Skip to main content

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november

Evenemang

30
NOV
Rådhuset i Säter
 
Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 30 november kl. 19.00 på Rådhuset i Säter. Föredragningslista för kommunfullmäktige 30 november * Månadens blombukett. * Interpellationer/frågor. * Kommunal skattesats 2007. * Ändring i Region Dalarnas förbundsordning. * Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena. * Förslag på nytt reglemente för kommunrevisionen. * Förslag till reglemente för KHR (Kommunala Handikapprådet) * Förslag till reglemente för KPR (Kommunala Pensionärsrådet) * Förslag till nytt attestreglemente med tillämpningsanvisningar. * Prolongering av Skolplan för gymnasieskolan Borlänge/Säter. * Svar på motion om anpassning av kommunens samlingslokaler för personer med hörselnedsättning. * Svar på motion för ett hållbart samhälle, kvinnofrid - människofrid. * Svar på motion gällande regelbunden introduktion för nya förtroendevalda inom kommunen. * Svar på motion gällande eventuell förändring gällande Säters kommuns tillhörighet. * Svar på motion gällande bolagisering av kommunens vattenverk m.m * Svar på medborgarförslag gällande äldrevården. * Svar på medborgarförslag om reparationer i stadsmiljön * Redovisning av motioner, vilkas beredning ännu ej avslutats. * Redovisning av medborgarförslag, vilkas beredning ännu ej avslutats. * Rapporter. * Delgivningar Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.