Skip to main content

Ny studie på vanlig hjärtsjukdom hos kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 11:12 CEST

En ny studie ska ge svar på hur en vanlig form av hjärtsvikt kan behandlas. Ungefär hälften av alla patienter med hjärtsvikt har en normal sk. systolisk funktion. Det finns få kliniska studier på dessa patienter och därmed saknas vägledning hur de ska behandlas.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtat inte förmår att pumpa runt blodet tillräckligt effektivt för att tillgodose kroppens behov av syre och näringsämnen. 200 000 svenskar lider av hjärtsvikt och det är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland personer som är äldre än 65 år. (Källa: Socialstyrelsen, Medicinsk faktadatabas, RiksSvikt (nationellt hjärtsviktsregister))Hittills har forskningen fokuserat på systolisk hjärtsvikt, då hjärtats vänstra kammare inte tömmer sig på ett tillfredställande sätt. På senare år har forskarna uppmärksammat att nästan hälften av alla hjärtsviktspatienter har en normal systolisk funktion, men en nedsatt diastolisk funktion. Det innebär att vänster förmak inte fylls ordentligt med syresatt blod från lungorna. Denna form av hjärtsvikt är särskilt vanlig hos kvinnor och äldre.

I-PRESERVE är en av världens största studier på patienter med hjärtsvikt och bibehållen systolisk funktion. Ulf Dahlström på Linköpings Universitetssjukhus är huvudprövare i Sverige och ansvarig för det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt.

– Det är viktigt att vi får kliniska studier på den här patientgruppen, säger Ulf Dahlström. I tidigare studier har man inte fått med tillräckligt sjuka patienter. I I-PRESERVE gör urvalskriterierna att flertalet patienter har en avancerad hjärtsvikt.

3 600 patienter ska tas in i studien fram t.o.m. juni 2004 och resultaten kommer presenteras år 2006. Syftet med studien är att mäta om medicinen irbesartan (Aprovel), en angiotensin II-receptorblockerare, kan rädda liv och minska antalet inläggningar på sjukhus.

– I tidigare studier har vi sett tendenser att denna typ av medicin kan hjälpa, men vi hoppas nu att I-PRESERVE tydligare ska visa oss att så är fallet, säger Ulf Dahlström.

För ytterligare information:
Ulf Dahlström, professor, överläkare, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, tel. 013-222000