Skip to main content

Rektors blogg: Slöjdkunskaper berikar livet (med anledning av slöjddebatten)

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 16:26 CET

År 2016 börjar bra för alla oss som värnar om att slöjden och hantverksutövandet är en viktig del av livet. Detta med anledning av den debatt som kom igång efter nyår då Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus ifrågasatte grundskolämnet slöjd. Den har visat hur pass mångfacetterad slöjden som skolämne idag är samt hur väl den tillämpar kunskaper från olika områden. Vi har sett hur många som värnar om slöjden som skolämne.

För mig var tecknings- och slöjdlektionerna en fristad under mina grundskoleår. Där kopplade jag ihop de teoretiska kunskaperna med de praktiska. När jag skulle sy den första mössan och ta ut omkretsen på mitt huvud eller skapa perspektiv när jag skulle skissa av stilleben. När slöjdfröken tillät mig få rita mitt alldeles egna mönster till min första egna designade klänning i årkurs 9, då var lyckan stor. Idag finns det dessutom många fler hjälpmedel och aspekter i undervisningen att ta till som berikar.

Jag tänker ofta på detta med läroprocesser i mitt dagliga arbete på Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk. En viktig aspekt av att lära sig ett hantverk är just att utveckla handaskicklighet, att efter att du gjort många gånger få insikter och nya perspektiv på handens förmåga att koppla ihop med det du tänker ut i hjärnan.

När barn är små lär de sig genom att härma det vi vuxna gör och behöver ofta träna praktiska moment för att få en förståelse för hur man ska göra, såsom att knyta skosnöre, baka pepparkakor, ja listan kan bli lång. Hur vi tar in kunskap sker på många sätt. Inom pedagogiken brukar de olika sinnena lyftas fram för hur man lär sig saker och vilket stöd individen kan behöva för att det ska bli optimalt för en själv. Handen, synen, hörseln, kroppen och munnen.

Vi är måna om att alla barn ska ha rätt till skolgång, men det är lika viktigt att barn i grundskolan under sin skolgång får möjlighet att få arbeta med sina sinnen för att skapa en helhet i förståelsen kring både teoretiska och praktiska kunskaper.

De studenter som söker till Sätergläntan vill just arbeta praktisk med sina händer inom en hantverksgren. Många har toppbetyg och fantastiska kunskaper i hur de tillämpar det teoretiska i praktiken. Det är människor som vill använda sina händer för att skapa produkter och föremål samt med kunskaper om äldre tekniker och material även nya former av innovationer inom slöjd- och hantverksområdet. Tillsammans månar vi om att tekniker som har utvecklats i generationer lever vidare på nya sätt.

Vi som arbetar som utbildningsanordnare inom konst- och kulturområdet märker dock precis det som Malin Vessby tar upp på tidningen Hemslöjds blogg: allt färre unga känner till att det finns möjligheter att utbilda sig inom slöjd- och hantverksområdet. De som vill får alltför ofta höra att det inte finns en framtid för deras kunskaper och att det är svårt att ta sig fram. Precis som musikundervisningen har haft stor betydelse för att ge fler tillfälle att arbeta med musik, är det nu dags för framtidens slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som vet hur hållbara produkter utvecklas, som kan hjälpa oss att konsumera bättre och lära andra och nästa generation att ta hand om vår natur och materiella omgivning.

Mer slöjd i grundskolan ger oss fler starka individer med integrerade teoretiska och praktiska kunskaper inom skiftande områden som kan skapa en mer hållbar värld.

Sätergläntan är utbildningssäte och mötesplats för slöjd och hantverk. Vi arbetar för att slöjden ska ha en självklar plats i alla människors vardag.

Vi erbjuder studiemedelsberättigade heltidsutbildningar på tre år i slöjd och hantverk – form och kultur med inriktning på smide, sömnad, trä, väv och särskilda slöjdtekniker. Sätergläntans utbildningar står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Sätergläntans utbildningar för yrkesverksamma såväl som fritidsslöjdare i hantverks- och slöjdtekniker. De bedrivs som 1-veckorskurser på plats eller som distansutbildningar om 5 eller 10 veckor under respektive 6 eller 12 månader med träffar på plats. Vi samarbetar även för att erbjuda utbildningar som kan komplettera och förmedla specifika slöjd- och hantverkskunskaper till organisationer, företag och andra utbildningssäten.

Sätergläntan är en drivande kraft i arbetet med att bevara men samtidigt utveckla kunskaper och handaskicklighet inom slöjd och hantverk. Våra utbildningar kombinerar en gedigen kunskap om materialen, teknikerna och verktygen som historiskt använts inom slöjd och hantverk medan vi samtidigt har en djärv lekfullhet i hur de tillämpas idag. Samarbete mellan de olika inriktningarna, entreprenörskap och produktutveckling utgör också viktiga inslag i våra utbildningar.

Till Sätergläntan är skickliga och erfarna slöjdare, hantverkare, formgivare, konstnärer och andra kulturarbetare knutna som pedagoger, föreläsare och inspiratörer.

Sätergläntans butik erbjuder litteratur, material, verktyg och redskap för dig som vill slöjda. Vi har även noga utvalda föremål från Sveriges främsta slöjdare.

Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna.