Skip to main content

Praluent (alirokumab) ingår även fortsatt i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2017 11:46 CET

Praluent (alirokumab), ett läkemedel som godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 september 2015 som tilläggsbehandling vid hyperkolesterolemi hos vuxna patienter, kommer även under 2018 att omfattas av högkostnadsskyddet. TLV har sedan tidigare beslutat att Praluent ska ingå i högkostnadsskyddet från 1 februari till 31 december 2017.

Praluent är den enda PCSK9-hämmaren för behandling av högt LDL-kolesterol som ger möjlighet till individuellt anpassad behandling, eftersom läkemedlet finns tillgängligt i två doser.

Högt LDL-kolesterol är den mest betydelsefulla riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”Höga blodfetter (hyperlipidemi), däribland högt LDL-kolesterol i blodet, ökar risken för åderförfettning och är en känd riskfaktor för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom.”

TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Praluent med följande begränsning: ”Subventioneras endast som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre”.

”TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att utsatta patienter med mycket hög kardiovaskulär risk fortsatt kan erbjudas en värdefull kompletterande behandling inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Praluent.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Källor:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Praluent-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning-tilloch-med-31-december-2018/ 15 dec 2017

SASE.ALI.17.12.0415 dec 2017