Media no image
Pull3xjj6hf0k4qnsp4c W6zw8cdwkbh0uijq769b

AUBAGIO (teriflunomid) får full subvention1

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 15:21 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att MS-läkemedlet AUBAGIO (teriflunomid) ska ingå i läkemedelsförmånen med full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande MS enligt indikation.1

”Att AUBAGIO nu kan förskrivas vid skovvis förlöpande MS till både nydiagnostiserade och personer som vill byta behandling innebär att AUBAGIO även kan användas tidigt i sjukdomsförloppet något som man vet är viktigt för att bromsa sjukdomsutvecklingen” säger Professor Lou Brundin, svensk nationell koordinator och prövare i båda fas III-studierna bakom EU-godkännandet samt verksam som professor vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

AUBAGIO ges som en tablett en gång om dagen och är sedan augusti 2013 godkänt inom EU för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Från och med 27 juni är AUBAGIO subventionerat för vuxna patienter som diagnostiserats med skovvis förlöpande MS. Därmed har den tidigare begränsningen upphävts.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gjort bedömningen att kostnaderna för AUBAGIO står i rimlig relation till dess nytta och utvidgar därför subventionen.

”Det är mycket positivt att ännu fler svenska MS-patienter kan få tillgång till tablettbehandling, en gång om dagen, med AUBAGIO redan från behandlingsstart2” säger Cecilia Bröms-Thell, General Manager, Sanofi Genzyme Sverige.

Om AUBAGIO

AUBAGIO är ett immunmodulerande läkemedel med antiinflammatoriska egenskaper.

Den exakta verkningsmekanismen för AUBAGIO är inte fullständigt känd, men forskning tyder på att minskningen av antalet aktiverade lymfocyter i blodet påverkar inflammationen i det centrala nervsystemet (CNS) vid MS 2. Behandling med AUBAGIO har visat sig signifikant sänka det årliga antalet skov och förlänga tiden till utveckling av funktionsnedsättning jämfört med placebo. 2 AUBAGIO är det enda MS-läkemedel som i två kliniska studier visat signifikant effekt på funktionsnedsättning. AUBAGIO ges som en tablett, en gång om dagen. 2

För mer information om AUBAGIO se www.fass.se

För vårdpersonal finns mer information om AUBAGIO på www.aubagio.se

Om MS

I Sverige beräknas omkring 19 000 personer leva med sjukdomen multipel skleros (MS). MS är en autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet, myelinet, runt nervtrådarna. De inflammatoriska processerna gör att nervtrådarna inte kan leda fram impulserna på ett optimalt sätt, och nervcellerna skadas och förstörs över tid. Det innebär att man på sikt förlorar neurologiska funktioner.

För mer information kontakta

Eva Laudon Meyer, Medical Head, Sanofi Genzyme Sverige, 070-284 74 80, eva.laudon-meyer@sanofi.com

Cecilia Bröms-Thell, General Manager, Sanofi Genzyme Sverige, 070-203 98 34, cecilia.broms-thell@sanofi.com

Om Sanofi

Sanofi är ett ledande globalt forskande läkemedelsföretag med målet att ge människor hopp. Vi identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingar med särskilt fokus på diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vacciner, cancer, sällsynta sjukdomar, MS, reumatism, astma, allergi och veterinärmedicin. Vi har en stark lokal organisation i Sverige med omkring 115 anställda och en viktig del av Sanofis kliniska forskning görs här i samarbete med sjukhus och kliniker. Sanofi är börsnoterat i Paris och New York. www.sanofi.se

Referenser

1. TLVs beslut, www.tlv.se 2016-06-27

2. AUBAGIO SPC, www.fass.se


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att MS-läkemedlet AUBAGIO (teriflunomid) ska ingå i läkemedelsförmånen med full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande MS enligt indikation.1

Läs vidare »
Xraklzmek9kldyx1qs0x

Lemtrada® (alemtuzumab) ger kvarstående behandlingseffekt i 5 år (60 mån) trots att majoriteten fick sin senaste dos månad 12

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2015 14:09 CEST

Genzyme presenterar idag på ECTRIMS nya positiva femårsdata från förlängningsstudien av Lemtrada® för patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). ​I förlängningen av de två pivotala fas III-studierna sågs bestående effekt på skov, funktionsnedsättning, hjärnatrofi och lesioner.

Media no image

Aubagio® (teriflunomid) minskar hjärnatrofi hos personer med skovvis förlöpande MS

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 07:47 CEST

MRI-data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO presenteras på ECTRIMS

Genzyme, ett Sanofi-företag, kommer att presentera data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO. Denna nya analys visar att MS-läkemedlet Aubagio signifikant minskar hjärnatrofi jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros under en tvåårsperiod. Förändring i hjärnvolym utvärderades hos patienter som behandlades med Aubagio i 14 mg eller 7 mg doser, och placebo med hjälp av SIENA (Structural Image Evaluation Using Normalization of Atrophy) som metod för att analysera atrofi.I TEMSO, var förekomsten av allvarliga biverkningar jämförbar mellan Aubagio och de personer som fick placebo. Resultaten kommer att presenteras 10 oktober på ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) i Barcelona, Spanien.

Resultat som kommer att presenteras:

 • Efter 12 månader var minskning av hjärnvolymen från baseline 0,39%, 0,40% respektive 0,61% för Aubagio 14 mg, 7 mg respektive placebo. Hjärnatrofin var signifikant lägre för båda Aubagio-grupperna jämfört med placebo: 14 mg med 36,9%, p=0.0001; 7 mg med 34,4 %, p=0.0011.
 • Hjärnatrofin var signifikant lägre för Aubagio i jämförelse med placebo och minskningen bibehölls efter 2 år. Den genomsnittliga nedgången i hjärnvolymen från baseline var 0,90%, 0,94% respektive 1,29% för Aubagio 14 mg, 7 mg respektive placebo. Hjärnatrofin var signifikant lägre för båda Aubagio-grupperna jämfört med placebo: 14 mg med 30.6%, p=0.0001; 7 mg med 27,6 %, p=0.0019.

Ökad hjärnatrofi är resultatet av en patologisk process som uppstår vid MS. Den visar sig i ett tidigt stadie av sjukdomen och leder till en oåterkallelig neurologisk och kognitiv försämring hos patienterna. 

“Kontroll eller förebyggande av hjärnatrofi är ett viktigt mål för MS-behandlingar”, säger professor Lou Brundin, verksam som överläkare vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset i Solna. ”Dessa data hjälper att få en bättre förståelse för Aubagios potentiella effekter hos patienter med skovvis förlöpande MS”.

“Dessa resultat visar en minskning av hjärnatrofi under en tvåårsperiod och bygger vidare på den omfattande datan som finns för Aubagio”, säger Bill Sibold, globalt ansvarig för Genzymes MS-verksamhet. ”Vi fortsätter att arbeta för att fördjupa förståelsen för Aubagio och läkemedlets potentiella fördelar för patienter med skovvis förlöpande MS”.

Om Aubagio® (teriflunomid)

Aubagio (teriflunomid) är sedan augusti 2013 godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Aubagio är ett immunmodulerande läkemedel med antiinflammatoriska egenskaper. Den exakta verkningsmekanismen för Aubagio är inte fullständigt känd, men forskning tyder på att minskningen av antalet aktiverade lymfocyter i blodet påverkar inflammationen i det centrala nervsystemet (CNS) vid MS(1). Den kliniska effekten av Aubagio stöds av ett omfattande kliniskt studieprogram med mer än 5000 prövningspatienter i 36 länder. Vissa patienter i uppföljningsstudier har behandlats i upp till 10 år (2). I de studier som ligger till grund för EU-godkännandet har patienter som behandlats med Aubagio följts i två år. Behandling med Aubagio har visat sig signifikant sänka det årliga antalet skov och förlänga tiden till utveckling av funktions-nedsättning jämfört med placebo. Aubagio är det enda MS-läkemedel som i två kliniska studier visat signifikant effekt på funktionsnedsättning. Aubagio ges som en tablett, en gång om dagen (1).

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Bröms-Thell, Landschef, Genzyme Sverige, +46 70 203 98 34, cecilia.broms-thell@genzyme.com

Mette Isaksen, MD, Medical Director, Nordics & Baltics Genzyme, Mobile: +45 22 15 66 16, mette.isaksen@genzyme.com

Referenser:

1. Aubagio (teriflunomid) produktresumé, www.fass.se

2. Freedman M et al, Poster P3.150, AAN 2014

Om Genzyme, ett Sanofi-företag

Genzyme har framgångsrikt arbetat med utveckling och framställning av läkemedel för patienter med mycket ovanliga sjukdomar i över trettio år. Läs mer på www.genzyme.se och www.genzyme.comGenzyme är ett varumärke som tillhör Genzyme Corporation, ett Sanofi företag.

Om Sanofi

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetes, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se 

Genzyme, ett Sanofi-företag, kommer att presentera data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO. Denna nya analys visar att MS-läkemedlet Aubagio signifikant minskar hjärnatrofi jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros under en tvåårsperiod.

Läs vidare »
Pull3xjj6hf0k4qnsp4c

NY LANDSCHEF FÖR GENZYME I SVERIGE

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2015 08:15 CEST

Cecilia Bröms-Thell har rekryterats som ny landschef för bioteknikföretaget Genzyme i Sverige. Hon kommer närmast från en nordisk tjänst som ansvarig för terapiområdet neurovetenskap på företaget Shire. Cecilia tillträdde tjänsten som landschef för Genzyme Sverige den fjärde september 2015.

Media no image

EN FILM OM ATT LEVA MED MS

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2015 15:57 CEST

Ny informationsfilm om hur det är att leva med MS (multipel skleros) och hur nya effektiva behandlingar kan hjälpa människor med MS att leva ett bra och aktivt liv

Informationsfilmen om MS är framtagen av läkemedelsföretaget Genzyme i samarbete med Neuroförbundet. Genzyme har som mål att förbättra livet för människor med MS. Filmen kommer att visas på olika digitala nyhetskanaler i samband med den internationella MS-dagen som inträffar 27 maj.Filmen hittar du här.

- Syftet med filmen är att sprida kunskap om MS och visa att det fortfarande förekommer en förlegad syn på vad diagnosen MS innebär. MS behöver inte alltid leda till att personer som drabbas blir svårt funktionsnedsatta och rullstolsburna – med dagens nya bromsbehandlingar finns det hopp om att leva ett normalt liv, säger docent Jon Tsai, medicinsk rådgivare för MS hos Genzyme i Sverige.

Vem får MS?

Ungefär 20.000 personer i Sverige lever med diagnosen MS, och knappt 1000 personer blir diagnosticerade med sjukdomen varje år. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får sin diagnos. Det finns cirka två miljoner människor med MS i världen, sjukdomen är vanligare på norra halvklotet. Norden, Brittiska öarna och Nordamerika tillhör högriskområdena. MS orsakas av en kombination av miljö och genetiska faktorer.

- Historiskt sett har MS varit en ganska tråkig diagnos, men med de nya effektiva behandlingar som kommit kan man radikalt förbättra prognosen på sikt, det vill säga att man har mycket större chans att leva ett bra och aktivt liv – trots en MS-diagnos, säger professor Fredrik Piehl, Karolinska Institutet.

Jennie som medverkar i filmen fick sin MS-diagnos 2002, men hon hade förmodligen sitt första skov redan 1994 då hon drabbades av en synnervsinflammation, ett vanligt symtom på MS

- Vissa dagar tänker jag att jag kanske är frisk, säger Jennie. Men jag brukar jämföra mig med en gammal mobiltelefon som går bra så länge batteriet är någorlunda laddat, men som blir trött framåt kvällen när energin tar slut.

Om MS

MS är en autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet, myelinet, runt nervtrådarna. De inflammatoriska processerna gör att nervtrådarna inte kan leda fram impulserna på ett optimalt sätt och dessutom kan nervcellerna i sig skadas. Det innebär att personer med MS på sikt förlorar neurologiska funktioner.

MS är en gradvis fortskridande sjukdom. Det finns olika typer av MS och sjukdomsbilden varierar även inom respektive typ av MS. Vanligtvis framträder MS i attacker, så kallade skov. Vilka besvär personer med MS drabbas av är beroende av vilka nervbanor som drabbas. Vanliga symtom är muskelsvaghet, koordinationsrubbningar, syn och balansrubbningar och ibland påverkas även på minne och arbetskapacitet. Det finns olika former av MS där skovvis förlöpande MS (RRMS) är den vanligaste. Vid RRMS får man flera skov under kortare eller längre sjukdomsperioder med försämring och delvis eller full återhämtning mellan skoven.

Idag finns inget botemedel mot MS, men tidigt insatt behandling kan bromsa sjukdomsförloppet, minska risken för nya skov och även förhindra skador i centrala nervsystemet (CNS) och funktionsnedsättning

Läs mer om MS på ms-guiden.se.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket arbetar för närvarande med att ta fram Nationella riktlinjer inklusive behandlingsrekommendationer för MS. Dessa beräknas vara klara under 2016.

Om Genzyme, ett Sanofi-företag

Genzyme har framgångsrikt arbetat med utveckling och framställning av läkemedel för patienter med mycket ovanliga sjukdomar i över trettio år. Läs mer på www.genzyme.se och www.genzyme.comGenzyme är ett varumärke som tillhör Genzyme Corporation, ett Sanofi företag.

Om Sanofi

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetes, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se 

Ny informationsfilm om hur det är att leva med MS (multipel skleros) och hur nya effektiva behandlingar kan hjälpa människor med MS att leva ett bra och aktivt liv. Informationsfilmen om MS är framtagen av läkemedelsföretaget Genzyme i samarbete med Neuroförbundet. Filmen kommer att visas på olika digitala nyhetskanaler i samband med den internationella MS-dagen som inträffar 27 maj.

Läs vidare »
Xraklzmek9kldyx1qs0x

LEMTRADA® (alemtuzumab) visar bestående effekt på hjärnatrofi under 4 års uppföljning

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 13:00 CEST

CAMBRIDGE, Mass. – 23 april, 2015 – Genzyme, ett Sanofi-företag, meddelar att nya MRI-data (magnetic resonance imaging) gällande Lemtrada® presenteras idag vid det 67:e årliga mötet av American Academy of Neurology (AAN).

Zagj7xsh54srcdoep1vp

Genzyme presenterar långtidsdata för Aubagio® (teriflunomid) och Lemtrada® (alemtuzumab) vid AAN - 30 presentationer planeras för Genzymes produkter på marknaden tillsammans med nya data från produktet

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2015 14:08 CEST

CAMBRIDGE, Mass. 15 april, 2015. Genzyme, ett Sanofi-företag, meddelade idag att långtidsdata för läkemedlen mot multipel skleros (MS); Aubagio® (teriflunomid) och Lemtrada® (alemtuzumab), kommer att presenteras under det 67:e årliga mötet för American Academy of Neurology (AAN) som går av stapeln i Washington, DC 18-25 april. Företaget kommer att framföra totalt 30 presentationer inom MS-området.

Media no image

FDA Approves Genzyme’s Cerdelga™ (eliglustat) Capsules - Only First-Line Oral Treatment for Adult Gaucher Disease Type 1

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2014 14:18 CEST

CAMBRIDGE, Mass.—Genzyme, a Sanofi company (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY), announced today that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved Cerdelga™ (eliglustat) capsules, the only first-line oral therapy for certain adult Gaucher disease type 1 patients. A small number of adult patients who metabolize Cerdelga more quickly or at an undetermined rate, as detected by an established genetic laboratory test, will not be eligible for Cerdelga treatment. Cerdelga is expected to be available to patients within a month.

Cerdelga is an important new option for people living with type 1 Gaucher disease,” said Rhonda Buyers, CEO of the National Gaucher Foundation. “As enzyme replacement therapy is the standard of treatment for Gaucher disease, patients receive biweekly intravenous infusions for life. With FDAs approval of a first-line oral treatment, Cerdelga has the potential to be a valuable treatment option for people living with this serious disease.”

The approval of Cerdelga is encouraging for Gaucher patients because it is a first-line oral treatment that has demonstrated a positive risk/benefit profile, making it important from both a scientific and a clinical perspective,” said Dr. Pramod Mistry, MD, PhD, Professor of Medicine and Pediatrics and the Director of National Gaucher Disease Treatment Center at Yale University School of Medicine. “While enzyme replacement therapies break down fatty deposits that build up in cells and cause a variety of symptoms, Cerdelga inhibits the accumulation of these fatty deposits in the first place.”

Genzyme has been researching an oral therapy for Gaucher disease for fifteen years, from early chemistry and preclinical research through clinical development. The Cerdelga clinical development program is the largest ever conducted in Gaucher disease, with approximately 400 patients treated in 29 countries.

More than twenty years ago, Genzyme introduced the world’s first treatment for Gaucher disease. We are proud to build on this legacy and continue to improve Gaucher patients’ lives through ongoing research and new therapies,” said Genzyme President and CEO, David Meeker, M.D. “The approval of Cerdelga represents our unwavering commitment to the Gaucher patient community.”

Marketing applications for Cerdelga are under review by the European Medicines Agency (EMA) and other regulatory authorities.

About Gaucher Disease 

Gaucher disease is an inherited condition affecting fewer than 10,000 people worldwide. People with Gaucher disease do not have enough of an enzyme, â-glucosidase (glucocerebrosidase) that breaks down a certain type of fat molecule. As a result, lipid engorged cells (called Gaucher cells) amass in different parts of the body, primarily the spleen, liver and bone marrow. Accumulation of Gaucher cells may cause spleen and liver enlargement, anemia, excessive bleeding and bruising, bone disease and a number of other signs and symptoms. The most common form of Gaucher disease, type 1, generally does not affect the brain.

About Genzyme’s Gaucher Disease Program 

Driven by a long-term commitment to meeting unmet needs in the Gaucher community, Genzyme has been researching and developing treatments for those living with Gaucher disease for over 20 years. The company’s first FDA-approved therapy was the world’s first treatment for Gaucher disease. A few years later, Genzyme developed a next-generation enzyme replacement therapy for Gaucher disease, which is now the standard of care with unmatched years of efficacy and safety data. In 2014, Genzyme was the first to bring to market a first-line oral treatment for Gaucher disease, providing a new treatment option for patients. Genzyme will continue to serve this community and remains committed to future advancements.

About Cerdelga 

Cerdelga (eliglustat), a novel glucosylceramide analog given orally, was designed to partially inhibit the enzyme glucosylceramide synthase, which results in reduced production of glucosylceramide. Glucosylceramide is the substance that builds up in the cells and tissues of people with Gaucher disease. The concept was initially developed by the late Norman Radin, MD, from the University of Michigan. Following an extensive pre-clinical and early clinical research program, Cerdelga was studied in the largest Phase 3 clinical program ever conducted in Gaucher disease.

Om Genzyme, ett Sanofi-företag

Genzyme har framgångsrikt arbetat med utveckling och framställning av läkemedel för patienter med mycket ovanliga sjukdomar i över trettio år. Läs mer på www.genzyme.se och www.genzyme.comGenzyme är ett varumärke som tillhör Genzyme Corporation, ett Sanofi företag.

Om Sanofi

Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetes, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi.se 

CAMBRIDGE, Mass.—Genzyme, a Sanofi company (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY), announced today that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved Cerdelga™ (eliglustat) capsules, the only first-line oral therapy for certain adult Gaucher disease type 1 patients.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • General Manager
 • Sweden
 • cecilia.broms-thell@sanofi.com
 • +46702039834

 • Presskontakt
 • Medical Head
 • Sweden
 • Eva.Laudon-Meyer@sanofi.com
 • +46702847480

Om Sanofi Genzyme

Sanofi Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag

Sanofi Genzyme är ett av världens ledande bioteknikföretag som 2011 blev ett helägt dotterbolag till Sanofi. Sanofi Genzyme är känt för sin banbrytande forskning inom lysosomala inlagringssjukdomar och multipel skleros.

Kärnverksamheten är inom multipel skleros och genetiska sjukdomar såsom Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS-1. Forskning bedrivs också inom Parkinsons sjukdom, Niemann-Pick, Lupus och Cystisk Fibros.

Adress

 • Sanofi Genzyme
 • Lindhagensgatan 120
 • 112 51 Stockholm
 • Sverige