Skip to main content

Toujeo® visar en mer stabil profil och minskad variabilitet över dagen jämfört med insulin degludek - Ytterligare jämförande data väntas från en pågående klinisk studie -

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2016 11:27 CEST

Sanofi meddelar idag huvudresultaten från en farmakokinetisk / farmakodynamisk (PK/PD) studie som jämför Toujeo (insulin glargin, 300 enheter/ml) med insulin degludek (100 enheter/ml) hos personer med typ 1-diabetes.

Studien visar att Toujeo har en mer stabil PK/PD-profil vid dosering över 24 timmar, än insulin degludek. Vid doseringen 0,4 enheter/kg/dag uppvisar patienter en jämnare insulin- och metabol aktivitetskurva med Toujeo jämfört med insulin degludek.

Med Toujeo fick 67% av deltagarna i studien mindre fluktuationer i den metabola aktiviteten över dagen jämfört med insulin degludek. Båda insulinerna var mätbara till slutet av observeringsperioden (30 timmar).

”PK/PD-studier är nödvändiga verktyg för att påvisa farmakologiska skillnader mellan olika typer av insulin. I den här studien såg vi en mer gynnsam profil hos Toujeo jämfört med insulin degludek,” säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Mer information kring PK/PD-studien finns här.

Om Toujeo®
Toujeo är ett basinsulin för dosering en gång per dag, utvecklat från den välkända molekylen insulin glargin. Toujeo är godkänt av FDA, Europeiska kommissionen, Health Canada, Australiens TGA och Japans MHLW där det godkända namnet är Lantus® XR. Ansökan om marknadsföringsgodkännande har lämnats in till andra läkemedelsmyndigheter världen över.

About Sanofi
Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients' needs. Sanofi is organized into five global business units: Diabetes and Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Merial. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

Kontakt:

Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.
mattias.wieloch@sanofi.com
0706-346666

Bifogade filer

PDF-dokument