Skip to main content

Sanofi Pasteur lanserar nytt fyrvalent influensavaccin - VaxigripTetra® ger ett bredare skydd mot säsongsinfluensa

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2017 10:46 CEST

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

"Sanofi Pasteur fortsätter att ligga i framkant inom utvecklingen av vacciner för att förbättra skyddet mot säsongsinfluensa", säger Martin Ungerstedt, Medicinsk chef för Sanofi Pasteur i Sverige. "Med VaxigripTetra, som innehåller alla fyra stammarna av influensavirus som förväntas smitta kommande säsong, erbjuder vi ett bredare skydd mot influensa och dess för många livshotande komplikationer. Sanofi Pasteur kommer att övergå helt från trivalenta till fyrvalenta influensavacciner under de kommande åren."

Om fyrvalenta influensavacciner
För närvarande är majoriteten av tillgängliga säsongsinfluensavacciner trivalenta, vilket innebär att de skyddar mot tre influensavirus-stammar; två A-stammar och en B-stam (B / Victoria eller B / Yamagata). Under de senaste influensasäsongerna har dock båda B-stammarna smittat samtidigt, vilket har gjort det svårt för Världshälsoorganisationen (WHO) att förutsäga vilken av de två B-stammarna som kommer dominera och därmed ska inkluderas i trivalenta influensavacciner. Under 2015 orsakades exempelvis 92% av de dokumenterade B-stamsrelaterade influensafallen i Europa av B / Victoria-stammen, som inte var inkluderat i det årets trivalenta vaccin (1). VaxigripTetra skyddar mot två A-stammar och två B-stammar och förbättrar därmed skyddet mot influensa genom att eliminera risken att fel B-stam smittar.

WHO rekommenderar fyrvalenta influensavacciner och skriver att "när fyrvalenta influensavaccin som potentiellt kan ge ett bättre skydd mot B-influensavirus blir tillgängliga, bör inte rekommendationer begränsas till trivalenta vaccin." Från ett folkhälsoperspektiv beräknas användning av fyrvalenta istället för trivalenta influensavaccin leda till en minskning av upp till 1,6 miljoner influensafall, 37 300 influensarelaterade sjukhusvistelser och 14 800 influensarelaterade dödsfall i EU under en tioårsperiod. (2)

Om VaxigripTetra

VaxigripTetra är ett fyrvalent influensavaccin som innehåller två A-stammar (A/H1N1 and A/H3N2) och två B-stammar (B/Victoria and B/Yamagata) av influensavirus. VaxigripTetra är det senaste tillskottet bland influensavacciner som tillverkas av Sanofi Pasteur.

Om influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa (3). Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper (4,5).

Under influensasäsongen 2016/2017 konstaterades 13 069 laboratorieverifierade influensafall i Sverige (6). Dock tros antalet influensasjuka svenskar vara betydligt högre, då långt ifrån alla som drabbas av influensa söker vård. Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år (7).

*Eftersom Vaxigrip Tetra blev godkänt så sent som i slutet av 2016 finns det ännu inte upphandlat av något landsting eftersom avtalen ofta löper på fyra år.


Om Sanofi

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes och Hjärt- och Kärlsjukdomar, General Medicines och Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccination av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se.

Referenser

1 ECDC. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in Europe – Overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for the 2013–14 and 2014–15 influenza seasons. Stockholm: ECDC; 2016. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/seasonal-influenza-vaccination-antiviral-use-europe.pdf

2 Uhart M, et al. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother. 2016 11:1-10.

3 Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

4 WHO om influensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

5 Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

6 Folkhälsomyndigheten Influensasäsongen 2016-2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport-2017-v20-2017-08-01.pdf

7 Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

SASE.VAXIQ.17.09.0299, September 2017