Fridaskolan bygger ny skola i Göteborg

Pressmeddelande  •  2013-09-04 15:48 CEST

Gårda Johan Företagspark utvecklar och förvaltar ny grundskola samt förskola för Fridaskolan Göteborg. Skolan respektive förskolan beräknas stå klara inför höstterminen 2014. Satsningen ligger i linje med utvecklingen av Gårda Johan Företagspark, och är enligt ägaren Hans Andersson ett sätt att bidra till kommande generationers utbildning.

Skolan kommer att ha en högklassig standard och kommer att vara helt unik i sitt slag med sin moderna arkitektur och inredning samt med sin vision om en modern skola med eleven och lärandet i fokus. I Gårda Johan Företagspark ligger Gårda Johans storsatsning, Sankt Jörgen Park Resort. En ypperligt modern och prisbelönt resort med hotell, konferens, restauranger, spa, sport club samt golfbana. Resortens arkitektur står att känna igen i Fridaskolans, varvid en enhetlighet skapas i företagsparken. Läget innebär närhet till det mesta som krävs för en lyckad studietid. Skolan kommer att ha nära till natur såväl som till Göteborgs nya centrum som är under uppförande.

Fridaskolorna AB, även kallat Frida, som har tjugo år på nacken och är det sjätte största friskoleföretaget i Sverige när det gäller grundskola, är en udda fågel i friskolevärlden. En sak som framför allt skiljer ut Frida är att aktieutdelning, det vill säga utbetalning av vinst till aktieägarna aldrig har tillämpats inom Frida. Ägarna är helt överens om att den här principen ska gälla även fortsättningsvis.

Ett annat viktigt inslag inom Fridaskolorna är arbetet med den gemensamma värdegrunden. Det här arbetet pågår ständigt i personal- och elevgrupper. I den värdegrund ligger bland annat det man kallar bestående värden som dels handlar det demokratiska perspektivet och dels om hållbar och långsiktig utveckling. Organisationen ska vara socialt hållbar och målet är att vara ledande i Sverige när det gäller trivsel och socialt klimat. När det gäller hållbar och långsiktig utveckling så strävar Frida efter att vara en ekologiskt hållbar organisation. Det betyder att man väljer att använda material som minimerar påverkan på ekosystemet i ett globalt perspektiv. Man källsorterar, kortar ner transporter, köper i första hand ekologiskt och närproducerat. Elen till lokaler kommer från vindkraft. Frida har också lyckats, som första skolor i Norden, få samtliga våra skolrestauranger Svanenmärkta.

Enligt skollagen ska undervisningen "vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Fridaskolorna har därför ett samarbete med Göteborgs Universitet där forskare handleder våra två doktorander som beforskar Fridas egen verksamhet. Frida har också två skolforskare anställda som senior advisers samt ytterligare en skolforskare som sitter med i styrelsen. Resultaten från forskningen återförs till verksamheten för att eleverna ska få än större möjligheter att lära och utvecklas i en levande social gemenskap.

Frida har inte ambitionen att bli det största utbildningsföretaget i Sverige. Däremot har man visionen att bli det tongivande utbildningsföretaget i landet. Vägvisaren i riktning mot visionen är därför hög kvalitet på det man erbjuder elever och föräldrar.

Fridsskolorna lägger därför ner väsentligt större summor än vad som är brukligt på att utbilda personalen. Samtidigt måste Frida växa för att kunna få tillräckliga resurser för att ha möjlighet att utvecklas. Frida växer dock av egen kraft och har inga skulder. Allt som görs måste vara ekonomiskt hållbart för att säkra våra skolors framtid, säger Marknadschef Johan Larsson.

Björn Sahlqvist på Arkitekt Studion i Göteborg är arkitekten bakom Fridaskolan Göteborg- en friskola som går mot strömmen, enligt Björn.

"Det har varit en utmaning att rita en skola där information och erfarenhetsutveckling är mer komplext än någonsin och av den anledningen ställer högre krav på den fysiska miljön. Den digitala utvecklingen påverkar undervisningen i allt högre grad och det blir än viktigare att skapa rumsliga upplevelser som medverkar till såväl formella som informella kontakter – borta är de långa mörka korridorernas skola." säger Björn Sahlqvist vidare, som av Gårda Johan Utveckling AB fått i uppdrag att visualisera Fridaskolans visioner om en ny skola.

"Dagens skola har förändrats över tid och läraren överför inte längre ensidigt sin kunskap till eleven utan undervisningen har blivit som en tvärlära där informationsteknologin och tekniken blivit en integrerad del av vardagen." Den nya skolbyggnaden, som är vackert inplanterad i Gårda Johan Företagspark och gränsar till golfbanan, har fått en kvadratisk form, enkelt uppbyggd kring sin geometriska form, med ett inre rum format som ett centralt mittrum som är genomgående och förbinder samtliga plan. Ett pedagogiskt center som även innehåller matsal/festsal och bibliotek samlat kring "spanska trappan". En åtta meter bredd trappa med gradänger som förbinder de två första våningsplanen.

Uppglasade transparenta klassrum är grupperade utefter fasaderna, övriga ytor ingår i det centrala mittrummet med så få begränsningar som möjligt. Ett stort rum där undervisning och självstudier kan uppstå spontant och är att likna vid ett undervisningslandskap – ett utvecklingsrum - i ständig förändring som med medger att formera och omformera rumsbindningar, inlärningsmiljöer och gruppstorlekar. En miljö som gör det möjligt att som elev kunna se och bli sedd. En transparent verkan som är ämnad till ökad förståelse mellan elever och elever – lärare.

"Visionen har varit att gestalta en skola inspirerat av världsträdet Yggdrasil – likt en hydda i kunskapens träd – från vars grenverk fäller kunskapsdagg över eleverna."

Faktaruta:

Arkitekt: Björn Sahlqvist, Arkitektstudion
Byggherre: Gårda Johan Utveckling AB, dotterbolag till Gårda Johan Fastighets AB, Hans Andersson
Entrepenör: BRA Bygg AB
Storlek: Låg mellan och högstadieskolan 6000 kvm ca 600 elever
Förskolan 1025 kvm ca 120 barn
Byggkostnad: Beräknad till 150 milj
Gymnastikbyggnad 1080 kvm
Plats: Gårda Johan Företagspark
Skolstart: Hösttermin 2014
Kontakt: Hans Andersson, Gårda Johan Fastihets AB - 0705-559299
Anders Billström, BRA Bygg AB - 0761-194951
Björn Sahlqvist, Arkitekt Studion - 0707-922698
Johan Larsson, Fridaskolorna AB - 0709-221909

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.