​Savelend huvudsponsor till Börshajens Sverigeturné

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 10:20 CET

Savelend river barriärer för att fler ska kunna välja olika sorters investeringar. Med ambitionen att nå ut till fler unga människor som vill investera sina pengar, har Savelend valt att bli huvudsponsor till framgångsrika Börshajen vid dess event med start i Skåne och Göteborg i november och Globen i Stockholm i mars.

Mer förutsägbart att investera i krediter än i aktier

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 09:10 CEST

Stockholm, 14 oktober 2019 - Savelend erbjuder en marknadsplats där investerare och låntagare möts. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 9,4 procent har man lyckats utnyttja den goda tillväxten hos krediter samtidigt som risken minimeras genom stor spridning. 

Sedan starten 2014 har Savelend öppnat dörrarna för företag och privatpersoner som är intresserade av att investera i krediter. Ludwig Pettersson, grundare och Vd Savelend, såg en stor potential på marknaden, men poängterar att fenomenet inte är nytt.

–Kunskapen har funnits hos bankerna i över 100 år. Att ta in pengar från allmänheten till låg ränta och låna ut dem till hög ränta har varit deras kassako, säger Ludwig.

I likhet med många andra av dagens affärsidéer vill Savelend vara en omvälvande kraft genom att kapa onödiga mellanled. Idag förvaltas sammanlagt 250 miljoner kronor på plattformen.

Automatisk riskspridning

På Savelends marknadsplats för krediter sprids riskerna. Genom inställningar i verktyget SmartInvest kan spararen välja hur mycket kapital den vill lägga i en enskild kredit, samt vilka kreditgivare man vill låna ut till – eller via. I slutändan fördelas en genomsnittlig investering mellan över 100 olika krediter.

–Man kan se krediter som en kalkylerad risk. På aktiemarknaden är du beroende av svängningar. I en aktietransaktion är utgångspunkten att köparen och säljaren har motsatta tankar om aktiens framtida värde. Vi har inte höga toppar, men heller inga dalar, förklarar Ludwig.

Transparens och kundtjänst

Savelend har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 9,4 procent efter kreditförluster och avgifter. 

–Krediter är ett tillgångsslag som alltid är intressant, fortsätter Ludwig. Även under finanskrisen för tio år sen såg vi en god tillväxt, även om den mattades av temporärt. Det är betydligt mer förutsägbart att investera i krediter än i aktier, så det är ett utmärkt komplement i en diversifierad portfölj.

Savelend har förvaltat en kvarts miljard kronor under fem års verksamhet. Framgången bygger bland annat på skapande av förtroende och trovärdighet genom transparenta kundtjänstmedarbetare som snabbt och korrekt förklarar både tekniska lösningar och bakomliggande siffror.

I november i år och mars 2020 kommer Savelend att medverka på Börshajen Academy i Malmö, Göteborg och Stockholm. Börshajen Academy är till för att informera och motivera fler unga och oerfarna personer att börja - eller utöka - sitt sparande och investerande. Läs mer om eventen på: www.borshajen.nu

Läs mer om Savelend på: www.savelend.se

För mer information vänligen kontakta
Ludwig Pettersson
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Läs vidare »

Savelend ger nya möjligheter att spara

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 09:00 CEST

Stockholm 23 september 2019 - För privatpersoner kan det vara svårt att hitta balansen mellan bankkonto och aktieinvesteringar. Genom att investera i krediter med Savelends digitala plattform är det inte ovanligt att få en avkastning på över nio procent.

De senaste åren har vi upplevt nollränta eller minusränta på bankkontot. Samtidigt kan marknadens snabba svängningar verka avskräckande för den som vill investera i aktier och fonder.

Savelend lanserades 2014 av Ludwig Pettersson som såg stor potential i ett slags mellanting. När tusentals företag och privatpersoner är i behov av kapital borde det gå att låna ut till dem och tjäna pengar på räntan. Affärsmodellen erbjuder en sparform där privatpersoner och företag investerar i krediter.

–Tanken var att sammanföra låntagare och investerare på en digital plattform, och idag kan man snarare kalla det en marknadsplats för krediter, säger Ludwig Pettersson, Vd Savelend.

Genom Savelend kan man investera i såväl företagskrediter och konsumentkrediter, som fakturaköp och inkassoportföljer. Olika delar ger olika typer av risknivåer, löptider och avkastning. Det är en mix som passar väl in i en diversifierad portfölj. Krediter är en ganska stabil och pålitlig tillgångsklass som inte är direkt kopplad till börsens svängningar.

Främjar företagande

Genom att investera i företagskrediter kan man samtidigt bidra till att fler företag får möjlighet att utveckla sin verksamhet, men det är oundvikligen förenat med risk att låna ut pengar till såväl företag som privatpersoner. Därför hjälper Savelend till med att ge en bra riskspridning över många olika lån.

Savelend är ett alternativ till fondsparande när man vill få pengarna att jobba, och företaget brukar föreslå en sparhorisont på två år även om det också går bra att spara på längre sikt. Den genomsnittliga avkastningen har varit hela 9,4 procent per år sedan starten 2014.

Savelend har identifierat en bra marknadsnisch som varit tämligen outnyttjad.

–Den här tillgångsklassen har varit förbehållen banker och större aktörer, men den digitala revolutionen har möjliggjort vår affärsmodell, säger Ludwig. Med låga overheadkostnader kan vi erbjuda en bra exponering med låg insats. Det är svårt att få avkastning i dagens räntemiljö, men man kan säga att Savelend kapar en stor del av de toppar och dalar som investeringar på börsen ofta ger.

Ränta-på-ränta-effekt

För att locka fler till den nya investeringsformen var det också viktigt att det skulle vara enkelt och okomplicerat att komma igång.

–Det är viktigt för oss att vara en inkluderande och enkel spartjänst. Det enda som krävs för att komma igång är ett BankID, och minsta investering är 500 kronor. Med funktionen SmartInvest återinvesteras pengarna dessutom automatiskt, så att du får en ränta-på-ränta-effekt, säger Ludwig Pettersson, VD Savelend.

Läs mer om Savelends investeringsplattform här.


För mer information vänligen kontakta

Ludwig Pettersson
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Läs vidare »

Investeringar i krediter har påvisat bra historisk avkastning

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2019 07:00 CEST

Stockholm, 6 augusti 2019 - När man talar om investeringar tänker de flesta på aktier och fonder. Men idag finns det fler bra alternativ till den sedvanliga investeringsslagen. Svenska Savelend tillhandahåller en marknadsplats där privatpersoner ges möjlighet att enkelt investera i krediter. På så sätt demokratiseras dessa investeringar och blir tillgängliga för alla.

Det finns flera exempel genom åren där börserna har backat samtidigt som investeringar i krediter har gett god avkastning. Sedan starten 2014 har Savelend kunnat påvisa mycket fin avkastning för sina investerande kunder.

–Vi tillhandahåller en marknadsplats där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer, säger företagets Vd och grundare Ludwig Pettersson. Vårt mål är en avkastning på 7-9 procent för våra investerare, men från 2014 till 2018 har våra investerare faktiskt fått en genomsnittlig återbäring på hela 9,4 procent per år efter kreditförluster och avgifter.

Savelends marknadsplats används av alla; från de som inte har någon erfarenhet av investeringar till rutinerade personer med god kännedom om finansvärlden. De har alla upptäckt fördelarna med att investera i krediter hos Savelend. Utöver den fina avkastningen skyddar sig spararna också mot börsens svängningar.

Savelend vill ge fler möjlighet att bli med på resan som delägare i Savelend. Under 2020 planeras bolagets aktie att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Därmed öppnas möjligheten att både investera pengar i företagets produkter och i företaget som sådant.

–Noteringen är ännu ett steg i vår vision om att demokratisera investeringar och göra dem tillgängliga för alla, säger Ludwig Pettersson. Att få med våra investerare som delägare i företaget är ett naturligt nästa steg, samtidigt som vi breddar företagets utbud med fler produkter och nya marknader.

Läs mer om Savelend på www.savelend.se

För mer information vänligen kontakta
Ludwig Pettersson
Vd Savelend
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Läs vidare »

Savelend genomför kraftfull förstärkning av sin styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 16:30 CEST

Stockholm, 24 juni 2019 - Finansföretaget Savelend har valt att stärka sin styrelse i den kraftiga tillväxtfas som bolaget befinner sig med en planerad notering på First North Nasdaq under 2020. Valet av tre nya ledamöter har fallit på väl renommerade kandidater med gedigen erfarenhet av styrelsearbete och verksamhet inom bank, finans, försäkring- och kreditsektorn.

De tillträdande ledamöterna i Savelends styrelse är:

Bo Engström, ny styrelseordförande Savelend

Bo har lång och bred erfarenhet inom bank, finans och försäkring, dels som Vd på olika försäkringsbolag under 14 år varav sex på ett noterat bolag, dels som ansvarig för compliance Stadshypotek AB, en del av Handelsbanken.

Birgit Beyer, ny styrelseledamot, Savelend

Kommer närmast från posten som Vd för Volkswagen Finans Sverige. Under sin tid inom Volkswagen-gruppen har hon verkat på höga positioner, bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige. Birgit har en masterexamen i nationalekonomi från Universität zu Köln.

Peter Hein, ny styrelseledamot, Savelend

Finansdirektör på Genovis som är noterat på Nasdaq First North. Tidigare Vd och CFO på Granngården vilket förvärvades av EQT. Peter har internationell erfarenhet via sina tidigare uppdrag för Q-Med AB och Swedish Match.

Savelends styrelse utgörs utöver ovan nämnda nya ledamöter av Alexander Lidén, Jonas Ahlberg, Jacob Gevcen och grundaren Ludwig Pettersson Vd.

Savelend tackar de avgående styrelseledamöterna för en gedigen insats som har betytt mycket för bolaget i dess tillväxtresa med en mission att riva barriärer för att fler ska kunna välja olika sorters investeringar. Jonas Olsson fokusera mer på sin egen verksamhet. Göran Andersson blir en del av bolagets IT-utskott, Harald Axelius, en av Savelends första investerare fokuserar på nystartade bolag. Per Wolf fortsätter som Savelends marknadschef.

För mer information vänligen kontakta
Ludwig Pettersson
Vd Savelend
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Finansföretaget Savelend har valt att stärka bolagets styrelse i den kraftiga tillväxtfas som bolaget befinner sig med en planerad notering på First North Nasdaq under 2020. Valet av tre nya styrelseledamöter har fallit på väl renommerade kandidater med gedigen erfarenhet av styrelsearbete och verksamhet inom bank, finans, försäkring- och kreditsektorn.

Läs vidare »

Savelends investeringar är okomplicerade och passar alla

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 16:00 CEST

Stockholm, 11 juni 2019 - Att hitta en bra riskjusterad avkastning som också är förutsägbar var målet när Savelend grundades. Idag sex år senare demokratiserar företaget investeringar med sin egenbyggda plattform där det är enkelt att investera med en bred riskspridning.

Att investera behöver inte vara komplicerat och tidskrävande men det är viktigt att sprida riskerna. Hur ska man hjälpa spararna att inte lägga alla ägg i en korg och samtidigt komma igång med sina investeringar? Det var Savelends utmaning när företaget började bygga sin plattform till en marknadsplats för krediter där alla är välkomna.

–Vi ville hitta en lösning som passar alla, oavsett inkomst eller kunskap inom investeringar, säger Ludwig Pettersson, VD och grundare av Savelend. För att göra det enklare att investera är Savelends ambition att få en bred riskspridning så att fler ska våga ta första steget.

Fler kredittyper ger ökad riskspridning

Den som investerar på Savelends plattform kan sprida sina investerade pengar på fyra olika kredittyper: konsumentkrediter, företagskrediter, fakturaköp och inkassoportföljer.

Det minsta belopp som kan investeras är 500 kronor och spararen kan välja att investera så lite som 10 kronor i varje enskild kredit. Investeringen kan alltså fördelas över 50 olika krediter, vilket skapar en bra spridning.

–För att ta det första steget att börja investera ska det gå snabbt och enkelt, säger Ludwig Pettersson. Det enda som krävs är att logga in med mobilt BankID, göra en insättning under fliken Insättningar och Uttag och överföra pengar från sin bank med angivet referensnummer. Efter en dag börjar pengarna investeras. Vår SmartInvest-funktion återinvesterar kapitalet automatiskt utefter de förutbestämda valen av krediter och riskspridning.

Kom och lär känna Savelend-teamet under Börshajen Academy

I november i år och i mars 2020 kommer Savelend att medverka på Börshajen Academy i Malmö, Göteborg och Stockholm. Börshajen Academy är till för att informera och motivera fler unga och oerfarna personer att börja - eller utöka - sitt sparande och investerande. Läs mer om eventen på: www.borshajen.nu

Läs mer om Savelend på: www.savelend.se

För mer information vänligen kontakta
Ludwig Pettersson
Vd Savelend
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Läs vidare »

Savelend öppnar dörren till sin marknadsplats för krediter

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 13:00 CEST

Stockholm, 17 maj 2019 - Det svenska fintech-företaget Savelend erbjuder med sin marknadsplats för krediter, ett enkelt och lättillgängligt alternativ som ger möjlighet till bra avkastning. Enligt en undersökning från Ipsos sparar nio av tio svenskar för framtiden, men majoriteten använder ett sparkonto där genomsnittet får under en (1) procent i ränta. Savelends mål är att ge sina investerare en avkastning på 7-9 procent.

Ett populärt alternativ till sparkontot för många är att spara i aktier på börsen, men utöver kunskap om olika aktier krävs det mycket tid för att veta när man bör köpa och sälja.

–Vi demokratiserar investeringar, säger Ludwig Pettersson, Savelends VD och grundare. Det ska inte behövas en ekonomiutbildning för att spara genom investeringar. Grundprincipen är att det ska vara enkelt för användarna eftersom Savelends system gör jobbet med att maximera vinsten och sprida riskerna.

Både företag och privatpersoner kan investera i krediter med en förväntad årsavkastning på 7-9 procent. Det är enkelt och går smidigt att få tillgång till plattformen via BankID. Även ovana investerare kan komma igång på ett par minuter.

– Alla bra sparplaner bygger på att man sprider sina investeringar, säger Ludwig Pettersson. Att spara på börsen är det självklara alternativet för många, men att investera i krediter genom Savelend är ett utmärkt sätt att sprida sina risker.

Investeringar i krediter var tidigare förbehållet banker, kreditbolag och andra större aktörer. Savelend river barriärer med sin investeringsplattform för att fler ska kunna välja olika sorters investeringar och bygga upp en egen kreditportfölj.

– Vi tillhandahåller en marknadsplats där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer, säger Ludwig Pettersson. Vårt mål är en avkastning på 7-9 procent, men under åren 2014-2018 har våra investerare fått en genomsnittlig återbäring på 9,4 procent per år.

Företaget Savelend har haft en positiv utveckling under flera år och planerar för listning av företagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2020. Målet är att etablera den ledande marknadsplatsen för krediter i Sverige.

Läs mer om Savelend: www.savelend.se

För mer information vänligen kontakta
Ludwig Pettersson
Vd Savelend
T: +46 73 073 12 81
E: ludwig.pettersson@savelend.se 

Om Savelend

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Det ska inte behövas en ekonomiutbildning för att spara genom investeringar. Nio av tio svenskar sparar för framtiden, men majoriteten använder ett sparkonto där genomsnittet får under en procent i ränta. På Savelends marknadsplats kan både företag och privatpersoner investera i krediter med en förväntad årsavkastning på 7-9 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • CEO
 • linudwwwihxg.vrpevzttjferbyssymonck@sraavgvelvzennzd.ipsebr
 • +46 (0)73-073 12 81

 • Presskontakt
 • COO
 • joxcnarns.lqahswlbzyergxg@pdbizmllqpecdctafb.cthomgo
 • +46 (0)70-940 04 00

Om Savelend Sweden AB

Savelend demokratiserar investeringar

Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer.

Under 2018 förmedlade Savelend cirka 21 000 krediter till ett värde av över 150 miljoner kronor. Savelend Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att lämna och förmedla konsumentkrediter, medan systerbolaget Savelend Europe AB tillhandahåller betaltjänster i rollen som svenskt auktoriserat betalningsinstitut med tillstånd från samma tillsynsmyndighet.

Adress

 • Savelend Sweden AB
 • Kammakargatan 7
 • 11140 Stockholm
 • Sverige