Skip to main content

Förskolan Äventyrets luftkvalitet åtgärdas

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 13:06 CET

En del av personalen på förskolan Äventyret upplevde under hösten att luften var torr och att de kände sig trötta. Därför undersökte kommunen vad orsaken till besvären kunde vara.

Flera mätningar gjordes, och i mitten av januari kom resultatet av mätningen av luftkvaliteten på förskolan.

Att mäta luftkvaliteten är bland annat att sammanväga förekomsten av olika ämnen i luften. Mycket är naturliga förekomster, men totalt sett visade den sammanvägda förekomsten av olika ämnen i luften att mattorna lagts på felaktig. Limmet bryts då ner och kan gå igenom mattan upp i luften. Alla människor besväras inte av den något sämre inomhusluften. De som får besvär känner ofta irritationer i luftrören och kan få huvudvärk.

Information

Under undersökningstiden har både personal och föräldrar kontinuerligt fått information.

- Det är viktigt för oss att alla involverade hela tiden haft tillgång till information om vad som gjorts, och vad resultaten varit, säger Ulf Månsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Nästa informationsinsats vi gör är ett möte för föräldrar onsdagen den 8 februari, kl. 18:00, på förskolan Äventyret.

Åtgärder

Det som hänt är att kommunen anmält felet till entreprenören som byggde förskolan Äventyret och genomfört åtgärder som på kort sikt förbättrar inomhusluften på förskolan.

- Vi har ökat ventilationen och köpt in kolfilterluftrenare som kommer att förbättra luften till dess att vi kan få golven åtgärdade, säger Andreas Mossberg, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi kommer också snarast att göra mätningar för att följa upp att den ökade ventilationen och kolfilterluftrenarna gör sitt jobb. Vi kontaktar också Arbetsmiljöverkets experter.

Under tiden används också andra sätt för att förbättra för de barn och vuxna som vistas på förskolan.

- Förskolechefen har fått i uppdrag att utarbeta ett sätt att jobba mer med utepedagogik, berättar Ulf Månsson.

- Vårt mål är att alla på förskolan ska må bra, och vi har hela tiden erbjudit alla de som upplever någon form av besvär att få förskoleplats på annan plats. Även personal har möjlighet att jobba på annat ställe.

Målbilden är klar: Problemet ska åtgärdas så snart som möjligt. När tidsplanen är klar och mattorna ska åtgärdas behöver verksamheten flytta till andra lokaler.

- Det är för att själva åtgärderna ska gå snabbt, och att ingen ska behöva vistas i miljön under tiden då åtgärderna genomförs, säger Ulf Månsson.

Presskontakt

Angående skolfrågor: Ulf Månsson, tel: 0225-55201, E-post: ulf.mansson@sater.se

Angående tekniska frågor: Andreas Mossberg, tel: 0225-55152, E-post: andreas.mossberg@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera