Skip to main content

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november

Evenemang

30
NOV
Rådhuset i Säter
 

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 30 november kl. 19.00 på Rådhuset i Säter.
Föredragningslista för kommunfullmäktige 30 november

* Månadens blombukett.
* Interpellationer/frågor.
* Kommunal skattesats 2007.
* Ändring i Region Dalarnas förbundsordning.
* Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.
* Förslag på nytt reglemente för kommunrevisionen.
* Förslag till reglemente för KHR (Kommunala Handikapprådet)
* Förslag till reglemente för KPR (Kommunala Pensionärsrådet)
* Förslag till nytt attestreglemente med tillämpningsanvisningar.
* Prolongering av Skolplan för gymnasieskolan Borlänge/Säter.
* Svar på motion om anpassning av kommunens samlingslokaler för personer med hörselnedsättning.
* Svar på motion för ett hållbart samhälle, kvinnofrid - människofrid.
* Svar på motion gällande regelbunden introduktion för nya förtroendevalda inom kommunen.
* Svar på motion gällande eventuell förändring gällande Säters kommuns tillhörighet.
* Svar på motion gällande bolagisering av kommunens vattenverk m.m
* Svar på medborgarförslag gällande äldrevården.
* Svar på medborgarförslag om reparationer i stadsmiljön
* Redovisning av motioner, vilkas beredning ännu ej avslutats.
* Redovisning av medborgarförslag, vilkas beredning ännu ej avslutats.
* Rapporter.
* Delgivningar

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera