Skip to main content

sanofi-aventis skänker 1 miljon kronor till forskningsstipendier

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:02 CET

Årets stipendier från sanofi-aventis fördelar sig inom följande områden: kardiometabola sjukdomar, typ 2 diabetes, förmaksflimmer, multipel skleros och prostatacancer. Varje stipendium är på 200 000 kronor.

– Vi är stolta över att för andra året i rad kunna erbjuda svensk sjukvård möjligheten att bedriva god forskning i Sverige, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på sanofi-aventis.

Stipendiekommittéerna består av representanter från sanofi-aventis och Svenska Cardiolog-föreningen, Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Neurologföreningen, Svensk Urologisk Förening samt Svensk Förening för Urologisk Onkologi.
Kardiometabola sjukdomar
Sanofi-aventis i samarbete med Svenska Cardiologföreningen vill tillsammans stödja klinisk forskning rörande prevention av hjärtkärlsjukdomar med utgångspunkt från kända kardiovaskulära och metabola riskfaktorer.

Typ 2 diabetes
Sanofi-aventis utlyser i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi ett stipendium för svenska läkare inom området typ 2 diabetes. Syftet med stipendiet är att stimulera klinisk patientnära forskning avseende behandling av typ 2 diabetes.

Förmaksflimmer
Sanofi-aventis utlyser i samarbete med Svenska Cardiologföreningen ett stipendium för forskning inom området förmaksflimmer. Syftet med stipendiet är att stödja enskilda eller grupper av forskare i forskningsprojekt med klinisk anknytning.

Multipel Skleros
Sanofi-aventis utlyser i samarbete med Svenska Neurologföreningen ett stipendium för svenska läkare som bedriver forskning inom området multipel skleros och särskilt med inriktning mot neurodegeneration. Vi ser gärna sökande som ännu inte har disputerat eller där högst 5 år gått efter disputation.

Prostatacancer
Sanofi-aventis utlyser i samarbete med Svensk Förening för Urologisk Onkologi samt Svensk Urologisk förening ett stipendium till kliniskt verksamma forskare inom området prostatacancer med särskild inriktning mot avancerad/spridd/metastaserad sjukdom.

Sista ansökningsdag är 30 april 2007. Detaljerad information om ansökningsförfarandet samt kontaktpersoner hittar du på www.sanofi-aventis.se


Marianne Yngen, marianne.yngen@sanofi-aventis.com, 08-634 53 06, Kardiometabola sjukdomar
Peter Gillberg, peter.gillberg@sanofi-aventis.com, 08-634 53 65, Typ 2 diabetes
Sven-Åke Lööv, sven-ake.loov@sanofi-aventis.com, 08-634 53 56, Förmaksflimmer
Margareta Olsson Birgersson, margareta.olsson.birgersson@sanofi-aventis.com, 08-634 51 00, Multipel Skleros
Michael Szeps, michael.szeps@sanofi-aventis.com, 08-634 52 62, Prostatacancer
Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Företaget har en forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi, ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner. Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY). www.sanofi-aventis.se