dygnet och det känns bra från alla håll.

Snöröjningsjour
Sandvikenhus har en snöröjningsjour. Den består av ett antal personer som delar ansvaret för planering och skottning av bostadsområden och kommunens cykelbanor. Sandvikenhus röjer också snö vid kommunens alla fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom den egna personalen finns ett antal entreprenörer att tillgå. För såväl entreprenörer som egna medarbetare gäller arbetstidsregler och schema som läggs därefter.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och förvaltar ca 300 000 kvm skolor, idrottshallar m.m. åt Sandvikens kommun. Vi har ca 120 anställda och omsätter ca 450 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.