Skip to main content

9 av 10 vill att feta ska få hjälp med mat och motion för att minska risken att dö i hjärtkärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 08:33 CEST

Den vanligaste dödsorsaken. 66 procent vet att bukfett är Den nya ”Hjärtrapporten” visar att 70 procent vet att hjärtkärlsjukdomar är defarligare än annan fetma. Nästan alla anser att personer med hög risk för hjärtkärlsjukdom bör erbjudas hjälp från sjukvården, samhället och arbetsgivarna.

”Hjärtrapporten – överviktig, stressad och hjärtsjuk” är ett samarbete mellan Eva Swahn, överläkare och verksamhetsansvarig vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och sanofi-aventis. Rapporten, som kommer att uppdateras regelbundet, innehåller bland annat fakta om risker, vårdkvalitet, pågående politiska åtgärder och geografiska skillnader.

- Alla har rätt till en tidig identifikation av riskfaktorer och stöd så att de kan justera sin livsstil, höja sin livskvalitet och förlänga livet. Vår rapport är ett försök att göra verklighet av detta, säger Eva Swahn, överläkare och verksamhetsansvarig vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Som en del av rapporten har frågor ställts till allmänheten. Här framgår att 93 procent anser att personer i riskzon bör erbjudas hjälp att motionera och röra på sig mera, 89 procent att de bör få utbildning i sunda matvanor, 87 procent att de bör erbjudas rökavvänjning och 72 procent att de bör erbjudas hjälp med stresshantering. Många vill se att arbetsgivarna tar mer ansvar. De vanligaste kraven är motion på betald arbetstid (33 procent), årliga hälsokontroller (30 procent) och gratis motionskort (25 procent).

Dödligheten har på senare år sjunkit men samtidigt har det skett en dramatisk ökning av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom såsom stress, övervikt, sömnstörningar, rökning, för lite motion och diabetes. Bukfett är särskilt farligt då det ofta hänger samman med flera andra riskfaktorer. Socialstyrelsen kommer med nya riktlinjer för hjärtsjukvård 2008.

För mer information och tillgång till ”Hjärtrapporten”:
Eva Swahn, överläkare och verksamhetsansvarig vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, tel 070-515 57 18.
Margareta Olsson-Birgersson, Medicinsk chef, sanofi-aventis, tel 070-568 75 22.

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Företaget har en forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi, ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner. Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY). www.sanofi-aventis.se